Containerbensinstationer

Containerbensinstationer - för vem?

En containerbensinstation är en heltäckande, modern, lättanvänd produkt som kan användas t.ex. inom följande områden:

 • som en obevakad, lättinstallerad, mobil bränslestation,
 • som en bränsletillförselpunkt för fartyg som förbättrar den ekologiska säkerheten,
 • som bränsletillförselpunkt för den omfattande maskinell utrustning och egen flotta, t.ex. av lastbilstransportföretag, persontransportföretag, enskilda lantbrukare eller järnvägar,
 • som en mobil bränslestation för fordon som används i investeringar relaterade till byggande av väginfrastruktur (byggnation av vägar och motorvägar),
 • som bränsleförsörjningspunkt för små och medelstora flygplatser, inklusive privata flygplatser.

Containerbensinstationer låter att tanka både personbilar och lastbilar, jordbruksmaskiner, motorbåtar, fritidsbåtar, helikoptrar och flygplan. De är utvecklade på det sättet som garanterar möjlighet att lagra och distribuera bränsle i enlighet med ekologiska standarder, samtidigt som den potentiella negativa påverkan av dessa ämnen på miljön elimineras.

ico

Tankstation container - specifikation

Tankens teknisk beskrivning

Form

Cylindrisk horisontell tank byggt i en container

Antal kamrar

1 till 6

Kapacitet [m3]

10 till 80 m3

Diameter [mm]

1600 till 2800 mm

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Antal mantlar

dubbelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Anpassning av tanken till den våta eller torra metoden för kontroll av utrymme mellan mantlar
 • Rostfritt stålrör AI 304

Standard

Tillverkade enligt EN 12285-2 eller DIN 6616 standard

Yttre skydd

Polyurea beläggning, klass C3, C4 eller C5 enligt PN-EN ISO 12944-2

Inre skydd

Special färgbeläggningar som är resistenta mot lagrade ämnen

För

 • Lagring av flytande bränsle (bl.a. bensin, gasoljor, syntetiska bränslen, biodiesel) och andra flytande ämne (t.ex. vindrutespolvätska)
 • AdBlue lagring
 • Anpassningsbar för lagring av flygbränsle

Form

Cylindrisk horisontell tank byggt i en container

Antal kamrar

1 till 6

Kapacitet [m3]

10 till 80 m3

Diameter [mm]

1600 till 2800 mm

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Antal mantlar

dubbelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Anpassning av tanken till den våta eller torra metoden för kontroll av utrymme mellan mantlar
 • Rostfritt stålrör AI 304

Standard

Tillverkade enligt EN 12285-2 eller DIN 6616 standard

Yttre skydd

Polyurea beläggning, klass C3, C4 eller C5 enligt PN-EN ISO 12944-2

Inre skydd

Special färgbeläggningar som är resistenta mot lagrade ämnen

För

 • Lagring av flytande bränsle (bl.a. bensin, gasoljor, syntetiska bränslen, biodiesel) och andra flytande ämne (t.ex. vindrutespolvätska)
 • AdBlue lagring
 • Anpassningsbar för lagring av flygbränsle

Standard tankutrustning

 • Sugkoppling DN 25 – DN 50 med mekanisk eller elektromagnetisk antisifonventil
 • Påfyllningskoppling DN 50 – DN 100 med överfyllningsventil, avslutad med en camlock-anslutning eller en torrkoppling
 • Andningsanslutning DN 50 avslutad med andningsventil med flamskydd (för AdBlue avslutad med ventilationslock)
 • Ångreturanslutning DN 15 – DN 25 från bränsleautomat till tanken för bensinkammaren, också för dieselkammaren
 • Ångreturanslutning DN 80 eller DN 100, från tanken till tankbilen för bensinkammaren, avslutad med ett snabbkoppling med flamskydd
 • Manuell mätport DN 50 avslutad med en camlock-typ snabbkoppling
 • Automatisk mätport DN 50 – DN 100 med invändig gänga (muffa)
 • Reservkoppling DN 50 – DN 100 (muffa)
ico

Container

Containers teknisk beskrivning:

 • Konstruktion med sandwichpaneler eller trapetsplåt
 • Plattform under bränsleautomat
 • Tak över plattform med EX LED-belysning
 • Containers tak täckt med ett vattentätt, halkfritt membran
 • Teknikrum med plats för dator, elcentral och andra tillbehör
 • Elektrisk kopplingstavla
 • Socialt rum
 • Takbelysning i sociala och tekniska rum

Kompletterande alternativ för kundanpassning:

 • Kompletterande alternativ för kundanpassning:
 • LED belysning av containers högre kanten
 • LED sidoljus
 • Möjlighet att förlänga container med en butiksmodul
 • Möjlighet att täcka plattformen för bränsleautomat med ett lock av härdat glas
 • Möjlighet att täcka plattformen för bränsleautomat med sandwichpaneler, med tillgång till bränsleautomat stängd med en extern rulljalusi
 • Anpassning av tanken för flygbränslen
 • Anpassning av kammaren för AdBlue lagring (användning av en intern värmare, extern isolering av tank och rörledning och användning av en värmekabel på rörledningen)
 • Förberedelse av kompressorutrymmet
 • Rullad mätsticka
 • Möjlighet att installera en bränsleautomat
 • Möjlighet att montera på containerramp en betalterminal och prisvisning
 • Möjlighet att montera prisvisning på taket
 • Anpassning av container för montering av solpaneler på taket
 • Märkning i enlighet med reglerna för kundens visuell identifiering