Bezpieczeństwo użytkowania

We wnętrzu urządzenia normobarycznego ludzie przebywają w atmosferze o istotnie zmienionych parametrach. Najistotniejszym z nich jest ciśnienie, które w stosunku do atmosfery ziemskiej zostało podniesione o ok. 500 hPa. Z tego względu wielu naszych Klientów na początku rozmów biznesowych zadaje nam pytanie – czy komora normobaryczna jest bezpieczna?

Tak, jest w pełni bezpieczna zarówno jeśli chodzi o stosowane materiały, zapewnienie standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakości wykonania urządzenia oraz sprawności działania systemów odpowiedzialnych za utrzymanie określonych parametrów atmosfery we wnętrzu urządzenia. W Grupie Ekonstal czuwa nad tym zarówno profesjonalny zespół konstruktorów, jak też kontrolerzy jakości oraz wszyscy pracownicy produkcyjni, zaangażowani w proces realizacji każdego z projektów.

Znak CE dla komory normobarycznej

Zarządzanie jakością i znak CE

W naszej fabryce wdrożyliśmy bardzo restrykcyjne procedury dotyczące projektowania i produkcji każdego z urządzeń normobarycznych. Są one zdefiniowane m.in. w ramach Systemu Zarządzania Jakością 9001:2015 (jednostka certyfikująca: Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert).

Konstrukcja elementów ciśnieniowych kontenerowej oraz standardowej komory normobarycznej jest potwierdzona raportem z budowy przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland, która wystawiła certyfikat badania typu wg modułu B. Każda komora na etapie produkcji jest nadzorowana przez tę samą jednostkę notyfikowaną, która na końcu wystawia certyfikat zgodności wg modułu F. Na podstawie tych dwóch certyfikatów firma Ekonstal nadaje konstrukcji komory normobarycznej znak CE z numerem jednostki notyfikowanej.

Producent spełnia wszystkie wymagania krajowe pod względem ochrony przeciwpożarowej, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania komory normobarycznej. Każda komora pod względem zgodności z unijnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej jest sprawdzana przez DEKRA Certification sp. z o.o.

Cały proces produkcji jest w pełni ustandaryzowany i ściśle kontrolowany. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować terminowość realizacji zleceń, pełną zgodność z założeniami projektowymi oraz obowiązującymi normami, dotyczącymi m.in. konstrukcji elementów ciśnieniowych.

Nowoczesna komora normobaryczna do relaksacji

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń do sesji normobarycznych

Urządzenia do prowadzenia sesji z podwyższonym ciśnieniem parcjalnym tlenu, Grupa Ekonstal produkuje od podstaw z materiałów dedykowanych tylko i wyłącznie do tego celu. W procesie produkcji nie są wykorzystywane żadne materiały, który wcześniej byłyby użytkowane w jakimkolwiek innym zastosowaniu.

Zbiorniki, które stanowią bazę konstrukcyjną tego urządzenia, są wytwarzane każdorazowo pod indywidualne zamówienie. Zabudowa wnętrza oraz jego wyposażenie są projektowane w uzgodnieniu z Klientem i mogą być – w ramach określonych warunków technicznych – w dużym zakresie personalizowane. To sprawia, że aranżacja pomieszczeń może być dopasowana do poczucia estetyki odbiorcy lub (jeśli urządzenie ma służyć do świadczenia usług komercyjnych) jego biznesowej identyfikacji wizualnej.

Każde urządzenie normobaryczne marki Ekonstal, jest wyposażone w pełni zautomatyzowany system obsługi, który pozwala na sterowanie parametrami oraz kontrolowanie ich poziomu. Rozbudowany system zabezpieczeń gwarantuje sprawne działanie komory. System alertów pozwala na monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń tworzących automatykę i ich terminowe serwisowanie.