EU-medel

EU-medel

”Ekonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa genomför ett projekt som medfinansierade från Europeiska fonder ”Introduktion till marknaden för innovativa normobarisk kammare”.

Mål

Ämnet för projektet är köp av moderna anläggningstillgångar – maskiner med specialiserad programvara som är nödvändig för att introducera förbättrade och innovativa normobarisk kammare på marknaden. Följande anläggningstillgångar och immateriella tillgångar kommer att köpas som en del av projektet:

Projekt beskrivning

Ämnet för projektet är köp av moderna anläggningstillgångar – maskiner med specialiserad programvara som är nödvändig för att introducera förbättrade och innovativa normobarisk kammare på marknaden. Följande anläggningstillgångar och immateriella tillgångar kommer att köpas som en del av projektet:

 1. Plåtbockningsmaskin – kantpress,
 2. Valsmaskin för stålprofiler,
 3. Programvara – 3CD CAD.

Projektet svarar mot marknadens efterfrågan på moderna och innovativa normobarisk kammare som kommer att göra det möjligt för den sökande att diversifiera katalogen av produkter som erbjuds och utöka försäljningen till nya marknader, både vad gäller ämne och område. Tack vare genomförandet av projektet har EKONSTAL sp. z o. o. sp. k. kommer att utöka sitt försäljningserbjudande till marknaden för hotell-, spa-, sport-, fritids- och sjukvårdstjänster. Företaget har för avsikt att producera sina enheter för den inhemska och utländska marknaden. Tack vare erfarenheten av tillverkning av tryckkärl kommer företaget att uppnå en lämplig repeterbarhet i sin tillverkning.

Projektet kommer att uppnå följande indikatorer

 1. Produktindikatorer
  • Antal enheter som använder informations- och kommunikationsteknik – 1.
  • Antal företag som får stöd (CI1) – 1 företag.
  • Antal företag som får subventioner (CI2) – 1 företag.
  • Antal företag som får stöd inom området miljöinnovation – 1 st.
  • Privata investeringar som kompletterar offentligt stöd till företag (bidrag) (CI 6) – PLN 223 900,00
  • Antal företag som omfattas av stöd för att introducera nya produkter på marknaden (CI 28) – 1 företag.
 2. Resultatindikatorer
  • Antal introducerade produktinnovationer – 1.
  • Ökning av sysselsättningen i stödda företag (CI8) – 1,00 FTE.

Projektets värde: 723 900,00 zł
Bidrag från europeiska fonder: 500 000,00 zł