Tanker for AdBlue

Tanker for AdBlue - for hvem?

AdBlue – en vannløsning av urea – brukes ofte av produsenter av kjøretøy med dieselmotorer i eksosrensesystemer. Målet er å redusere utslippet av skadelige forbindelser og oppfylle eksosutslippsstandardene, dvs. Euro 6. Et stort antall lastebiler og personbiler med dieselmotor, utstyrt med teknologien for å redusere nitrogenoksid ved hjelp av AdBlue, tvinger markedet til å sikre enkel tilgjengelighet av dette stoffet.

Den enkleste og sikreste formen for påfylling av væske fra et miljøsynspunkt er bruk av drivstoffdistribusjonsstasjoner. Derfor er ståltanker for AdBlue (både under bakken og over bakken) primært dedikert til kommersielle drivstoffuttak, som lar deg fylle diesel og AdBlue under ett stopp. De kan også brukes for eksempel til å forsyne ens egen omfattende bilpark på bedriftens bensinstasjoner.

ico

Tanker for AdBlue - spesifikasjon

Tankens tekniske spesifikasjon

Antall kamre

enkeltkammer (i tilfelle av en frittstående tank) eller som ett dedikert kammer i en flerkammertank

Kapasitet [m3]

fra 3 til 100 m3

Arbeidstemperatur [°C]

fra -10 til +35oC

Diameter [mm]

fra 1000 til 2900 mm

Antall vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål

Generell informasjon

Det kan være en separat dedikert tank (overjordisk eller underjordisk), samt ett av kamrene i den over- og underjordiske tanken

Standard

 • For underjordiske tanker: produsert i henhold til EN 12285-1
 • For overjordiske tanker: produsert i henhold til EN 12285-2

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Utvendig
belegg

 • underjordisk – utvendig dekket med et Endopren-belegg testet for gjennombrudd på 6000 V
 • overjordisk – utvendig dekket med anti-korrosivt belegg og termisk isolasjon

Innvendig
belegg

Beskyttet med et belegg som er motstandsdyktig mot AdBlue

Bruk

AdBlue lagring og distribusjon

Antall kamre

enkeltkammer (i tilfelle av en frittstående tank) eller som ett dedikert kammer i en flerkammertank

Kapasitet [m3]

fra 3 til 100 m3

Arbeidstemperatur [°C]

fra -10 til +35oC

Diameter [mm]

fra 1000 til 2900 mm

Antall vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål

Generell informasjon

Det kan være en separat dedikert tank (overjordisk eller underjordisk), samt ett av kamrene i den over- og underjordiske tanken

Standard

 • For underjordiske tanker: produsert i henhold til EN 12285-1
 • For overjordiske tanker: produsert i henhold til EN 12285-2

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Utvendig
belegg

 • underjordisk – utvendig dekket med et Endopren-belegg testet for gjennombrudd på 6000 V
 • overjordisk – utvendig dekket med anti-korrosivt belegg og termisk isolasjon

Innvendig
belegg

Beskyttet med et belegg som er motstandsdyktig mot AdBlue

Bruk

AdBlue lagring og distribusjon

Standard tankutstyr

 • DN 600 deksel med tetning – AISI 304 stål
 • DN 25 sugerør for AdBlue-pumpen og en T-side for bypass (inntil 3 stk. på kum) – AISI 304 stål
 • Måleport DN50 – AISI 304 stål
 • Pustekobling DN50 – AISI 304 stål
 • Reservekobling (hette) – AISI 304 stål
 • Overfyllingsrør DN 80 med flens – AISI 304 stål
 • Elektronisk målerør DN100 eller DN80 – AISI 304 stål
 • Ved overjordiske tanker er suge- og overfyllingsrør oppvarmet og isolert. Tanken er isolert og utstyrt med et varmeapparat

Ytterligere alternativer

 • Plattform for pumpe med tak og LED-belysning – for overjordiske tanker
 • Pumpekammeret er lukket med en ekstern rulleskodder – for overjordiske tanker
 • Trafikksonedekke eller grassdekke – for underjordiske tanker

Innvirkningen av fysisk-kjemiske egenskaper til AdBlue væsken på oppbevaringsmåten.

AdBlue er karakterisert med spesifikk fysisk-kjemiske egenskaper. De har en betydelig innvirkning på oppbevaringsmåten. Forståelse av disse egenskapene er fundamentale for å sikre tryggheten og effektiviteten for oppbevaringen av AdBlue.

Kjemisk stabilitet

AdBlue er en vandig urealøsning. For å opprettholde effektiviteten og den høye kvaliteten til denne væsken, er det nødvendig å opprettholde dens kjemisk stabilitet. En av faktorene som forårsaker ureafordeling i AdBlue er høye temperaturer. På denne grunnen er det nødvendig å oppbevare AdBlue i stedet, hvor temperaturen ikke overstiger bestemte normer, som er vanligvis fra -5°C til 30 °C. Opprettholding av temperatur i det angitte området gjør det mulig å begrense risiko av kjemisk fordeling av væsken.

Ståltanker tilbød av Ekonstal på AdBlue er riktig isolert og utstyrt med en varmespiral. Hvis tanken er dedisert bare for å oppbevare AdBlue, er en termisk isolasjon gjennomført over hele overflaten. Hvis AdBlue vasken er oppbevart kun i et av kamre i tanken med mange kamre, er tilegnet kammeret oppvarmet. I tilfelle overjordiske tanker er stuss også oppvarmet. Termisk isolasjon kan også angå rørledning som leverer AdBlue væske til dispensere. Uavhengig ekstreme værforhold, beskytter ståltanker mot negative virkninger, slik som nedbrytning eller tap av fysiske og kjemiske egenskaper.

Følsomhet for forurensning

AdBlue væsken er veldig følsom for forurensninger. På grunn av det bør væsken være oppbevart i tette tanker, som garanterer sterilitet og fullstendig beskyttelse mot forurensninger. Tanker tilbød av Ekonstal er designet på denne måten for å garantere beskyttelsen for AdBlue mot skitt og andre substanser, hvilket hvis værende i væsken kunne forårsake skaden på kjøretøys katalysator. Den tette konstruksjonen til ståltankene for AdBlue garanterer at denne væsken er rent og med det samme at den opprettholder fullstendig effektivitet.

Korrosive egenskaper

AdBlue, selv om er relativ trygg væske, kan ha veldige sterke korrosive virkninger i tilfelle feil oppbevaring. Tanker for AdBlue levert av Ekonstal, er produsert av stål av høy kvalitet, som i er ekstra beskyttet med spesialisert belegg som er bestandig mot denne væskes korrosive virkninger. Ståltanker for AdBlue er holdbare, varige, bestandige mot skiftende værforhold, UV-stråling og mekaniske skader. Det forårsaker at de garanterer langvarig og problemfri bruk