Underjordiske tanker for lagring av drivstoff og LPG

LandPolen

Brukdrivstoff distribusjonspunkt

Interessant informasjon om bestillingen

Fra 2035 trer i kraft forbudt mot registrering av nye forbrenningsbiler i Den Europeiske Union. Unntaket blir biler som kjører på e-drivstoff eller syntetisk drivstoff, nøytrale når det gjelder CO2- utslipp. Likevel betyr det ikke at de som hadde blitt produsert før 2035 forsvinner fra markedet. De kan fortsatt være i bruk, og det betyr at eiere kommer til å trenge drivstoff for daglig bruk. De kommer til å kjøre dem til slutten av deres levetid. Det sekundære markedet for verktøy med en konvensjonell fremdrift kommer fortsatt til å fungere, og det betyr at etter 2035 kommer det fortsatt til å fungere drivstoffsektoren og tradisjonelle bensinstasjoner.

Altså, forordningen til EU forårsaker ikke plutselig stopp for utviklingen av bensinstasjonsnettverket. Dessuten- vurderinger viser at maksimal etterspørsel for tradisjonelle drivstoffer er foran oss og kommer til å skje i ca. 2030 år. Institutt for Biltransport vurderer at i Polen kommer de elektriske bilene til å utgjøre kun ca. 23,5 prosent i 2040. I mange europeiske land kommer markedet altså ikke til å forandre seg på en revolusjonerende måte. Det oppstår nye bensinstasjoner, som bør forsikre nåværende og fremtidige etterspørsel. Slutten på tradisjonelle biler kommer til å skje i løpet av de neste to tiårene.

En av kundene våre (internasjonalt petrokjemisk selskap) utvikler regelmessig punkter for drivstoffdistribusjon og bygger nye objekter i området av Polen. Både tilbudet for alternative drivstoffer og tilbudet for eiere av tradisjonelle forbrenningsbiler er i utvikling. Ekonstal gruppen er en av partnere, som i mange år har regelmessig levert underjordiske stål tanker på byggeplasser til nye bensinstasjoner. Mens vi gjennomførte dette oppdraget produserte vi tre underjordiske ståltanker med de følgende parametere:

  • en tanker med et skall for lagring av flytende gass LP, med kapasitet på 10 m3,
  • drivstoffstank med to skall, delt i to kamre med kapasiteter på 20, 15 og 15 m3,
  • drivstoffstank med to skall, delt i tre kamre med kapasiteter på 50 og 20 m3,

Alle av tankene levert av oss ble beskyttet utvendig med Endoprene antikorrosjonsbelegget. Belegg av denne typen er bestandig mot slitasje og bulk, men også punktering og høye temperaturer. Drivstofftanker ble ekstra beskyttet innvendig med et spesiell epoksybelegg. Dette belegget beskytter tanken mot korrosjon, men også beskytter transfer av elektriske landinger på en trygg måte.

Alle tre underjordiske tankene av stål utstyrt med sklisikre strimler og spesielle gummibelter under ankerbånd Disse elementene spiller en viktig rolle under fundamenteringen og monteringen av tanken på stedet for en mållokalisering. Gummibelter har anti-skli rolle- de øker trygghet for folk som driver med montering og reduserer risiko av fallet, og garanterer stabilisering av ankerbånd og med det samme reduserer risiko av ukontrollert bevegelse. Stabil festning hos dem er utrolig viktig, fordi oppgaven til ankerbånd er å beskytte tanken mot oppdriften fra grunnvannet.