Bensinstationer i containrar

Deras gemensamma drag är en kubisk form, en plattform för en dispenser och en tank gömd inuti container. De kan skilja sig åt i många parametrar och allt beror på vad kunden har för förväntningar och hur han tänker använda tankstationen container. Vi kan avsluta produkten på ett sådant sätt att dess utseende överensstämmer med de antagna principerna för visuell identifiering. Vi kan till exempel klistra en logotyp med väderbeständiga folier, inklusive reflekterande folier, använda färgerna på detaljer eller färgbeläggningar som kunden anger, eller förbereda en container för att självklistra företagets logotyp eller texter av kunden.

Bensinstationer i containrar – exempel på genomförda projekt

De utvalda projekten som presenteras av oss visar möjligheterna för personalisering av bensinstationer i containrar. Kunden kan bestämma om ytterligare rum ska ingå i containern (t.ex. teknikrum med ställverk), om ytterligare extern belysning ska användas (t.ex. LED-strips på containerns kontur), om fördelaren ska installeras vinkelrätt eller parallellt med tankens axel, om plattformen ska vara öppen, täckt med stål- eller härdade glaspaneler, om en nisch för en betalterminal ska förberedas osv.

Bensinstation i container, med rulljalusi som täcker distributionsplattformen | Ekonstal

Bränslestation för fordon och snöskotrar för kunder från Norge

Kapacitet: 20 m3

Bensinstation i en container | Ekonstal

Bensinstation i en container för en kund från västra Norge

Kapacitet: 35 m3

Ekologisk bensinstation med självbetjäning

Tankstation container för en kund från Tiesleidalen, Norge

Kapacitet: 35 m3

Tankstation i container med dispenser placerad på en plattform som täcks av ett tak | Ekonstal

Bränsletank i container – Botnhamn, Nordnorge

Kapacitet: 40 m3