Ovanjordiska tankar

De slipade ståltankarna vi erbjuder kännetecknas av utmärkt hållfasthet och motståndskraft, både mot yttre faktorer och mot de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos mediet som lagras i dem. Bland de av oss genomförda projekten dominerar liggande ovanjordiska tankar, som beroende på designen kan rymma från 3 till 200 m3 flytande ämnen i en eller flera (högst 8) inre kammare. På kundens begäran kan vi även tillverka enkammare liggande tankar ovan jord med en kapacitet på 3 till 120 m3. I båda fallen kan de vara både enkelmantlade och dubbelmantlade ovanjordiska tankar.

Exempel på intressanta ovanjordiska tankar

Varje ovanjordisk tank av stål som lämnar vår produktionsanläggning är en personlig produkt, framställd i enlighet med de parametrar som förväntas av mottagaren, samt uppmärksamhet på tekniska detaljer. Vi presenterar några exempel på projekt vi har genomfört, vilket gör att du kan bekanta dig med möjligheterna vad gäller efterbehandling, ytterligare tillbehör eller kapacitet. De inkluderar till exempel:

  • ovanjordiska tankar med ett extra isolerande lager, som används för att säkerställa lämplig lagringstemperatur för mediet,
  • ovanjordiska tankar med en vertikal axel, som vid destinationen kommer att skapa en bas av tankar sammankopplade med en speciellt konstruerad plattform,
  • ovanjordiska tankar som används för att leverera bränsle till motorbåtar och andra fartyg.

Ovanjordiska ståltankar kan förses med extra utrustning beroende på kundens behov. Det kan till exempel vara stegar, räcke, avsatser, plattform för en fördelare, tilläggsbelysning m.m.

Bränsletankar för luftfartyg

JET-A1 flygbränsletankar – ett projekt för en flygplats i norra Norge

Kapacitet: 80 m3 och 80 m3

Vertikal ståltank för förvaring av smörjoljor

Stående ståltankar med värmesystem

Kapacitet: 100 m3

Professionell tank för lagring av flytande brandfarliga ämnen

Professionell tank för lagring av flytande brandfarliga ämnen

Kapacitet: 50 m3

Horisontell ståltank, för lagring av flytande ämnen

Ovanjordiska, enkammare stål tankar tillverkade för kunden från Litauen

Kapacitet: 60 m3

Vertikal tank med en höjd på 9 m

Tankar med vertikala axlar med längd av drygt 9 m för kunden från Frankrike

Kapacitet: 50 m3

Små ovanjordiska tanken för lagring av bränsle | Ekonstal

Små ovanjordiska tanken för kunden från Sandnessjøen i Norge

Kapacitet: 6 m3

Bränsledistributionspunkt för fartyg | Ekonstal

Bränsletank för fartyg för vår kund i Norge

Kapacitet: 20 m3

Bränsletank vid stationen för fordons- och båttrafik | Ekonstal

Ovanjordisk dubbelkammare tank på Indre Kvarøy, Norge

Kapacitet: 50 m3

Stor bränsletank med fem kamrar | Ekonstal

Stor bränsletank med fem kamrar

Kapacitet: 100 m3