Jakość i bezpieczeństwo

Grupa Ekonstal oferuje produkty, które powstają w oparciu o najwyższe standardy w zakresie jakości. Zachowanie tych standardów jest możliwe dzięki odpowiedniemu podejściu do tego co robimy – solidności, terminowości, pracy zespołowej oraz postępowania zgodnego z procedurami. Nasze kompetencje oraz zgodność z krajowymi i europejskimi normami potwierdzają uzyskane certyfikaty, przyznane przez uznane jednostki notyfikujące. Dbamy także o kompleksowość dokumentacji dołączanej do zbiorników i komór normobarycznych, które opuszczają nasz zakład produkcyjny.

Certyfikat Stałości Własności Użytkowych (Certificate for Constancy of Performance)

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland

Zobacz certyfikat

Zakres:

Certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych opisane w załączniku ZA normy zharmonizowanej: EN 12285-2 w systemie 1, są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie określone w nim wymagania.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Jednostka certyfikująca:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Zobacz certyfikat

System Zarządzania Jakością

Zakres certyfikacji:

 • wytwarzanie zbiorników stalowych,
 • projektowanie zbiorników stalowych.

Certyfikat potwierdza stosowanie przez Grupę Ekonstal procedur i standardów, pozwalających ugruntować strategię przedsiębiorstwa jako organizacji zorientowanej na klienta, która w centrum swojego zainteresowania kładzie najwyższą jakość zarówno w obszarze projektowania i produkcji zbiorników stalowych, jak też budowania długotrwałych relacji handlowych.

Certyfikat zatwierdzenia modułu H1

Jednostka certyfikująca:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Zobacz certyfikat

Zakres:

Stosowanie Systemu Jakości (moduł H1) zgodnego z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 2014/68/UE dla zbiorników ciśnieniowych LPG.

Certyfikat potwierdza pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w ramach oceny końcowej.

Certyfikat potwierdzający kompetencje producenta do wykonywania połączeń spawanych

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Polska

Zobacz certyfikat

Zakres:

Wykonywanie procesów spawalniczych wg AD 2000 Merkblatt HPO.

Certyfikat potwierdza m.in. sprawowanie pełnej kontroli nad gospodarką magazynową, posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, sprawnego systemu nadzoru oraz wykwalifikowanego zespołu, posiadającego odpowiednie umiejętności w zakresie technologii spawania.

Certyfikat dot. oceny procesu spawalniczego

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Polska

Zobacz certyfikat

Zakres:

Spełnianie wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych i wykonywaniu ich zgodnie z normą EN ISO 3834-2:2005.

Certyfikat potwierdza m.in.:

 • posiadanie odpowiednich kompetencji spawalniczych,
 • posiadanie odpowiedniego zaplecza produkcyjnego do efektywnego i terminowego prowadzenia procesów spawalniczych.

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Polska

Zobacz certyfikat

Zakres:

Produkcja wyrobów ze stali zgodnie z normą EN 1090-1:2009 na podstawie dokumentacji powierzonej.

Bezpieczeństwo użytkowania komory niskociśnieniowej normobarycznej gwarantuje deklaracja zgodności wraz ze znakiem CE. Ponadto gwarantuje je także spełnienie przez producenta wymagań krajowych pod względem p.poż i budowalnym. Wytwarzania i badanie są zgodne z normami europejskimi. Do każdego zbiornika wyprodukowanego przez Grupę Ekonstal, dołączana jest określona dokumentacja, która w zależności od typu zbiornika zawiera m.in.:

w przypadku zbiorników bezciśnieniowych

 • paszport,
 • poświadczenie producenta,
 • protokół badania budowy oraz protokół próby ciśnieniowej, wydany przez UDT, jeśli zbiornik podlega pod przepisy tego urzędu,
 • karta gwarancyjna,
 • atesty materiałowe.

w przypadku zbiorników ciśnieniowych

 • paszport,
 • deklaracja zgodności,
 • karta gwarancyjna,
 • atesty materiałowe.