Stor bränsletank med fem kamrar

LandNorge

Förlagring av bränsle

Kapacitet100 m3

Intressanta fakta om projekt

Denna gigantiska dubbelmantlade ovanjordiska tanken har en kapacitet på 100 m3 och en imponerande längd (17 m) och diameter (2900 mm). Detta är en av de produkter som lämnar vår produktionsanläggning som överraskar med sin storlek. Av denna anledning kallade vi det under produktionen ”projektodjuret” Den här typen av beställningar är också en stor logistisk utmaning, speciellt om tanken som tillverkas av Ekonstal Group ska levereras till en mottagare som är belägen i ett annat europeiskt land, som dessutom är skilt från Polen via ett hav.

Tanken har så många som fem kammare för förvaring:

  • clear diesel,
  • coloured diesel,
  • HVO 100,
  • bensin,
  • AdBlue.

Vi isolerade AdBlue-vätskekammaren med mineralull och aluzinkplåt. Den innehåller en speciell värmare som skyddar det lagrade ämnet mot temperaturnedgång som kan orsaka kristallisation. Rörledningen som leder ut ur AdBlue-vätskekammaren har värmeisolerats. Dessutom använde vi även en värmekabel. Varje kammare är utrustad med en mekanisk överfyllningsventil och en mekanisk returventil. Dessutom använde vi också ett utflöddetekteringssystem i det utrymmet mellan mantlar.

Det är inte bara den betydande storleken som gör oss stolta över att stoltsera med denna order. I det här fallet påverkades några av de strukturella elementen av tankens ovanliga målplacering. Specifika förhållanden på klientens sida gjorde att ”odjuret” måste placeras alldeles intill kustlinjen. Det betyder att det från landsidan är fri tillgång till endast en av bottnarna. Tankens motsatta ände ligger precis intill vattenytan. Detta tvingade fram en ovanlig lösning som bestod i att leda rörledningarna med påfyllningslådan och lastpumpen till botten, som i sin tur ligger på landsidan. Vi har även installerat en stege i den främre delen av tanken, vilket ger tillgång till plattformen och fri tillgång till brunnar och rörledningar.