Jakość i bezpieczeństwo

Grupa Ekonstal oferuje produkty, które powstają w oparciu o najwyższe standardy w zakresie jakości. Zachowanie tych standardów jest możliwe dzięki odpowiedniemu podejściu do tego co robimy – solidności, terminowości, pracy zespołowej oraz postępowania zgodnego z procedurami. Nasze kompetencje oraz zgodność z krajowymi i europejskimi normami potwierdzają uzyskane certyfikaty, przyznane przez uznane jednostki notyfikujące. Dbamy także o kompleksowość dokumentacji dołączanej do zbiorników i komór normobarycznych, które opuszczają nasz zakład produkcyjny.

Certyfikat Stałości Własności Użytkowych (Certificate for Constancy of Performance)

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland

Zobacz certyfikat

Zakres:

Certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych opisane w załączniku ZA normy zharmonizowanej: EN 12285-2 w systemie 1, są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie określone w nim wymagania.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Jednostka certyfikująca:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Zobacz certyfikat

System Zarządzania Jakością

Zakres certyfikacji:

 • wytwarzanie zbiorników stalowych,
 • projektowanie zbiorników stalowych.

Certyfikat potwierdza stosowanie przez Grupę Ekonstal procedur i standardów, pozwalających ugruntować strategię przedsiębiorstwa jako organizacji zorientowanej na klienta, która w centrum swojego zainteresowania kładzie najwyższą jakość zarówno w obszarze projektowania i produkcji zbiorników stalowych, jak też budowania długotrwałych relacji handlowych.

Certyfikat zatwierdzenia modułu H1

Jednostka certyfikująca:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Zobacz certyfikat

Zakres:

Stosowanie Systemu Jakości (moduł H1) zgodnego z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 2014/68/UE dla zbiorników ciśnieniowych LPG.

Certyfikat potwierdza pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w ramach oceny końcowej.

Certyfikat potwierdzający kompetencje producenta do wykonywania połączeń spawanych

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Polska

Zobacz certyfikat

Zakres:

Wykonywanie procesów spawalniczych wg AD 2000 Merkblatt HPO.

Certyfikat potwierdza m.in. sprawowanie pełnej kontroli nad gospodarką magazynową, posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, sprawnego systemu nadzoru oraz wykwalifikowanego zespołu, posiadającego odpowiednie umiejętności w zakresie technologii spawania.

Certyfikat dot. oceny procesu spawalniczego

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Polska

Zobacz certyfikat

Zakres:

Spełnianie wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych i wykonywaniu ich zgodnie z normą EN ISO 3834-2:2005.

Certyfikat potwierdza m.in.:

 • posiadanie odpowiednich kompetencji spawalniczych,
 • posiadanie odpowiedniego zaplecza produkcyjnego do efektywnego i terminowego prowadzenia procesów spawalniczych.

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Jednostka certyfikująca:

TÜV Rheinland Polska

Zobacz certyfikat

Zakres:

Produkcja wyrobów ze stali zgodnie z normą EN 1090-1:2009 na podstawie dokumentacji powierzonej.

Bezpieczeństwo użytkowania komory niskociśnieniowej normobarycznej gwarantuje deklaracja zgodności wraz ze znakiem CE. Ponadto gwarantuje je także spełnienie przez producenta wymagań krajowych pod względem ochrony przeciwpożarowej. Do każdego zbiornika wyprodukowanego przez Grupę Ekonstal, dołączana jest określona dokumentacja, która w zależności od typu zbiornika zawiera m.in.:

w przypadku zbiorników bezciśnieniowych

 • paszport,
 • poświadczenie producenta,
 • protokół badania budowy oraz protokół próby ciśnieniowej, wydany przez UDT, jeśli zbiornik podlega pod przepisy tego urzędu,
 • karta gwarancyjna,
 • atesty materiałowe.

w przypadku zbiorników ciśnieniowych

 • paszport,
 • deklaracja zgodności,
 • karta gwarancyjna,
 • atesty materiałowe.