Overjordiske drivstofftanker

For hvem?

Overjordiske drivstofftanker er dedikert til:

 • drivstoffdistribusjonsstasjoner for veitrafikk og fartøyer,
 • produksjonsanlegg, landbruksanlegg og andre enheter fra industrisektoren, for å dekke behovene knyttet til lagring av giftige og ikke-giftige, brennbare og ikke-brennbare flytende stoffer som brukes i dagens drift,
 • militære anlegg, for drivstofforsyning av militære kjøretøy.
ico

Overjordiske drivstofftanker - spesifikasjon

Tankens tekniske spesifikasjon

Konstruksjon

Horisontal eller vertikal sylindrisk tank

Antall kamre

 • for horisontale tanker: fra 1 til 8
 • for vertikale tanker: 1

Kapasitet [m3]

fra 3 til 200 m3

Arbeidstemperatur
[°C]

fra -20 til +50oC

Diameter [mm]

fra 1600 til 2900 mm

Antall
vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål S235JR

Generell informasjon

 • Ytre overflateplater behandlet med abrasiv blåsing – renhetsgrad Sa 2,5 i henhold til PN-EN ISO 8501-1
 • Tanken kan tilpasses til våte eller tørre metoden for overvåking av rommet mellom veggene

Standard

 • for horisontale tanker: i henhold til EN 12285-2, DIN 6616
 • for vertikale tanker: i henhold til DIN 6618

Utvendig
belegg

polyurea maling i C3, C4 eller C5 klasse iht. PN-EN ISO 12944-2

Innvendig
belegg

Innvendig maling – tilleggsmulighet

Bruk

 • Levering av drivstoff til distribusjonspunkter for vei- og vanntrafikk.
 • Drivstofflagring av enheter som leverer drivstoff til distribusjonsstasjoner
 • Oppbevaring av andre brennbare, etsende og giftige væsker for eksempel til industri, landbruk, etc.

Konstruksjon

Horisontal eller vertikal sylindrisk tank

Antall kamre

 • for horisontale tanker: fra 1 til 8
 • for vertikale tanker: 1

Kapasitet [m3]

fra 3 til 200 m3

Arbeidstemperatur
[°C]

fra -20 til +50oC

Diameter [mm]

fra 1600 til 2900 mm

Antall
vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål S235JR

Generell informasjon

 • Ytre overflateplater behandlet med abrasiv blåsing – renhetsgrad Sa 2,5 i henhold til PN-EN ISO 8501-1
 • Tanken kan tilpasses til våte eller tørre metoden for overvåking av rommet mellom veggene

Standard

 • for horisontale tanker: i henhold til EN 12285-2, DIN 6616
 • for vertikale tanker: i henhold til DIN 6618

Utvendig
belegg

polyurea maling i C3, C4 eller C5 klasse iht. PN-EN ISO 12944-2

Innvendig
belegg

Innvendig maling – tilleggsmulighet

Bruk

 • Levering av drivstoff til distribusjonspunkter for vei- og vanntrafikk.
 • Drivstofflagring av enheter som leverer drivstoff til distribusjonsstasjoner
 • Oppbevaring av andre brennbare, etsende og giftige væsker for eksempel til industri, landbruk, etc.

Standard tankutstyr

 • Kum DN 600 med pakning – 1 stk. for hvert kammer
 • Sugerør DN 25 – DN 50
 • Pustekobling DN 50 – 1 stk. for hvert kammer
 • Avløpsrør DN 40 – 1 stk. for hvert kammer
 • Overfyllingsrør DN 50 – DN 100 med flens eller hurtigkobling med hydraulisk hevert og godkjent overløpsventil – for hvert kammer
 • Manuell måleport DN 50 avsluttet med camlock hurtigkobling – for hvert kammer
 • Elektronisk måleport med forlengelse og camlock
 • Stige og serviceplattform med rekkverk
 • Fundamenter
 • Grep på fundamentene for jordforbindelse

Ytterligere alternativer

 • Sidelys LED ATEX
 • Lekkasjedeteksjonssystem i rommet mellom veggene
 • Lastepumpe for bensinrommet
 • Mulighet for å tilpasse ett av kamrene til AdBlue-lagring (utvendig isolasjon av tanken og rørledningen, bruk av interne varmeovner)
 • Isolering med mineralull og aluzinkplater
 • Plattform og tak for distribusjon

Standard dimensjoner på overjordiske tanker

Nominell kapasitetYtre diameter på innvendig tankVegglengdeTotal lengde på tankenKlasse A (S1, S2)Klasse B (S1, S2)Transporthåndtak (min)
[m3][mm][mm][mm][mm][mm][stk.]
31 2502 3002 720551
51 2503 9004 320551
31 6001 5002 040552
51 6002 5003 040552
81 6004 0004 540552
101 6005 0005 540552
131 6006 5007 040552
161 6007 9008 440552
102 0003 0003 660662
132 0004 0004 660662
162 0005 0005 660662
19,72 0006 0006 660662
252 0008 0008 660662
302 0009 50010 160662
352 00011 00011 660662
202 5004 0004 800672
252 5005 0005 800672
302 5006 0006 800672
402 5008 0008 800672
502 50010 00010 800672
602 50012 00012 800672
702 50014 00014 800672
302 9004 1004 900792
402 9006 0006 900792
502 9007 5008 400792
602 9009 0009 900792
702 90010 50011 400794
802 90012 00012 900794
1002 90015 00015 900794
1203 00017 00017 960794

S1 – Tykkelsen på den indre tankbelegget
S2 – Tykkelsen på bunnen av den indre tanken

På kundens forespørsel kan vi lage tanker med mellomdiametre og kapasiteter.

Overjordiske tanker for drivstoff- hva er det som karakteriserer dem?

Overjordiske drivstofftanker er typen av trykkløse tanker eller lavtrykkstanker. De er alminnelig brukt for lagring av ulike typer av medier: brannfarlig væske, dvs drivstoff og diesel, kjemiske substanser, AdBlue og andre flytende substanser. Her er det noen karakteristiske egenskaper til tankene produsert av Ekonstal:

 1. Konstruksjon: tankbunner og tankskall er produsert av sertifisert svart stål.
 2. Kapasitet: overjordiske drivstofftanker kan ha forskjellige kapasiteter, fra noen til to tusen kubikkmeter.
 3. Trygghet: overjordiske tanker utsettes for ulike sikkerhetstester og oppfyller nødvendige krav. Teknisk dokumentasjon, produksjonsprosesser og sluttbefaringer er avtalt, godkjent og mottatt av tekniske tilsynsenheter, som fungerer i landet som er mållokalisering av tanken.
 4. Krav angående gulvet: overjordiske drivstofftanker må være plassert i et stabilt, jevnt og skikkelig forberedt gulv.
 5. Vedlikehold: overjordiske drivstofftanker, som alle andre, krever regelmessig vedlikehold og kontroll, for å sikre trygghet og brukspålitelighet,
 6. Bruk: drivstofftanker av denne typen er brukt stort sett i sektoren for drivstoffdistribusjon, i industri, transport, jordbruk, luftfart eller byggverk, blant annet til:
  • drivstofftilførsel for kunder hos distribusjonspunkter for vann- og veitrafikk,
  • lagring av flytende drivstoff av enheter som driver med distribusjon av drivstoff til distribusjonsstasjoner,
  • lagring av andre flytende brennbare materialer, etsende eller giftig, for eksempel for behov av industri, jordbruk osv.

 

Hva bør man legge vekt til når man velger en ståltank?

Valget av riktig overjordisk drivstofftanker er avhenging av noen faktorer, som kapasitet, typen av drivstoff, installasjonssted, krav angående sikkerhet og miljø og budsjett. Her er det noen nøkkelkriterier, som man må ta hensyn til når man velger overjordisk drivstoffstanker:

 1. Kapasitet: tanker skal ha riktig kapasitet, for å treffe behovene til dens formål
 2. Typen av lagrede medium: tanken skal ha konstruksjon tilpasset til typen av lagret drivstoff eller en annen substans, for eksempel angående utvalg av antall skall (med ett skall eller to skall) eller antall indre kamre.
 3. Installasjonssted: tanker skal være tilpasset med sin konstruksjon til vilkår som er på installasjonsstedet, slik som klimatiske og geologiske forhold, og oppfylle krav bestemt med lovforskrifter angående fundamentet.
 4. Produsent: det er anbefalt å sjekke anmeldelser og erfaringen til produsenten angående produksjon av drivstofftanker.
 5. Tilleggsalternativer: produsent tilbyr ytterligere muligheter angående utstyr og armatur som gjør det mulig å tilpasse klar drivstofftank til kundens behov.