Bezpieczeństwo użytkowania

We wnętrzu urządzenia normobarycznego ludzie przebywają w atmosferze o istotnie zmienionych parametrach. Najistotniejszym z nich jest ciśnienie, które w stosunku do atmosfery ziemskiej zostało podniesione o ok. 500 hPa. Z tego względu wielu naszych Klientów na początku rozmów biznesowych zadaje nam pytanie – czy komora normobaryczna jest bezpieczna?

Tak, jest w pełni bezpieczna zarówno jeśli chodzi o stosowane materiały, zapewnienie standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakości wykonania urządzenia oraz sprawności działania systemów odpowiedzialnych za utrzymanie określonych parametrów atmosfery we wnętrzu urządzenia. W Grupie Ekonstal czuwa nad tym zarówno profesjonalny zespół konstruktorów, jak też kontrolerzy jakości oraz wszyscy pracownicy produkcyjni, zaangażowani w proces realizacji każdego z projektów.

Komorom normobarycznym Ekonstal nadawany jest znak CE w zakresie modułu B.

Zarządzanie jakością i znak CE

W naszej fabryce wdrożyliśmy bardzo restrykcyjne procedury dotyczące projektowania i produkcji każdego z urządzeń normobarycznych. Są one zdefiniowane m.in. w ramach Systemu Zarządzania Jakością 9001:2015 (jednostka certyfikująca: Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert).

Konstrukcja elementów ciśnieniowych standardowej komory normobarycznej jest potwierdzona raportem z badania w module B, wykonanym przez jednostkę notyfikowaną TUV Rheinland. Każda komora jest sprawdzana na etapie produkcji przez jednostkę notyfikującą TUV Rheinland i jest jej nadawany znak CE w zakresie modułu B.

Cały proces produkcji jest w pełni ustandaryzowany i ściśle kontrolowany. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować terminowość realizacji zleceń, pełną zgodność z założeniami projektowymi oraz obowiązującymi normami, dotyczącymi m.in. konstrukcji elementów ciśnieniowych.

Czy komora normobaryczna jest bezpieczna? | Ekonstal

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń do tlenoterapii normobarycznej

Urządzenia do tlenoterapii prowadzonej w warunkach podwyższonego ciśnienia, Grupa Ekonstal produkuje od podstaw z materiałów dedykowanych tylko i wyłącznie do tego celu. W procesie produkcji nie są wykorzystywane żadne materiały, który wcześniej byłyby użytkowane w jakimkolwiek innym zastosowaniu.

Zbiorniki, które stanowią bazę konstrukcyjną tego urządzenia, są wytwarzane każdorazowo pod indywidualne zamówienie. Zabudowa wnętrza oraz jego wyposażenie są projektowane w uzgodnieniu z Klientem i mogą być – w ramach określonych warunków technicznych – w dużym zakresie personalizowane. To sprawia, że aranżacja pomieszczeń może być dopasowana do poczucia estetyki odbiorcy lub (jeśli urządzenie ma służyć do świadczenia usług komercyjnych) jego biznesowej identyfikacji wizualnej.

Każde urządzenie do tlenoterapii marki Ekonstal, jest wyposażone w pełni zautomatyzowany system obsługi, który pozwala na sterowanie parametrami oraz kontrolowanie ich poziomu. Rozbudowany system zabezpieczeń gwarantuje sprawne działanie komory. System alertów pozwala na monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń tworzących automatykę i ich terminowe serwisowanie.