Intressanta projekt

De projekt vi presenterar visar vår mycket breda tekniska och design förmåga i olika produktlinjer. Genom att välja dem ville vi betona vår flexibilitet och förmågan att ge kunden sådana lösningar som bäst passar både tankars funktionella behov och de förutsättningar som de kommer att användas under. Ofta påverkas den slutliga formen av viss tank inte bara av vad som kommer att lagras i den, utan också av var den kommer att placeras.

En av våra viktigaste regler är kundanpassning. Vi är inte intresserade av att bara sälja något. Vi vill ge kunden mycket personlig kvalitet, säkerhet och funktionalitet för förvaring av olika typer av ämnen.

 

Exempel på ståltankar tillverkade av Ekonstal

Bränsletankar för luftfartyg

JET-A1 flygbränsletankar – ett projekt för en flygplats i norra Norge

Kapacitet: 80 m3 och 80 m3

Installation av en underjordisk bränsletank på en bensinstation i Tjeckien | Ekonstal

Flerkammar underjordiska tankar för bensinstationer

Kapacitet: 60, 60 och 25 m3

Cylindriska, dubbelmantlade liggande tanken

En cylindrisk bensinstation med en plattform byggd på två sidor

Kapacitet: 20 m3

Underjordiska bränsletankar under installation, säkrade till fundamentet med förankringsband

Underjordiska bränsle- och LPG lagringstankar

Kapacitet: 10, 50 och 70 m3

Bensinstation i container, med rulljalusi som täcker distributionsplattformen | Ekonstal

Bränslestation för fordon och snöskotrar för kunder från Norge

Kapacitet: 20 m3

Vertikal ståltank för förvaring av smörjoljor

Stående ståltankar med värmesystem

Kapacitet: 100 m3

Professionell tank för lagring av flytande brandfarliga ämnen

Professionell tank för lagring av flytande brandfarliga ämnen

Kapacitet: 50 m3

Underjordisk LPG-tank med en kammare

Små tankar för flytande gas för nya projekt som är realiserade i Polen av en bränslestation kedjans ägare

Kapacitet: 10 m3

Horisontell ståltank, för lagring av flytande ämnen

Ovanjordiska, enkammare stål tankar tillverkade för kunden från Litauen

Kapacitet: 60 m3

Underjordisk cylindrisk bränsletank

Underjordiska, cylindriska tankar med horisontella axlar tillverkade för ägaren av en kedja av bensinstationer i Tjeckien

Kapacitet: 45 m3

Tank för flytande bränslen, med plattform och tak | Ekonstal

Tanken för flytande bränsle, med plattform och tak, Hestøya, Norge

Kapacitet: 26 m3

Bensinstation med självbetjäning

En bränslestation med en icke-standardiserad plattform, skyddad från två sidor

Kapacitet: 30 m3

Vertikal tank med en höjd på 9 m

Tankar med vertikala axlar med längd av drygt 9 m för kunden från Frankrike

Kapacitet: 50 m3

Små ovanjordiska tanken för lagring av bränsle | Ekonstal

Små ovanjordiska tanken för kunden från Sandnessjøen i Norge

Kapacitet: 6 m3

Bränsledistributionspunkt för fartyg | Ekonstal

Bränsletank för fartyg för vår kund i Norge

Kapacitet: 20 m3

Cylindrisk bensinstation med plattform under distributör och tak | Ekonstal

Cylindrisk bränslestation för kunden från Norge

Kapacitet: 35 m3

Bränsletank vid stationen för fordons- och båttrafik | Ekonstal

Ovanjordisk dubbelkammare tank på Indre Kvarøy, Norge

Kapacitet: 50 m3

Bensinstation i en container | Ekonstal

Bensinstation i en container för en kund från västra Norge

Kapacitet: 35 m3

Bränsletank med plattform och tak | Ekonstal

Mobil bränslestation i ett industriområde

objętość: 50 m3

Stor bränsletank med fem kamrar | Ekonstal

Stor bränsletank med fem kamrar

Kapacitet: 100 m3

Ekologisk bensinstation med självbetjäning

Tankstation container för en kund från Tiesleidalen, Norge

Kapacitet: 35 m3

Tankstation i container med dispenser placerad på en plattform som täcks av ett tak | Ekonstal

Bränsletank i container – Botnhamn, Nordnorge

Kapacitet: 40 m3