Industritanke

Ud over typiske tryk- og tryktanke til brændstofindustrien er vi specialiseret i produktion af teknologiske tanke og industritanke. Afhængig af typen af lagret stof kan vi tilbyde forskellige løsninger, der sikrer bevarelse af fysiske og kemiske egenskaber og en passende temperatur. Vi forstår godt, at disse parametre i mange tilfælde er afgørende for at opretholde kontinuiteten i de processer, som stofferne bruges til.

Vores erfarne byggeafdeling udfører projekter til individuelle kundebehov. Vores kompetencer gør det muligt for os at producere industrielle ståltanke af enhver størrelse, tilpasset til at arbejde under alle forhold og til et medium af forskellige egenskaber. Vi kan udstyre dem med yderligere beskyttende lag (f.eks. ekstra korrosionsbeskyttende belægninger eller vægge der sikrer termisk isolering), indvendige varmelegemer eller varmespiraler.

 

Typer af industritanke i Ekonstals tilbud

Vi er opmærksomme på både styrkeparametre og tæthed, såvel som visuelle parametre for vores produkter. Vores tilbud omfatter forskellige tanke til industrien, bl.a.:

 • brændstoftanke til luftfart
 • olietanke
 • vand reservoirer
 • tanke til korrosionshæmmende stoffer
 • tanke til olieagtige stoffer
 • mazut tanke
 • urea tanke
 • retentionsreservoirer
 • hydrofor tanke
 • glykoltanke
 • syretanke
 • tanke til polyoler og isocyanater
 • kemikalietanke
 • tanke til perkolat og industrispildevand
 • sprinklervæske tanke

Stål teknologiske tanke og industritanke – til hvem?

Kort sagt bruges teknologiske tanke overalt, hvor teknologiske processer finder sted. Derfor bruges de i stort set alle industrier, fx petrokemiske, kosmetiske, brændstof, kemiske, farmaceutiske eller fødevareindustrier. De kan have en anderledes struktur og forskellig brugbar kapacitet, tilpasset til reelle behov. Vi efterbehandler dem sådan at de lever op til specifikke standarder for opbevaring af forskellige stoffer, der bruges til industrielle formål. Dette betyder, at de kan udstyres med yderligere komponenter, som er nødvendige ud fra den teknologiske proces, de er involveret i. Teknologiske og industrielle ståltanke giver mulighed for at opretholde produktionskontinuitet, fordi de giver nem og sikker adgang til både brændstoffer og halvfabrikater, såsom olier, glykol, urea eller andre kemiske stoffer.

 

Ståltanke lavet til industrien – hvad skal man være opmærksom på?

Hver ståltank, uanset om den er dedikeret til lagring af brændstoffer, flydende naturgas, gødning eller om det er en tank, der er lavet til industriens behov, skal opfylde de relevante tekniske krav. Disse inkluderer bl.a.:

 • modstand mod miljøforhold,
 • stramhed,
 • modstand mod korrosion,
 • termisk og mekanisk stabilitet.

Dette er især vigtigt i tilfælde af aggressive stoffer, som kan forårsage forurening eller brand i tilfælde af ukontrolleret lækage. Afhængig af formålet og driftsmetoden bør en teknologisk tank være udstyret med passende elementer, såsom ventiler, pumper, porte, alarm- og sikkerhedssystemer. Derudover bør tanken sikre sådanne opbevaringsforhold for stoffet, som ikke påvirker dets fysiske og kemiske egenskaber. Moderne teknologiske processer i industrien kræver kompromisløse, moderne løsninger, der garanterer høj effektivitet og fuld sikkerhed.