EU-finansiering

Fundusze Unijne

“Ekonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa implementerer et projekt medfinansieret fra europæiske fonde “Introduktion af innovative normobariske kamre til markedet”.

Mål

Øget konkurrenceevne for EKONSTAL sp. z o.o. gennem effektiv implementering af innovative normobariske kamre på markedet.

Projektbeskrivelse

Projektets emne er køb af moderne anlægsaktiver – maskiner med specialiseret software, der er nødvendig for at introducere forbedrede og innovative normobariske kamre på markedet. Følgende anlægsaktiver og immaterielle aktiver købes som en del af projektet:

 1. Pladebukker – kantpresse,
 2. Opruller til stålprofiler,
 3. Software– 3CD CAD.

Projektet imødekommer markedets efterspørgsel efter moderne og innovative normobariske kamre, der vil gøre det muligt for ansøgeren at diversificere kataloget over tilbudte produkter og udvide salget til nye markeder både hvad angår emne og område. Takket være implementeringen af projektet vil EKONSTAL sp. z o. o. sp. k. udvide sit salgstilbud til markedet for hotel-, SPA-, sport-, rekreations- og medicinske tjenester. Virksomheden har til hensigt at producere sine enheder til hjemme- og udenlandske markeder. Takket være erfaringen med produktion af trykbeholdere vil virksomheden opnå den passende gentagelighed af sin produktion.

Projektet vil opnå følgende indikatorer

 1. Produkt indikatorer
  • Antal enheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologi– 1 stk.
  • Antal virksomheder, der modtager støtte (CI1) – 1 virksomhed.
  • Antal virksomheder, der modtager finansiering (CI2) – 1 virksomhed.
  • Antal virksomheder støttet inden for øko-innovation – 1 stk.
  • Private investeringer til at supplere offentlig støtte til virksomheder (finansiering) (CI 6) – PLN 223 900,00
  • Antal virksomheder, der er omfattet af støtte til at introducere produkter, der er nye på markedet (CI 28) – 1 virksomhed.
 2. Resultat indikatorer
  • Antal indførte produktnyheder – 1 stk.
  • Stigning i beskæftigelsen i støttede virksomheder (CI8) – 1,00 fuldtidsværk.

Projektværdi: PLN 723 900,00
Bidrag fra EU-finansiering: PLN 500 000,00