LPG och DME underjordiska tankar

För vem?

Underjordiska tankar för flytande gas kan används på bl.a.:

 • bränsle- och gasdistributionsstationer (LPG)
 • tillverkningspunkter inom olika industribranscher, (LPG / DME)
 • punkter kopplade med jordbrukning t.ex. tankinstallationer som betjänar djurgårdar, spannmålstorkar, samt för tillfälligt skydd av grödor i växthus och folietunnlar mot plötslig frost och vårfrost, osv. (LPG)
 • enskilda användares egendom och inom området för investeringar som utarbetats av utvecklingsföretag för slutkunder (t.ex. bostadsområden som drivs från basen av underjordiska LPG tankar)

Kraven på avstånd från byggnader eller vägar är inte så restriktiva än de som gäller för ovanjordiska LPG och DME tankar. På grund av detta kan underjordiska tankar för flytande gas placerades på minde tomtar än ovanjordiska tankar. Dessutom, genom att välja en underjordisk DME eller LPG tank, får kunden möjlighet att arrangera tomten varsomhelst. LPG och DME tankar kan placeras på grönområde De kan inte bära laster från vägar för trafik och kommunikationsvägar.

ico

Underjordiska tankar för flytande gas - specifikation

Tankens teknisk beskrivning

Form

Cylindrisk horisontell tank

Antal kamrar

1

Kapacitet [m3]

6 till 120 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +40oC

Diameter [mm]

1250 till 3800 mm

Antal mantlar

enkelmantlad

Allmän information

 • för tankar från 5 m3 till 33 m3 på 1600 mm eller 2000 mm diameterhar Ekonstal H1 modul
 • underjordiska LPG / DME tankar kan placeras bara på grönområden

Standard

Tillverkade enligt AD 2000 och direktivet PED/2014/68/EU

Yttre skydd

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Målningssystem i klass Im3 enligt EN ISO 12944-4

Inre skydd

Obehandlad

För

 • Underjordisk lagring av flytande gas vid bränsle- och gasstationer
 • Underjordisk lagring av LPG i tappningsföretag för flytande gas
 • Flytande gasförsörjning för värmeinstallationer i offentliga byggnader, enskilda hus, gårdar och industribyggnader
 • Flytande gasförsörjning för industri- och jordbruksutrustning
 • Underjordisk lagring av DME i företag som använder denna gas för tillverkning av hushållskemikalier, kosmetika eller byggprodukter

Form

Cylindrisk horisontell tank

Antal kamrar

1

Kapacitet [m3]

6 till 120 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +40oC

Diameter [mm]

1250 till 3800 mm

Antal mantlar

enkelmantlad

Allmän information

 • för tankar från 5 m3 till 33 m3 på 1600 mm eller 2000 mm diameterhar Ekonstal H1 modul
 • underjordiska LPG / DME tankar kan placeras bara på grönområden

Standard

Tillverkade enligt AD 2000 och direktivet PED/2014/68/EU

Yttre skydd

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Målningssystem i klass Im3 enligt EN ISO 12944-4

Inre skydd

Obehandlad

För

 • Underjordisk lagring av flytande gas vid bränsle- och gasstationer
 • Underjordisk lagring av LPG i tappningsföretag för flytande gas
 • Flytande gasförsörjning för värmeinstallationer i offentliga byggnader, enskilda hus, gårdar och industribyggnader
 • Flytande gasförsörjning för industri- och jordbruksutrustning
 • Underjordisk lagring av DME i företag som använder denna gas för tillverkning av hushållskemikalier, kosmetika eller byggprodukter

Standard tankutrustning

 • Manlucka DN 600
 • Kopplingar utrustade med ventiler
 • Sugkoppling DN 50
 • Säkerhetstapp placerad på manluckan – 2 st.
 • Tanks avloppsanslutning DN32
 • Koppling av flytande nivåmätare
 • Automatisk mätport DN 50
 • Vätskefas anslutning – DN 25
 • Gasfas anslutning – DN 25
 • Koppling för maximal fyllnings kontroll
 • Transporthållare
 • Sump (tillverkning: kolstål eller INOX)
 • Basfötter

Kompletterande alternativ

 • Sondficka med flottör för OPW eller Veeder Root mätningssystem och skydd för sondhuvud

Underjordisk tank för flytande gas

Ekonstal Group tillverkar underjordiska LPG tankar helt anpassade till miljö- och energipolicyn i den bransch där kunden verkar. Tack vare många års erfarenhet tillhandahåller vi hållbara och pålitliga industriella och kommersiella lagringstankar för flytande gas, tillverkade i enlighet med de högsta standarderna för kvalitet och säkerhet. De används ofta på kommersiella gasdistributionsstationer. LPG är blyfritt bränsle, därför är det ett mer ekologiskt alternativ till bensin eller gasolja. Det har en ledande position inom tillgänglighet på listan över alternativa bränslen, vilket återspeglas i det växande med varje år antalet bränslestationer som låter dig fylla på denna gas.

Underjordiska LPG och DME tankar kan också användas för industriella mål, t.ex. för tillverkning av teknisk värme eller för att säkerställa kontinuiteten av tekniska processer, inklusive lagring av gas som behövs för produktion av t.ex. aerosoler, färger och lacker, förpackningar eller monteringsskum.

Underjordiska LPG tankar – placering

Kundens beslut om vilken underjordisk tank för flytande gas väljer han påverkas av flera faktorer. Det kan vara t.ex. tomtens begränsade yta eller riktlinjer för den fysiska utvecklingsplanen, som kan begränsa hur omgivningen inkräktas, såsom till exempel byggning av ovanjordiska stålkonstruktioner. Vid planering av byggning av en underjordisk LPG tank bör också markförhållandena beaktas, t.ex. grundvattennivån.