Podzemní nádrže na LPG a DME

Podzemní nádrže na LPG a DME - pro koho?

Podzemní nádrže na kapalný plyn mohou být používány mj.:

 • na čerpacích stanicích s LPG,
 • ve výrobních podnicích různých průmyslových odvětví (LPG/DME),
 • v zemědělských zařízeních, např. nádrže v zařízeních pro chov zvířat, sušárnách obilí a zařízeních pro ochranu plodin ve sklenicích a fóliových tunelech před náhlými mrazíky atp. (LPG),
 • u soukromých staveb a u developerských projektů (např. bytové domy používající podzemní nádrže na LPG).

Požadavky na vzdálenost od stavebních objektů nebo silnic jsou méně přísné než u nadzemních nádrží na LPG a DME. Proto mohou být podzemní nádrže na kapalný plyn umístěny na menších pozemcích, než je tomu u nadzemních nádrží. Pokud se rozhodne pro podzemní nádrž na DME nebo LPG, bude moci svůj pozemek využívat bez omezení. Nádrže na LPG nebo DME je možné umístit na ozeleněných pozemcích. Nemohou nést zátěž z veřejných a obslužných komunikací.

ico

Podzemní nádrže na kapalný plyn - specifikace

Technická specifikace nádrže

Tvar

Válcová horizontální nádrž

Počet komor

1

Objem [m3]

od 6 do 120 m3

Provozní
teplota [°C]

od -20 do +40oC

Průměr [mm]

od 1250 do 3800 mm

Počet plášťů

jednoplášťové

Materiál

atestovaná uhlíková ocel

Obecné informace

 • pro nádrže 5 až 33 m3 s průměrem 1600 až 2000 mm je společnost Ekonstal držitelem modulu H1
 • podzemní nádrže na LPG/DME mohou být zahloubeny pouze na ozeleněných pozemcích

Norma

Provedení podle normy AD 2000 nebo v souladu se směrnici PED/2014/68/EU

Vnější
ochrana

 • Vnější plechy jsou obráběny tryskáním – stupeň čistoty Sa 2,5, podle PN-EN ISO 8501-1
 • Nátěrový systém třídy Im3 podle EN ISO 12944-4

Vnitřní
ochrana

Surový

Účel

 • Podzemní skladování kapalného plynu na čerpacích stanicích
 • Podzemní skladování LPG na stanicích kapalného plynu
 • Dodávka kapalného plynu pro systémy vytápění budov občanské vybavenosti, rodinných domů, zemědělských zařízení a průmyslových budov
 • Dodávka kapalného plynu pro průmyslová a zemědělská zařízení
 • Podzemní skladování DME používaného pro výrobu kosmetiky, stavebních výrobků a hospodářské chemie

Tvar

Válcová horizontální nádrž

Počet komor

1

Objem [m3]

od 6 do 120 m3

Provozní
teplota [°C]

od -20 do +40oC

Průměr [mm]

od 1250 do 3800 mm

Počet plášťů

jednoplášťové

Materiál

atestovaná uhlíková ocel

Obecné informace

 • pro nádrže 5 až 33 m3 s průměrem 1600 až 2000 mm je společnost Ekonstal držitelem modulu H1
 • podzemní nádrže na LPG/DME mohou být zahloubeny pouze na ozeleněných pozemcích

Norma

Provedení podle normy AD 2000 nebo v souladu se směrnici PED/2014/68/EU

Vnější
ochrana

 • Vnější plechy jsou obráběny tryskáním – stupeň čistoty Sa 2,5, podle PN-EN ISO 8501-1
 • Nátěrový systém třídy Im3 podle EN ISO 12944-4

Vnitřní
ochrana

Surový

Účel

 • Podzemní skladování kapalného plynu na čerpacích stanicích
 • Podzemní skladování LPG na stanicích kapalného plynu
 • Dodávka kapalného plynu pro systémy vytápění budov občanské vybavenosti, rodinných domů, zemědělských zařízení a průmyslových budov
 • Dodávka kapalného plynu pro průmyslová a zemědělská zařízení
 • Podzemní skladování DME používaného pro výrobu kosmetiky, stavebních výrobků a hospodářské chemie

Standardní vybavení nádrže

 • Vlez DN 600
 • Hrdla jsou vybavena ventily
 • Sací hrdlo – DN 50
 • Bezpečnostní hrdlo ve vlezu – 2 ks
 • Hrdlo pro odvodňování nádrže – DN 32
 • Hrdlo pro plovákový hladinoměr
 • Hrdlo automatického měření – DN 50
 • Hrdlo kapalné fáze – DN 25
 • Hrdlo plynné fáze – DN 25
 • Hrdlo kontroly max. naplnění
 • Šachta na nádrži (materiál: černá ocel nebo ELOX)
 • Přepravní oka
 • Základové patky

Další možnosti personalizace

 • Kapsa na sondu s plovákem k měřicímu systému OPW nebo Veeder Root a kryt hlavy sondy

Podzemní nádrže na LPG

Skupina Ekonstal Group nabízí podzemní nádrže na LPG, které jsou plně přizpůsobeny ekologické a energetické politice odvětví zákazníka. Díky dlouholetým zkušenostem dodáváme odolné a spolehlivé průmyslové a komerční zásobníky na kapalné plyny vyrobené podle nejvyšších kvalitativních a bezpečnostních standardů. Jsou hojně využívány u komerčních distribučních stanic na bioplyn. LPG je bezolovnaté palivo, a proto je ekologičtější alternativou benzinu nebo nafty. Z hlediska dostupnosti je na prvním místě mezi alternativními palivy, což se odráží v počtu čerpacích stanic umožňujících tankování tohoto plynu, který se rok od roku zvyšuje.

Podzemní nádrže na LPG a DME lze využít i pro průmyslové účely, např. pro výrobu technologického tepla nebo pro zajištění plynulosti technologických procesů, včetně skladování plynu potřebného např. pro výrobu aerosolů, barev a laků, obalů nebo montážních pěn.

 

Založení podzemní nádrže na LPG

Rozhodnutí investora o volbě podzemní nádrže na LPG může být ovlivněno několika faktory. Patří mezi ně omezená velikost pozemku nebo pokyny územního plánu, které mohou omezovat některé způsoby zásahů do okolí, například instalaci nadzemních ocelových konstrukcí. Při plánování instalace podzemní nádrže na LPG je také důležité vzít v úvahu stav podloží, například hladinu spodní vody. Zajišťujeme přepravu nádrží vyrobených v našem závodě na konečné místo určené zákazníkem.