LPG och DME ovanjordiska tankar

LPG och DME ovanjordiska tankar - för vem?

Ovanjordiska tankar för flytande gas är avsedda bl.a. för:

 • enheter som handlar med distribution av bränslen och gasol (LPG),
 • industriella gasinstallationer (LPG), som används t.ex. inom metallindustrin, fordonsindustrin, byggindustrin, metallurgi och annan tillverkningsindustri,
 • värmeinstallationer (LPG) för bostäder och offentliga byggnader,
 • enheter som tar del i tillverkning av hushållskemikalier, kosmetiska aerosolprodukter och produkter för byggindustrin, såsom monteringsskum, lacker eller sprayfärger (DME i LPG).

Regler som beskriver avståndet mellan placering av tankar för flytande gas och byggnader, vägar, inhägnader och andra infrastrukturelement gör att de oftast används på stora tomter. Fördelen med ovanjordiska tankar för flytande gas är att de kan användas också på platsen som kännetecknas av till exempel hög grundvattennivå. Denna typ av ståltankar för LPG eller DME är placerade på en grundplatta som sticker ut över markytan. De kan förekomma självständigt, såväl som en del av en större tankpark (bränslereservoar).

ico

LPG och DME ovanjordiska tankar - specifikation

Tanken för flytande gas lagrings teknisk beskrivning

Form

Cylindrisk horisontell tank

Antal kamrar

1

Kapacitet [m3]

6 till 120 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Diameter [mm]

1200 till 3800 mm

Antal mantlar

enkelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

Tanken är tillverkad för att lagra flytande gas med ett maximalt arbetstryck på 15,6 bar

Standard

Tillverkade enligt AD 2000 och direktivet PED/2014/68/EU

Yttre skydd

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt eller EN 13345, enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Målningssystem i klass C3 enligt PN-EN ISO 12944-2, RAL 9010 eller 9016

Inre skydd

Obehandlad

För

 • Lagring av LPG vid bränsle- och gasstationer
 • LPG lagring i tappningsföretag för flytande gas
 • Flytande gasförsörjning för värmeinstallationer i bostäder, offentliga- och industribyggnader
 • Flytande gasförsörjning för industri- och jordbruksutrustning
 • DME lagring i företag som använder denna gas för tillverkning av färdiga kosmetika, byggprodukter eller hushållskemikalier

Form

Cylindrisk horisontell tank

Antal kamrar

1

Kapacitet [m3]

6 till 120 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Diameter [mm]

1200 till 3800 mm

Antal mantlar

enkelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

Tanken är tillverkad för att lagra flytande gas med ett maximalt arbetstryck på 15,6 bar

Standard

Tillverkade enligt AD 2000 och direktivet PED/2014/68/EU

Yttre skydd

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt eller EN 13345, enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Målningssystem i klass C3 enligt PN-EN ISO 12944-2, RAL 9010 eller 9016

Inre skydd

Obehandlad

För

 • Lagring av LPG vid bränsle- och gasstationer
 • LPG lagring i tappningsföretag för flytande gas
 • Flytande gasförsörjning för värmeinstallationer i bostäder, offentliga- och industribyggnader
 • Flytande gasförsörjning för industri- och jordbruksutrustning
 • DME lagring i företag som använder denna gas för tillverkning av färdiga kosmetika, byggprodukter eller hushållskemikalier

Standard tankutrustning

 • Manlucka DN 600
 • Kopplingar utrustade med ventiler
 • Sugkoppling DN 50
 • Säkerhetstapp placerad på manluckan – 2 st.
 • Tanks avloppsanslutning DN32
 • Koppling av flytande nivåmätare
 • Automatisk mätport DN 50
 • Vätskefas anslutning – DN 25
 • Gasfas anslutning – DN 25
 • Koppling för maximal fyllnings kontroll
 • Transporthållare
 • Basfötter

Kompletterande alternativ

 • Sondficka med flottör för OPW eller Veeder Root mätningssystem och skydd för sondhuvud

Ovanjordiska tankar för flytande gas för kommersiella och industriella behov

Hos oss finns du ovanjordiska LPG tankar för kommersiella och industriella behov, t.ex. för de som arbetar med distribution av gas som transportbränsle, samt för värmeinstallationer som inom industri- och serviceanläggningar (t.ex. uppvärmning av tillverkning- och lagerhallar, tillverkning av teknisk värme) och gasnät som försörjs från tankar. Våra ovanjordiska LPG tankar väljs av de som har stor energibehov, nödvändigt för värma och teknologiska processer. Vi ger dig tankar för lagring av flytande gas som används inom industriell bearbetning och jordbruk.

Ovanjordiska LPG tankar – tillförlitlig konstruktion

Kapacitet av LPG tankar kan vara upp till 120 000 liter. På detta sätt möjliggör de lagring av flytande gas i stor skala. Deras storlek och kapacitet tar hänsyn till kundens behov på energi. Ovanjordiska LPG tankar är designerade enligt säkerhets normer och lag. Deras konstruktion är anpassad till typ av gas som lagras inom dem. De är liggande, enkelkammare, enkelmantlade tankar. Vi garanterar högsta kvalitet och hållbarhet som möjliggör användning av tanken på säkert och effektivt sätt med en minimal risk för människor och miljö.