Ståltankar

Ståltankar används i många olika ekonomiska sektorer. De används bl.a. inom industri och jordbruk, militär, tjänsteindustrin och inom bygg- och bränsleindustrin. Användning av lämpliga konstruktionslösningar, gediget tillverkning och god kvalitet på råvaror garanterar långvarig användning, hög hållfasthet, täthet och funktionalitet av den typ av produkter.

 

Typer av erbjudna ståltankar

Cylindriska tankar, vertikala och horisontella, tillverkade av Ekonstal Group skapar ett brett utbud av produkter vars fördel är förmågan att anpassa sig till kundens behov. Detta är viktigt för beroende på vilken typ av ämnen kunden vill lagra, var och hur ståltanken ska användas, förändras förväntningar på tekniska parametrar. På grund av detta finns i Ekonstal Groups erbjudande bl.a.:

  • ovanjordiska ståltankar (med vertikal eller horisontell axel) och underjordiska ståltankar,
  • enkelmantlade ståltankar och dubbelmantlade ståltankar,
  • ståltankar av enkelkammartyp och ståltankar av flerkammar typ (max. 8 kammare),
  • tryckkärl tankar och trycklösa tankar

 

Möjlighet att kundanpassa ståltankar

På designstadiet går det att definiera t.ex. parametrar såsom målkapacitet för ståltanken och dess individuella kammare, tankens längd, tankens diameter eller den utrustning som används. Att introducera icke standardiserad lösningar är också möjligt. Ståltankar kan till exempel säkras ytterligare om de är placerade i ett område med särskilt missgynnande väder eller utrustade med ytterligare tillbehör som är nödvändiga på grund av hur produkten används. Det kan till exempel vara inre värmare, värmeslingor, värmeisoleringsskikt, stegar med skydd mot obehörigt tillträde, plattformar, slag, räcken, brunnar, överdelar för brunnar osv. Läs mer on kundanpassning av ståltankar och deras anpassning till din investerings antaganden.

 

Ståltankar – säker förvaring av vätskor

Lagring av korrosiva, explosiva, frätande eller giftiga ämnen är en inneboende del av affärsverksamheten i många branscher. Från detta synpunkt är det viktigt att välja säkra lösningar som garanterar säkra lagring av dessa ämnen. Det går om miljöskydd, minska risker för förorening av miljön under okontrollerat utflöde och säkerhet för att bibehålla konstanta parametrar och egenskaper hos det lagrade ämnet. Ståltankar för lagring fungerar perfekt i den typen av lösningar.

Hållbarhet och korrosionsbeständighet

Ståltankar är kända för sin hållbarhet och beständighet. Tankar tillverkade av stål i högsta kvalitet garanterar stabilitet av konstruktion som kan klara även de mest extrema förhållanden. Tack vare lämpliga yttre och inre skyddsbeläggningar är de korrosionsbeständiga och tåliga mot skadliga effekter av starka kemikalier. Dessa beläggningar skapar en skydd mellan lagrade ämnet och tankens manteln (dvs tankens vägg), som förebygger potentiella negativa effekter av korrosion.

Expert skyddsåtgärder

För att övervaka och upptäcka eventuella utflöd kan ståltankar utrustas med avancerade, automatiska detekteringssystem. Dessa system reagerar till exempel på förändringar i tryck, temperatur eller luftfuktighet, vilket gör att du snabbt kan identifiera ett problem. Tack vare akustiska och visuella signaler är det möjligt att ta en omedelbar reaktion och minska risken för negativa ekologiska effekter som kan uppstå om ett farligt ämne utflöd ut i marken.

Ventilations- och andningsslangar

Ståltankar är utrustade med andningssystem och slangar som möjliggör kontrollerad ventilation och skyddar tanken från tryckskillnader. De tillåter tanken att andas, vilket eliminerar risken för att överskrida de kritiska värdena för det tillåtna trycket. Således förhindrar de implosion och explosion som kan skada ståltankens konstruktion. Detta är oerhört viktigt för att upprätthålla säkra arbetsförhållanden och minska miljöpåverkan.

Temperaturkontrollsystem

När det gäller ämnen som kräver specifika lagringstemperaturer kan ståltankar utrustade med ytterligare element av konstruktion för att säkerställa temperaturkontroll. Dessa är till exempel ytterligare värmeisoleringsskikt av både själva tanken och rörledningen, samt avancerade värmare i form av spiral eller icke-standardiserade värmeslingor. Detta gör att du kan bibehålla optimala lagringsförhållanden, minska risken för nedbrytning av ämnen och öka deras hållbarhet.

 

Ståltankar – estetisk tillverkning är mycket viktig

En viktig fråga är estetisk tillverkning av våra produkter. Förutom täthet, hållbarhet och användningssäkerhet vad gäller miljöpåverkan uppmärksammar våra kunder allt oftare visuella kvaliteter. Detta är särskilt viktigt när det gäller ovanjordiska tankar, som på grund av sina dimensioner, efter installation på platsen, blir ofta en viktig del av landskapet. Parametrar som färgen på yttre manteln, märkesidentifiering (t.ex. logotyper, informationsetiketter) och själva tankens estetik och de tillbehör som används för den, kan hjälpa till att säkerställa att tanken är harmoniskt integrerad i miljön och inte utgör en visuellt negativa störningar i landskapet.

—–

Det spelar ingen roll om du letar efter 1000 liter LPG tanken, 100 000 liter bränsletanken eller industriell tanken för ett särskilt ämne – kontakta oss! Vi kommer att ge dig en rätt produkt och dess parametrar, samt förbereda ett transporterbjudande så att tankarna du beställer kommer säkert och i tid till den rätta platsen.

Du kan också använda det bekväma frågeformuläret för en offertförfrågan