Nota prawna

  1. Strona internetowa www.ekonstal.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w niej opublikowane nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, a stanowią jedynie zaproszenie do podjęcia rozmów handlowych. Specyfikacja zamówionych produktów następuje wyłącznie w umowie ich sprzedaży.
  2. Strona www.ekonstal.pl jest wyłączną własnością Ekonstal sp. z o.o. (dalej: Ekonstal).
  3. Znak towarowy Ekonstal (w wersji słownej i graficznej) jest wyłączną własnością Ekonstal i zabronione jest jego kopiowanie oraz używanie bez zgody właściciela.
  4. Elementy serwisu, takie jak jego layout, układ funkcjonalny, zdjęcia, wizualizacje 3D, filmy oraz teksty są chronione prawami autorskimi należącymi do Ekonstal lub prawami, do których Ekonstal posiada odpowiednie uprawnienia.
  5. Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części lub całości serwisu, w tym zdjęć i innych elementów kontentu (w tym opublikowanych tekstów) oraz powielanie ich lub publikowanie w jakiejkolwiek formie, włączając w to nieautoryzowaną publikację w innych serwisach internetowych. Naruszenie zakazu jest traktowane jako naruszenie praw autorskich. Jego skutkiem może być podjęcie przez Ekonstal procedur dochodzenia przysługujących praw oraz utraconych korzyści finansowych, związanych z tym naruszeniem.
  6. Dozwolone jest pobieranie ze strony www.ekonstal.pl wyłącznie tych materiałów, co do których takie uprawnienie zostało jednoznacznie oznaczone, czyli karty produktowe w postaci pliku pdf. Nie mogą być one jednakże w żaden sposób przetwarzane, publikowane bądź dystrybuowane, bez uzyskania odpowiedniej zgody.