Värdering av en liggande ovanjordisk tank

  Steg
  2

  Ange parametrarna för tanken

  Ange grundparametrarna för den tank du är intresserad av. Om du vill få en värdering för flera olika tankar, fyll i formuläret för var och en av dem separat.

  Ovanjordisk horisontell tank

  m3

  mm

  Kammaren 1

  Kammaren 2

  Kammaren 3

  Kammaren 4

  Kammaren 5

  Kammaren 6

  Kammaren 7

  Kammaren 8

  * Obligatoriska fält

  Steg
  3

  Fyll i dina kontaktuppgifter

  Ange de kontaktuppgifter som behövs för att förbereda erbjudandet.

  Ange postnumret och landet för tankens målplats. Tack vare detta kommer vi att kunna förbereda en beräknad värdering av leverans åt dig.

  * Obligatoriska fält