Utrustning, värmeslingor, brunnar

Tillbehör och kopplingar för ståltankar - för vem?

Kunder som köper tankar tillverkade av Ekonstal Group har också möjlighet att använda ett stort utbud av armaturer, utrustning och tillbehör nödvändiga för installation och drift av tankar. Mellan dem finns det både standard delar och tillverkade på kundens beställning.

ico

Ståltankars utrustning - specifikation

Värmeslingor

Värmeslinga är en värmepatron, som används för att värma ämnen lagrades i tanken och hålla dem vid rätt temperatur. Värmeslingor tillverkas i enlighet med god teknisk sed för värmemedel upp till 100oC och för vattenånga i kategori 2 enligt PED 2014/68/U tryckdirektivet. Tillverkningspunkt har A2 modul tilldelad av UDT Cert.

Konstruktion

Värmeslingor tillverkas av tillsatsmaterial 1.1, 1.2, 8.1. Vi rullar dem från rör med följande parametrar:

  • Minsta rördiameter – DN 25,
  • Största rördiameter – DN 50
  • Rörets tjocklek – max 4 mm.

Vi tillverkar spirala värmeslingor med en minsta inre diameter på 600 mm och värmeslingor med särskild konstruktion, anpassade till de mått och drifts parametrar som kunden behöver.

Tillverkningen sker på grund av anförtrodd dokumentation, innehållande detaljerade tekniska ritningar tillhandahållna av kunden. I vårt utbud finns det också ståltankar utrustade med värmeslingor.

Standard sumpar

Denna typ av brunnar kan monteras på underjordiska tankar, tankar placerade i grönområden och tankar placerade utanför vägar för trafik. En speciellt förstärkt konstruktion av brunnen säkerställer att den behåller sina parametrar även vid mekanisk härdning av marken runt den. Montering är enkel och snabb.

Sumpen kan också utrustas med en stege placerad in i den, vilket underlättar åtkomst till beslagen installerade på tanken.

Icke standardiserad sumpar

Beroende på kundens behov kan vi tillverka brunnar anpassade till montering på underjordiska tankar med parametrar ändrade i förhållande till standardvarianterna.

Dessa brunnar är byggde på det sättet som möjliggör fri tillgång till tankarmatur. De kan till exempel ha två oberoende öppna lock, vilket ökar produktens universalitet och funktionalitet. Det finns också möjlighet till ytterligare korrosionsskydd, trummor, extra skydd, öppningssystem osv.

Brunnar med brunnlockar

Monterade på underjordiska tankar placerade i område av vägar för trafik. Brunnen är avsedd för montering under vattentäta WADIII brunnlockar med manluckor av 920×920 mm eller 1400×740 mm.

Ekonstal - Brunnar med brunnlockar

Vattentäta WADIII E 400KN brunnlockar

Med intyg och tillverkade av högsta kvalitet material tar på ett säkert sätt laster upp till 400 kN. WADIII E 400 kN brunnlockar uppfyller regler för sin placering i körbanor och parkeringsplatser för lastbilar och personbilar enligt PN-EN 124 standarden.

Vandtætte kørebanedæksler WADIII E 400KN

Centrala bränsletankar

Tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål, centrala bränsletankar är tillgängliga i versioner från 1+1 (1 produkt + 1 ångutlopp) till 5+2 (5 produkter + 2 ångutlopp).

Ekonstal - Centrala bränsletankar