En cylindrisk bensinstation med en plattform byggd på två sidor

LandNorge

Förbränsledistributionspunkt

Kapacitet20 m3

Intressanta fakta om projekt

Detta är ytterligare en cylindrisk mobil bränslestation av den här typen som vi har tagit fram åt en kund från Norge. Vi byggde plattformen för distributören med stålpaneler på båda sidor. Som ett resultat av detta förblir åtkomsten endast öppen från ena sidan. Detta har sina fördelar. Denna typ av konstruktionslösning är ett extra skydd av plattformen mot ogynnsamma väderförhållanden och sådana råder på den plats där stationen kommer att drivas. Tack vare detta är de skyddade från nederbörd och vind:

  • elcetral, som är monterat på botten av tanken,
  • den plats där kunden själv installerade distributören efter att ha levererat stationen till den slutliga platsen.

Den taktäckta plattformen för bränsleautomat är ett grunt spillgolv, över 3 m lång och över 2 m bred. Dess uppgift är att minimera risken för miljöförorening i händelse av distributörsfel och okontrollerat bränsleläckage. Den är utformad för att förhindra att flytande bränsle läcker ut utanför plattformen. Den tidigare nämnda distributören har monterats på en speciell plattform som ytterligare ska skydda detta utrustningselement.

Den cylindriska, dubbelmantlade liggande tanken har en kapacitet på 20 000 liter. Den är uppdelad i två kammare som var och en rymmer 10 m3 diesel eller bensin. Belysning är installerad under taket, vilket ökar komforten med att tanka fordon efter mörkrets inbrott. Taket täcker även det rostfria röret som har letts under det till fördelaren.

Den mörkgrå färgen på tankens yttre skal och hela plattformen valdes av kunden. Dess mål var att säkerställa största möjliga neutralitet när det gäller visuella ingrepp i landskapet.

Bränsledistributionspunkter av denna typ är en mycket populär lösning. Den används av entreprenörer både från EU och verksamma i andra delar av världen (t.ex. Nordamerika). De ger möjlighet att lagra bränslen i enlighet med ekologiska standarder. De är perfekta på platser där det inte är möjligt att bygga en vanlig bensinstation, t.ex. nära vattenreservoarer eller i bergig terräng. De möjliggör enkel och säker tankning av motorbåtar eller snöskotrar. Därmed eliminerar de behovet av att transportera bränsle i kapslar och hälla det i tankarna på dessa fordon, vilket kan vara förenat med risk för miljöförorening. Därför bidrar de till att neutralisera den potentiellt negativa påverkan av dessa ämnen på ekosystemet.

Se även andra ståltankar med plattform och tak som vi har producerat på uppdrag av våra kunder.