Průmyslové a technologické ocelové nádrže

Kromě výroby typových netlakových a tlakových nádrží pro odvětví pohonných hmot se specializujeme také na výrobu technologických a průmyslových nádrží. Podle druhu skladované látky jsme schopni nabídnout různá řešení, která zajistí udržení fyzikálně-chemických vlastností a požadované teploty. Velmi dobře chápeme, že tyto parametry jsou v mnoha případech klíčové pro zachování nepřetržitého chodu procesů, v nichž jsou dané látky používány.

Naše zkušené konstrukční oddělení připravuje projekty podle individuálních požadavků zákazníků. Naše kompetence nám umožňují vyrábět průmyslové ocelové nádrže libovolných velikostí, vhodné pro provoz v jakýchkoliv podmínkách a pro uskladnění látek s různými vlastnostmi. Na nádržích můžeme provést další ochranné vrstvy (např. další antikorozní nátěry nebo opláštění zajišťující tepelnou izolaci), vnitřní topné prvky a spirály.

Pozornost věnujeme parametrům odolnosti a těsnosti, ale také vzhledu našich výrobků.

V naší nabídce jsou různé nádrže pro průmysl mj.:

 • nádrže na letecká paliva
 • nádrže na naftu
 • nádrže na podzemní vodu
 • nádrže na inhibitory koroze
 • nádrže na oleje
 • nádrže na mazut
 • nádrže na močovinu
 • retenční nádrže
 • hydroforové nádrže
 • nádrže na glykol
 • nádrže na kyseliny
 • nádrže na polyoly a isokyanáty
 • nádrže na chemické látky
 • nádrže na kapalinu do ostřikovačů

Ocelové technologické nádoby a průmyslové nádrže – pro koho?

Nejobecněji řečeno, procesní nádrže se používají všude tam, kde probíhá jakýkoli technologický proces. Proto se používají prakticky ve všech průmyslových odvětvích, např. v petrochemickém, kosmetickém, palivovém, chemickém, farmaceutickém a potravinářském. Mohou mít různé provedení a různou kapacitu, aby vyhovovaly skutečným potřebám. Dokončujeme je tak, aby splňovaly stanovené normy pro skladování různých látek používaných pro průmyslové účely. To znamená, že mohou být vybaveny dalšími komponenty, které jsou nezbytné pro technologický proces, do něhož jsou zapojeny. Ocelové procesní a průmyslové nádrže udržují výrobu v chodu, protože umožňují snadný a bezpečný přístup k palivům i meziproduktům, jako jsou oleje, močovina glykol nebo jiné chemikálie.

 

Ocelové nádrže pro  průmyslové potřeby – na  co si dát pozor?

Každá ocelová nádrž bez ohledu na to, zda je určena ke skladování pohonných hmot, kapalných plynů, hnojiv nebo zda se jedná o nádrž vyrobenou pro průmyslové účely, musí splňovat příslušné technické požadavky. Mezi ně patří:

 • odolnost vůči podmínkám prostředí,
 • těsnost,
 • odolnost vůči korozi,
 • tepelná a mechanická stabilita.

To je důležité zejména v případě agresivních látek, jejichž kontakt s nimi by v případě nekontrolovaného úniku mohl představovat riziko kontaminace nebo požáru. V závislosti na účelu a způsobu provozu by měla být procesní nádrž vybavena vhodnými komponenty, jako jsou ventily, čerpadla, kohoutky, poplašné a bezpečnostní systémy. Kromě toho by měl zajistit takové podmínky skladování média, které neovlivní jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Dnešní průmyslové procesy vyžadují nekompromisní, nejmodernější řešení, která zaručují vysokou efektivitu provozu a naprostou bezpečnost.