Våre mest interessante prosjekter

Hvert produkt som forlater vårt produksjonsanlegg, er unikt og spesielt. Uansett om det er en underjordisk tank, en overjordisk tank, en bensinstasjon eller et annet produkt – avhengig av bestillingen og kundens behov, kan de være forskjellige i mange parametere knyttet til både utstyr og tilbehør, samt utseende og dimensjoner. Se noen eksempler på bestillinger som vi har utført for våre kunder.

Eksempler på tanker produsert av Ekonstal

Prosjektene vi presenterer viser et tverrsnitt av våre teknologiske og designmessige evner innen ulike produktlinjer. Ved å velge dem ønsket vi å understreke vår fleksibilitet og evnen til å tilby kunden slike løsninger som best passer både hans funksjonelle behov og forholdene produktene skal brukes under. Ofte påvirkes den endelige formen og formen til en gitt tank ikke bare av hva som skal lagres i den, men også av hvor den vil bli plassert. Utseendet til det indre av det normobare kammeret kan påvirkes ikke bare av kundens estetiske preferanser, men også av hans forretningskonsept og måten enheten brukes på.

Når vi designer tankene og kamrene våre for å gjennomføre oksygenøkter, er vi i stand til å gå utover standardene. Et av hovedprinsippene for vår drift er tilpasning. Vi er ikke interessert i å bare selge et produkt. Vi ønsker å gi kunden svært personlig kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet ved lagring av ulike typer stoffer.

Tankstasjon for kjøretøy og snøscootere for kunde fra Norge | Ekonstal

Tankstasjon for kjøretøy og snøscootere for kunde fra Norge

kapasitet: 20 m3

En spesialisert tank for lagring av flytende brennbare stoffer | Ekonstal

En spesialisert tank for lagring av flytende brennbare stoffer

kapasitet: 50 m3

Små flytende gasstanker for behovene til nye investeringer utført i Polen av eieren av bensinstasjonskjeden | Ekonstal

Små flytende gasstanker for behovene til nye investeringer utført i Polen av eieren av bensinstasjonskjeden

kapasitet: 10 m3

Overjordiske drivstofftank med en kapasitet på 60 tusen liter | Ekonstal

Overjordiske ettkammer ståltanker, laget for en kunde fra Litauen

kapasitet: 60 m3

Underjordiske sylindriske tanker med horisontal akse | Ekonstal

Underjordiske sylindriske tanker med horisontal akse, produsert for eieren av en kjede av bensinstasjoner i Tsjekkia

kapasitet: 45 m3

Flytende drivstofftank med plattform og tak, Hestoya Island, Norge | Ekonstal

Flytende drivstofftank med plattform og tak, Hestoya Island, Norge

kapasitet: 26 m3

Selvbetjent bensinstasjon | Grupa Ekonstal

En bensinstasjon med en uvanlig plattform, skjermet fra to sider

kapasitet: 30 m3

Tanker med vertikal akse, nesten 9 m høy | Ekonstal

Tanker med vertikal akse, nesten 9 m høy, for en kunde fra Frankrike

kapasitet: 50 m3

En liten overjordisk tank | Ekonstal

En liten overjordisk tank for en kunde fra Sandnessjoen, Norge

kapasitet: 6 m3

Normobar oksygenterapi servicepunkt i Andalusia | Ekonstal

Normobar oksygenterapi servicepunkt i Andalusia, Spania

antall seter: 7 + 4

Drivstofftank for fartøy for kunde fra Norge | Ekonstal

Drivstofftank for fartøy for kunde fra Norge

kapasitet: 20 m3

Normobar kapsel i en container for en nordamerikansk kunde | Ekonstal

Normobar kapsel i en container for en nordamerikansk kunde

Antall seter: 9 + 2

En sylindrisk drivstoffstasjon for en kunde fra Norge | Ekonstal

En sylindrisk drivstoffstasjon for en kunde fra Norge

kapasitet: 35 m3

Et overjordisk tokammertank | Ekonstal

Et overjordisk tokammertank på øya Indre Kvaroy, Norge

kapasitet: 50 m3

Normobaric for Life-kammer i Osielsko nær Bydgoszcz | Ekonstal

Normobaric for Life-kammer i Osielsko nær Bydgoszcz

antall seter: 13 + 4

Bensinstasjon i container | Ekonstal

Bensinstasjon i container for oppdragsgiver fra Vestlandet

kapasitet: 35 m3

Normobar containerkammer | Ekonstal

Normobar containerkammer for en kanadisk kunde

antall seter: 9 + 2

Container bensinstasjon | Ekonstal

Container bensinstasjon for en klient fra Tiesleidalen, Norge

kapasitet: 35 m3

Normobarisk kammer med soverom | Ekonstal

Et normobar kammer med en del arrangert som soverom

antall seter: 11 + 4

Container bensinstasjon med dispenser under taket | Ekonstal

Drivstofftank i container – Botnhamn, Nord-Norge

kapasitet: 40 m3