Konkurrensfördelar

Direktör för produktionsanläggningen och VD för Ekonstal

Unika kompetenser och know-how

Ekonstal Groups historia börjar på 1950-talet. Genom sju decennier på marknaden transformerade vi från lokal företag av jordbruksmekanisering och jordbruksingenjörstjänster till internationell organisation med specialisering i tillverkning av högkvalitativa högtryckskärl och trycklösa tankar, ovanjordiska och underjordiska tankar för lagring av bränslen, gödsel, naturgas och andra ämnen, samt containerbensinstationer.

Svetsare under svetsprocessen av en svart ståltank

De bästa experter i sitt område

Vår företagsledare och chefsingenjörer arbetar inom tank- och bränsleindustrin för över 20 år. Vi är ett team vars främsta mål är ständiga förbättringar. Tillsammans strävar vi att hjälpa våra kunder som bra som möjligt.

Alla våra arbetarna skapade vår marknadsframgång. Tack vare våra experters professionella kompetensen inom svetsning, målning, kulblästring, CNC-maskinoperatörer och annan utrustning som används vid tillverkning av tankar gjorda av kolstål kan vi tillverka varje produkt i tid, vilket säkerställer högsta standard och full överensstämmelse med de nödvändiga parametrarna.

Klämring (spannring) som används vid tillverkning av ståltankar och förbinder spolen med bottnarna

Modern teknisk infrastruktur och maskinell utrustning

Tack vare komplex omstrukturering som började år 2015 och omfattande bl.a. modernisering av produktionslinje och omorganisation av hela företaget Ekonstal Group sig till gruppen av de snabbast växande och de mest moderna företagen i sitt slag i Central- och Östeuropa. Vi investerar konsekvent i utbyggnaden av specialiserade tekniska anläggningar och maskinell utrustning. Tack vare detta kan vi driva produktionsprocessen på ett effektivt, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Samtidigt genomför vi investeringar inom området för utbyggnad och modernisering av produktions-, monterings- och lageranläggningar samt sociala faciliteter för våra anställda, vilket garanterar dem säkra och bekväma arbetsförhållanden på ett systematiskt sätt.

Rätt tekniskt förberedelse möjliggör att vi kan hantera beställningar från de mest krävande kunder. På det sätt arbetar vi för förtroende som översätter sig till nästa beställningar.

Produktion av normobariska kammare vid Ekonstals fabrik i Piotrków Kujawski

Högsta kvalitet och ekologi

Kvalitet i varje område är vår högsta prioritering. Det gäller både egenskaperna hos de produkter som lämnar vår tillverkningspunkt, hur vårt team arbetar i varje organisationsenhet, samt nivån på för- och eftermarknadsservice. Ekonstal Group tillverkar sina produkter i enlighet med europeiska standarder, på grund av rutiner definierade i den standarden för kvalitetsledning ISO 9001:2015.

Våra tankar och normobariska kamrar tillverkas med komponenter och råvara av högsta kvalitet. Detta garanterar hållbarhet, tillförlitlighet och full säkerhet för den naturliga miljön och människor som använder våra produkter på olika sätt. EKONSTAL betyder det samma som EKO lösningar. Vi strävar efter att säkerställa att ståltankarna i vårt utbud möjliggör lagring av ämnen på ett miljöneutralt sätt. Dessutom – genom att endast använda komponenter och råvaror av bästa kvalitet – förlänger vi livscykeln för våra produkter, vilket garanterar långvarig och problemfri användning. Därmed bidrar vi till att minska mängden avfall på lång sikt.

Ekonstal - produktionshall för tankanläggningen för svart stål

Flexibilitet och kundanpassning

Varje produkt som lämnar vår tillverkningspunkt är unik, för det är tillverkad strikt enligt kundens krav och förväntningar. Hos oss fick du jättestora möjligheter för kundanpassning.

Vi är förberedda för att tillverka beställningar på icke standardiserad tankar med stora möjligheter för kundanpassning i bl.a.:

  • tankens kapacitet,
  • tankens diameter,
  • mängd av kamrar (varje kammare kan vara avsedda för lagring av ett annat ämne),
  • kompletterande utrustning och tillbehör (t.ex. manluckor, plattformar, stegar, icke-standardiserade rörledningar som är baserad på tankens placering, installation av en bränsleautomat och anpassning av en mobila bränslestationer för obevakad tankning, installation av belysning, kompletterande isoleringslager eller värmeelement etc.).

Vi har stora framgångar i att tillhandahålla till våra kunder heltäckande utrustade produkter, anpassade till de behov som uppstår från den bransch där de verkar och vilken typ av ämnen de vill lagra.

Interiör i en fabrik för tillverkning av ståltankar

Innovation

Ekonstal Group stora konkurrensfördel är innovation och förmåga att implementera moderna lösningar. ”THINKING OUTSIDE THE BOX” är ett av viktigaste motto av vår handlande.
Tack vare detta har vi stora framgångar när vi går på nya marknader och ger våra kunder hel ny kvalitet som gör att de kan möta de behov som uppstår tillsammans med utvecklingen av världen omkring oss. Vi uppskattar kreativ potential, engagemang och påhittighet hos vårt team, eftersom dessa egenskaper bidrar till att bygga för Ekonstal Group position av starkt och pålitligt varumärke.

Fabrik för ståltankar

Förtroende av internationella bränsleföretag (med mera)

Vi levererar produkter till många kunder, både nationella och internationella, inklusive t.ex. globala oljebolag, kedjor av bränslestationer och gasdistributionsbolag. En grupp av stamkunder, som uppskattar erbjudande lösningars kvalitet och våra produkters pålitlighet, blir större och större med varje år. Del av denna grupp är kända norska varumärken med vilka skapade vi långsiktiga kommersiella relationer.