Kvalitet och säkerhet

Ekonstal Group erbjuder produkter tillverkade med högsta kvalitetsstandarder. Att upprätthålla dessa standarder är möjligt tack vare det lämpliga förhållningssättet till vad vi gör – tillförlitlighet, aktualitet, lagarbete och arbete enligt procedurer. Vår kompetens och överensstämmelse med nationella och europeiska standarder bekräftas av de certifikat som tilldelas av erkända anmälande organ. Vi ser också till att dokumentationen som är ansluten till de normobariska tankar och kamrar som lämnar vår tillverkningspunkt är heltäckande.

Tillämpning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3 med avseende på tillverkning av cisterner och rörledningar samt applicering av korrosionsskyddssystem

Certifieringsorganet:

KIWA Sweden AB

Se certifikat

Omfattning:

Certifikat utfärdat av KIWA Sweeden AB, som bekräftar att tillverkningsprocessen för ovanjordiska och underjordiska tankar överensstämmer med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps MSBFS 2018:3-specifikation,

Certifikat om kontinuitet för produktens prestanda (Certificate for Constancy of Performance)

Certifieringsorganet:

TÜV Rheinland

Se certifikat

Omfattning:

Det här certifikatet bekräftar att alla bestämmelser om bedömning och verifiering av prestandabeständighet som beskrivs i bilaga ZA till den harmoniserade standarden: EN 12285-2 i system 1 är implementerade och att tillverkningspunkts produktionskontroll uppfyller alla krav som anges där.

Certifikat PN-EN ISO 9001:2015

Certifieringsorganet:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Se certifikat

Omfattning:

Kvalitetsledning

Certifiering:

 • tillverkning av ståltankar,
 • utveckling av ståltankar.

Certifikatet bekräftar att Ekonstal Group tillämpar procedurer och standarder som gör det möjligt för den att konsolidera företagets strategi som en kundorienterad organisation som sätter högsta kvalitet både inom området för design och tillverkning av ståltankar och att bygga långsiktiga affär relationer.

Certifikat om H1 modul godkännande

Certifieringsorganet:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Se certifikat

Omfattning:

Tillämpning av kvalitetssystemet (modul H1) i enlighet med kraven i direktiv 2014/68/EU för LPG tryckkärl.

Certifikatet bekräftar att kvalitets är helt säkrad inom projekts prövning och särskild tillsyn som en del av slutbedömningen.

Certifikatet bekräftar tillverkarens kompetenser för svetsade anslutningar

Certifieringsorganet:

TÜV Rheinland Polska

Se certifikat

Omfattning:

Utgöra svetsprocesser enligt AD 2000 Merkblatt HPO.

Certifikatet bekräftar bl.a. att företaget utövar fullständig kontroll över lagerhanteringen, har lämplig teknisk infrastruktur, ett effektivt övervakningssystem och ett kvalificerat team med lämpliga kunskaper inom svetsteknik.

Certifikat om svetsprocess bedömning

Certifieringsorganet:

TÜV Rheinland Polska

Se certifikat

Omfattning:

Omfattning: Uppfylla de kvalitetskrav som gäller för svetsprocesser och implementation av dem i enlighet med EN ISO 3834-2:2005.

Certifikatet bekräftar bl.a.:

 • att företaget har lämpliga kompetenser i svetsning,
 • att företaget har lämpliga produktionsanläggningar för effektivt och snabbt genomförande av svetsprocesser.

Certifikat om överensstämmelse från tillverkningspunkts produktionskontroll

Certifieringsorganet:

TÜV Rheinland Polska

Se certifikat

Omfattning:

Tillverkning av stålprodukter enligt standarden EN 1090-1:2009 på grund av anförtrodd dokumentation.

Säkerhet vid användning av den normobariska lågtryckskammaren garanteras genom en försäkran om överensstämmelse med CE-märkningen. Dessutom garanteras de också av tillverkarens överensstämmelse med nationella krav som gäller brandskydd och konstruktionsskydd. Tillverkning och prövning enligt europeiska standarder. Till varje tank tillverkade av Ekonstal Group är dokumentation bifogade som innehåller, beroende på typ av tanke:

för trycklösa tankar

 • pass,
 • tillverkarens certifikat,
 • konstruktionsprovning rapport och tryckprovning rapport utfärdad av UDT, om tanken omfattas av denna myndighets föreskrifter,
 • garanti,
 • material certifikat.

för tryckkärl

 • pass,
 • försäkran om överensstämmelse,
 • garanti,
 • material certifikat.