Zbiorniki paliwowe naziemne

Dla kogo?

Naziemne zbiorniki paliwowe dedykowane są m.in. dla:

 • stacji dystrybucji paliw, obsługujących ruch drogowy oraz żeglugę turystyczną,
 • zakładów produkcyjnych, zakładów produkcji rolnej oraz innych podmiotów z sektora przemysłowego, w celu zaspokojenia potrzeb związanych przechowywaniem wykorzystywanych w bieżących działaniach substancji ciekłych toksycznych i nietoksycznych, palnych i niepalnych,
 • obiektów wojskowych, w celu do zaopatrywania w paliwa pojazdów militarnych.
ico

Specyfikacja

Opis techniczny zbiornika

Liczba komór

od 1 do 8

objętość [m3]

od 3 do 200 m3

Temperatura
pracy [°C]

od -20 do +50oC

Średnica [mm]

od 1000 do 4000 mm

Liczba płaszczy

jednopłaszczowe lub dwupłaszczowe

Materiał

Atestowana stal węglowa S235JR

Informacje ogólne

 • Blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce strumieniowo-ściernej – stopień czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1
 • Zbiorniki dwupłaszczowe przystosowane są do mokrej lub suchej metody monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej

Norma

 • W przypadku zbiorników poziomych: zgodnie z normą EN 12285-2,
  DIN 6608 lub WUDT/UC/2003
 • W przypadku zbiorników pionowych: zgodnie z normą DIN 661

Kształt

Zbiornik walcowy poziomy lub pionowy

Zabezpieczenie
zewnętrzne

Powłoka epoksydowa w klasie C3, C4 lub C5 wg PN-EN ISO 12944-2

Zabezpieczenie
wewnętrzne

Malowanie wewnętrze – opcja dodatkowa

Przeznaczenie

 • Zaopatrywanie w paliwo punktów dystrybucyjnych dla ruchu drogowego i wodnego.
 • Magazynowanie paliw płynnych przez podmioty zajmujące się dostarczaniem paliw do stacji dystrybucji.
 • Magazynowanie innych materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących np. na potrzeby przemysłu, rolnictwa itp.

Liczba komór

od 1 do 8

objętość [m3]

od 3 do 200 m3

Temperatura
pracy [°C]

od -20 do +50oC

Średnica [mm]

od 1000 do 4000 mm

Liczba płaszczy

jednopłaszczowe lub dwupłaszczowe

Materiał

Atestowana stal węglowa S235JR

Informacje ogólne

 • Blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce strumieniowo-ściernej – stopień czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1
 • Zbiorniki dwupłaszczowe przystosowane są do mokrej lub suchej metody monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej

Norma

 • W przypadku zbiorników poziomych: zgodnie z normą EN 12285-2,
  DIN 6608 lub WUDT/UC/2003
 • W przypadku zbiorników pionowych: zgodnie z normą DIN 661

Kształt

Zbiornik walcowy poziomy lub pionowy

Zabezpieczenie
zewnętrzne

Powłoka epoksydowa w klasie C3, C4 lub C5 wg PN-EN ISO 12944-2

Zabezpieczenie
wewnętrzne

Malowanie wewnętrze – opcja dodatkowa

Przeznaczenie

 • Zaopatrywanie w paliwo punktów dystrybucyjnych dla ruchu drogowego i wodnego.
 • Magazynowanie paliw płynnych przez podmioty zajmujące się dostarczaniem paliw do stacji dystrybucji.
 • Magazynowanie innych materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących np. na potrzeby przemysłu, rolnictwa itp.

Standardowe wyposażenie zbiornika

 • Właz DN 600 z uszczelką – 1 szt. na każdą komorę
 • Rura ssąca DN 50 lub DN 40
 • Króciec oddechowy DN 50 – 1 szt. a na każdą komorę
 • Rura odwadniająca DN 40 – 1szt. na każdą komorę
 • Rura zalewowa DN 100 lub DN 80 zakończona kołnierzem lub szybkozłączem z syfonem hydraulicznym i atestowanym zaworem przeciwprzepełnieniowym – na każdą komorę
 • Króciec pomiaru ręcznego DN 50 z przedłużką i zamknięciem typu camlock – na każdą komorę
 • Króciec pomiaru elektronicznego z przedłużką i zamknięciem typu camlock
 • Drabinka, barierka, podest
 • Stopy fundamentowe
 • Uchwyty na stopach fundamentowych do podłączenia uziemienia

Dodatkowe opcje

 • Oświetlenie boczne LED ATEX
 • System detekcji wycieku w przestrzeni międzypłaszczowej
 • Pompa załadowcza dla komory na benzynę
 • Możliwość przystosowania jednej z komór do magazynowania AdBlue (izolacja zewnętrzna zbiornika i rurociągu, zastosowanie grzałek wewnętrznych)
 • Możliwość izolacji wełną mineralną i płytą alucynkową
 • Daszek i podest pod dystrybutor
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.