Sikkerhet ved bruk

I et normobarisk kammer oppholder man seg i en atmosfære med betydelig endrede parametere. Den viktigste endringen er lufttrykket, som er ca. 500 hPa høyere enn på havnivået. Dette er grunnen til at mange kunder spør oss i begynnelsen av forretningssamtalene: «Er normobariske kamre trygge?»

Ja, det er helt trygt, både når det gjelder materialene som er i samsvar med brannvernstandarder, kvaliteten på kammerets konstruksjon og effektiviteten til de automatiske kontrollsystemene som har til oppgave å opprettholde de spesifiserte interne atmosfæreparametrene. Sikkerheten er sikret av et profesjonelt team av Ekonstal Gruppe designingeniører, kvalitetsinspektører og alle produksjonsarbeidere som er involvert i gjennomføringen av hvert prosjekt.

Ekonstal kamre er tildelt CE-merket når det gjelder modul B.

Ekonstal normobaric kammer har blitt tildelt CE-merket | Ekonstal

Kvalitetsstyring og CE-merking

Vi har iverksatt svært strenge prosedyrer for design og produksjon av hvert kammer ved vårt produksjonsanlegg.  Prosedyrene er etablert under ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystem  (sertifiseringsorgan: UDT Cert).

Konstruksjonen av trykkelementene brukt i våre normobariske kamre bekreftes av en konstruksjonsrapport fra TÜV Rheinland meldte organ, som utstedte typeprøvingssertifikatet i henhold til modul B. Produksjon av vert kammer overvåkes av det samme meldte organet, som til slutt utsteder et samsvarssertifikat i henhold til modul F. På grunnlag av disse to sertifikatene bruker Ekonstal CE-merket med nummeret til det meldte organet på hvert normobarisk kammer.

Produsenten oppfyller alle nasjonale krav når det gjelder brannbeskyttelse, noe som garanterer full sikkerhet ved bruk av det normobariske kammeret. Hvert kammer kontrolleres av DEKRA Certification sp. z o.o. for samsvar med EUs brannvernforskrifter.

Hele produksjonsprosessen er fullt standardisert og strengt kontrollert. Takket være dette kan vi garantere rettidig oppfyllelse av bestillinger og full overensstemmelse med designspesifikasjoner og gjeldende standarder, inkludert de som er relevante for konstruksjon av trykkkomponenter.

Moderne normobarisk kammer for avslapning

Sikker bruk av enheter for normobariske økter

Ekonstal Group produserer enheter for gjennomføring av økter med økt partialtrykk av oksygen fra bunnen av, ved bruk av materialer dedikert kun til dette formålet. Ingen materialer som tidligere har vært brukt i noen annen applikasjon blir brukt i produksjonsprosessen.

Tankene som utgjør strukturen til denne maskinen produseres alltid separat for hver bestilling. Interiørantrekket og innredningen utformes i samråd med kunden og kan i stor grad tilpasses under visse tekniske forhold. Som et resultat kan innretningen av rommene tilpasses kundens sans for estetikk eller (hvis enheten skal brukes til kommersielle formål) hans virksomhets visuelle identifikasjon.

Hvert kammer har et helautomatisert kontrollsystem som gjør det mulig å administrere og overvåke de interne atmosfæriske parameterne. Et omfattende system av beskyttelse sikrer jevn drift av kammeret. Et varslingssystem gjør det mulig å overvåke driften av individuelle enheter installert i det automatiske kontrollsystemet og forenkler deres rettidige service.