Underjordiske tanker

I tilfelle enhver type ståltanker tilegnet til å oppbevare drivstoffer og andre kjemiske, giftige eller etsende substanser (og særlig i tilfelle underjordiske tanker) har slike parametre som tetthet, konstruksjonsholdbarhet og anti-korrosjon beskyttelse en stor betydning. Uforutsett lekkasjen fra et invasivt medium til miljøet kan forårsake grunnforurensning og utsetter entreprenører for større straffer og økonomiske tap. Underjordiske tanker produsert av Ekonstal er laget av et sertifisert karbonstål av høy kvalitet, beskyttet med riktige ytre belegg (Endoprene belegg) og de er tilpasset til typen og vilkår av underjordisk lagring av flytende substanser. Det gjør at:

  • de passer for bruk i mange forskjellige industrier,
  • de kan brukes for å bevare et bredt utvalg av petroleumprodukter og andre farlige vasker,
  • garanterer økologisk sikkerhet i stedet hvor de er installert.

Våre Kunder ønsker seg holdbare og solide underjordiske tanker av karbonstål med forskjellige hensikter, blant annet:

  • under bygging eller modernisering av eksisterende drivstofftstasjoner og petroleumgassstasjoner,
  • under utviklingen av infrastruktur i industribedrifter,
  • for å forsikre muligheten til å oppbevare flydrivstoff på sivile og militære flyplasser.

På grunn av plassering av tankene av denne typen under jorden, har de ingen påvirking på estetikken av terrenget og dens struktur. Underjordisk installasjon er en verdifull løsning hvis det ikke blir mulig å møte krav angående holding av avstanden mellom tanken og andre bygninger (for lite område av eiendommen) og i tillegg gjør det mulig å redusere risiko av forurensninger forårsaket av hærverk eller forsettlig skade

Vi produserer stål underjordiske tankene i samsvar med standarder og normer i industri. Den strenge, interne kvalitetskontrollen og tetthetstester garanterer langsiktig varighet og problemfri bruk i mange år.

Installasjon av en underjordisk drivstofftank på en bensinstasjon i Tsjekkia

Underjordiske tanker med mange kamre for drivstoffstasjoner

kapaistet: 60, 60 og 25 m3

Underjordiske drivstofftanker under montering, festet til fundamentet med ankerbånd

Underjordiske tanker for lagring av drivstoff og LPG

kapasitet: 10, 50 og 70 m3

Underjordisk LPG-tank med ett kammer

Små flytende gasstanker for behovene til nye investeringer utført i Polen av eieren av bensinstasjonskjeden

kapasitet: 10 m3

Underjordisk sylindrisk drivstofftank

Underjordiske sylindriske tanker med horisontal akse, produsert for eieren av en kjede av bensinstasjoner i Tsjekkia

kapasitet: 45 m3