Tanker for AdBlue

For hvem?

AdBlue – en vannløsning av urea – brukes ofte av produsenter av kjøretøy med dieselmotorer i eksosrensesystemer. Målet er å redusere utslippet av skadelige forbindelser og oppfylle eksosutslippsstandardene, dvs. Euro 6. Et stort antall lastebiler og personbiler med dieselmotor, utstyrt med teknologien for å redusere nitrogenoksid ved hjelp av AdBlue, tvinger markedet til å sikre enkel tilgjengelighet av dette stoffet.

Den enkleste og sikreste formen for påfylling av væske fra et miljøsynspunkt er bruk av drivstoffdistribusjonsstasjoner. Derfor er ståltanker for AdBlue (både under bakken og over bakken) primært dedikert til kommersielle drivstoffuttak, som lar deg fylle diesel og AdBlue under ett stopp. De kan også brukes for eksempel til å forsyne ens egen omfattende bilpark på bedriftens bensinstasjoner.

ico

Tanker for AdBlue - spesifikasjon

Tankens tekniske spesifikasjon

Antall kamre

enkeltkammer (i tilfelle av en frittstående tank) eller som ett dedikert kammer i en flerkammertank

Kapasitet [m3]

fra 3 til 100 m3

Arbeidstemperatur [°C]

fra -10 til +35oC

Diameter [mm]

fra 1000 til 2900 mm

Antall vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål

Generell informasjon

Det kan være en separat dedikert tank (overjordisk eller underjordisk), samt ett av kamrene i den over- og underjordiske tanken

Standard

 • For underjordiske tanker: EN 12285-1
 • For overjordiske tanker: EN 12285-2

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Utvendig
belegg

 • underjordisk – utvendig dekket med et Endopren-belegg testet for gjennombrudd på 6000 V
 • overjordisk – utvendig dekket med anti-korrosivt belegg og termisk isolasjon

Innvendig
belegg

Beskyttet med et belegg som er motstandsdyktig mot AdBlue

Bruk

AdBlue lagring og distribusjon

Antall kamre

enkeltkammer (i tilfelle av en frittstående tank) eller som ett dedikert kammer i en flerkammertank

Kapasitet [m3]

fra 3 til 100 m3

Arbeidstemperatur [°C]

fra -10 til +35oC

Diameter [mm]

fra 1000 til 2900 mm

Antall vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål

Generell informasjon

Det kan være en separat dedikert tank (overjordisk eller underjordisk), samt ett av kamrene i den over- og underjordiske tanken

Standard

 • For underjordiske tanker: EN 12285-1
 • For overjordiske tanker: EN 12285-2

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Utvendig
belegg

 • underjordisk – utvendig dekket med et Endopren-belegg testet for gjennombrudd på 6000 V
 • overjordisk – utvendig dekket med anti-korrosivt belegg og termisk isolasjon

Innvendig
belegg

Beskyttet med et belegg som er motstandsdyktig mot AdBlue

Bruk

AdBlue lagring og distribusjon

Standard tankutstyr

 • DN 600 deksel med tetning – AISI 304 stål
 • DN 25 sugerør for AdBlue-pumpen og en T-side for bypass (inntil 3 stk. på kum) – AISI 304 stål
 • Måleport DN50 – AISI 304 stål
 • Pustekobling DN50 – AISI 304 stål
 • Reservekobling (hette) – AISI 304 stål
 • Overfyllingsrør DN 80 med flens – AISI 304 stål
 • Elektronisk målerør DN100 eller DN80 – AISI 304 stål
 • Ved overjordiske tanker er suge- og overfyllingsrør oppvarmet og isolert. Tanken er isolert og utstyrt med et varmeapparat

Ytterligere alternativer

 • Plattform for pumpe med tak og LED-belysning – for overjordiske tanker
 • Pumpekammeret er lukket med en ekstern rulleskodder – for overjordiske tanker
 • Trafikksonedekke eller grassdekke – for underjordiske tanker