Ansvarsfraskrivelse

  1. Nettstedet www.ekonstal.pl er laget kun til informasjonsformål. Informasjonen som publiseres her er ikke juridisk bindende og utgjør ikke et kommersielt tilbud, men kun en invitasjon til å starte forretningssamtaler. Spesifikasjonen av de bestilte produktene forekommer kun i salgskontrakten.
  2. Nettstedet www.ekonstal.pl er eid av Ekonstal sp. z o.o. (heretter: Ekonstal).
  3. Ekonstal-varemerket (i ord- og grafisk versjon) er eid av Ekonstal og det er forbudt å kopiere og bruke det uten samtykke fra eieren.
  4. Elementer av nettstedet, slik som dets layout, funksjonelle layout, bilder, 3D-visualiseringer, videoer og tekster er beskyttet av opphavsrett som tilhører Ekonstal eller rettigheter som Ekonstal har anskaffet seg.
  5. Det er forbudt å kopiere deler av eller hele nettstedet, inkludert bilder og andre innholdselementer, og å reprodusere eller publisere dem i noen form, inkludert uautorisert publisering på andre nettsteder. Brudd på forbudet behandles som brudd på opphavsretten. Som et resultat kan Ekonstal iverksette prosedyrer for å hevde sine rettigheter og tapte økonomiske fordeler knyttet til dette.
  6. Det er bare tillatt å laste ned fra www.ekonstal.pl det materialet som er tydelig merket med en slik tillatelse, dvs. produktkort i form av pdf-filer. De kan imidlertid ikke behandles, publiseres eller distribueres på noen måte uten å ha innhentet riktig samtykke.