Doplňky ocelových nádrží, topné spirály, šachty

Doplňky - pro koho?

K zakoupeným nádržím Ekonstal mohou zákazníci také využít komplexní nabídku vybavení, doplňků a příslušenství nezbytného pro jejich montáž a provoz. Jedná se o standardní doplňky i doplňky vyráběné na zakázku.

ico

Doplňky ocelových nádrží - specifikace

Topné spirály

Spirála je topná vložka, která slouží pro ohřev a udržování požadované teploty látek skladovaných v nádrži. Topné spirály vyrábíme v souladu s dobrou praxí pro topná média do 100°C a pro vodní páru kategorie 2 dle tlakové směrnice PED 2014/68/U. Náš výrobní závod je držitelem modulu A2 uděleného UDT Cert.

Konstrukce

Topné spirály vyrábíme ze svařovaných materiálů 1.1, 1.2, 8.1. Tvarujeme je z trubek s následujícími parametry:

  • Minimální průměr – DN 25,
  • Maximální průměr – DN 50
  • Tloušťka stěny – max. 4 mm.

Dodáváme spirály s minimálním vnitřním průměrem 600 mm i spirály se speciální konstrukcí, přizpůsobené rozměrům a provozním parametrům, které určí objednatel.
Naše výrobky vyrábíme podle objednatelem poskytnuté podrobnou technickou výkresovou dokumentaci. Nabízíme také ocelové nádrže s topnými spirálami.

Standardní zemní (nepojezdové) šachty

Šachty tohoto typu je možné instalovat na podzemních nádržích umístěných na ozeleněných pozemcích a na nádržích mimo komunikace. Díky speciálně zesílené konstrukci si tyto šachty zachovají své parametry i při mechanickém zhutňování okolní zeminy. Jejich montáž je snadná a rychlá. Zemní (nepojezdová) šachta může být vybavena vnitřním žebříkem pro přístup k armaturám na nádrži.

Atypické zemí (nepojezdové) šachty

Podle požadavků zákazníků můžeme vyrobit šachty pro podzemní nádrže s atypickými parametry.

Konstrukce šachet tohoto typu je řešená tak, aby umožňovaly volný přístup k armaturám nádrží. Mohou mít např. dva poklopy, díky čemuž budou univerzálnější a funkčnější. Je možné také provést další antikorozní ochranu, prostupy, ochranné prvky, systém otvírání atp.

Šachty pro pojezdové poklopy

Jsou instalovány na podzemních nádržích v prostoru komunikací. Tyto šachty jsou určeny pro montáž ve vodotěsných pojezdových poklopech WADIII s vlezy s rozměry 920 x 920 mm a 1400 x 740 mm.

Ekonstal - Šachty pro pojezdové poklopy

Vodotěsné pojezdové poklopy WADIII E 400KN

Atestované, vyrobené z nejkvalitnějších materiálů, přenášejí zátěž do 400 kN. Poklopy WADIII E 400 kN splňují podmínky pro osazení v prostoru komunikací a parkovišť pro nákladní a osobní vozidla podle normy PN-EN 124.

Ekonstal - Vodotěsné pojezdové poklopy WADIII E 400KN

Místa pro centrální plnění pohonných hmot

Plnící místa z kvalitní nerezové oceli jsou nabízena ve variantách 1+1 (1 produkt + 1 odtah výparů) až 5+2 (5 produktů + 2 odtahy výparů).

Ekonstal - Místa pro centrální plnění pohonných hmot