EKONSTAL – tillverkare av industriell utrustning och ståltankar

KAMMARE FÖR HBO-BEHANDLING

Vi är en tillverkare av kompletta normobariska kamrar

View more

ADBLUE TANKAR

Destination - AdBlue-lagring.

View more

CONTAINER TANKSTATIONER

Syfte - lagring och distribution av bränslen

View more

NEDGRÄVDA TANKAR

Destination - lagring av brandfarliga, kaustiska eller giftiga vätskor.

View more

TANKAR FOR INDUSTRI

Ekonstal är specialiserat på produktion av process- och industritankar.

View more

LPG- OCH DME-TANKAR

Används i autogas tankstationer och distributionsanläggningar

View more

TANKAR FÖR RSM

Speciell konstruktion av RSM-tankar ger perfekt lagring av jordbruksvätskor

View more

MARKTANKAR

För förvaring av brandfarliga, kaustiska eller giftiga vätskor.

View more

TILLBEHÖR

Fittings som är nödvändiga för installation och drift av tankar.

View more

 © EKONSTAL 2018

Designed by Zientix