Ovanjordiska bränsletankar

Ovanjordiska bränsletankar - för vem?

Ovanjordiska bränsletankar är avsedda bl.a. för:

 • bränslestationer (också med gasolja), för trafik och turistisk vattentrafik,
 • tillverkningspunkter, jordbruksföretag och andra enheter från industrisektorn, för att tillgodose behoven relaterade till lagring av giftiga och giftfria, brandfarliga och icke brandfarliga flytande ämnen som används i verksamhet,
 • militära objekt, för tankning av militärfordon,
 • civil och militär luftfart, för att tillhandahålla flygbränsle.
ico

Ovanjordiska tankar - specifikation

Tankens teknisk beskrivning

Form

Cylindrisk tank, horisontell eller vertikal

Antal kamrar

 • zbiorniki pionowe: 1
 • zbiorniki poziome: 1 til 8

Kapacitet [m3]

3 till 200 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Diameter [mm]

1000 till 4000 mm

Antal mantlar

enkelmantlad eller dubbelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Dubbelmantlade tankar är anpassade till den våta eller torra metoden för att övervaka utrymmet mellan mantlar

Standard

 • horisontella bränsletankar enligt EN 12285-2, DIN 6616 eller WUDT/UC/2003
 • vertikala bränsletankar: enligt standard DIN 6618

Yttre skydd

Polyurea beläggning, klass C3, C4 eller C5 enligt PN-EN ISO 12944-2

Inre skydd

Innerst målning – ytterligare alternativ

Form

Cylindrisk tank, horisontell eller vertikal

Antal kamrar

 • zbiorniki pionowe: 1
 • zbiorniki poziome: 1 til 8

Kapacitet [m3]

3 till 200 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Diameter [mm]

1000 till 4000 mm

Antal mantlar

enkelmantlad eller dubbelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

 • Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1
 • Dubbelmantlade tankar är anpassade till den våta eller torra metoden för att övervaka utrymmet mellan mantlar

Standard

 • horisontella bränsletankar enligt EN 12285-2, DIN 6616 eller WUDT/UC/2003
 • vertikala bränsletankar: enligt standard DIN 6618

Yttre skydd

Polyurea beläggning, klass C3, C4 eller C5 enligt PN-EN ISO 12944-2

Inre skydd

Innerst målning – ytterligare alternativ

Standard tankutrustning

 • Manlucka DN 600 med tätning – 1 st. för varje kammare
 • Sugrör DN 25 – DN 50
 • Andningsanslutning DN 50 – 1 st. för varje kammare
 • Avvattningsrör DN 40 – 1 st. för varje kammare
 • Påfyllningsrör DN 50 – DN 100 avslutad med flänsen eller koppling med hydraulisk sifon och certifierad överfyllningsventil – för varje kammare
 • Manuell mätport DN 50 med förlängning och camlock-anslutning – för varje kammare
 • Automatisk mätport med förlängning och camlock-anslutning
 • Stege, barriär, plattform
 • Markplattor
 • Grepp på markplattor för jordning

Kompletterande alternativ för ovanjordiska tankar

 • ATEX LED sidoljus
 • Detekteringssystem för utflöde i det utrymmet mellan mantlar
 • Lastpump för bensinkammare
 • Möjlighet att anpassa en av kamrarna till lagring av AdBlue (extern isolering av tank och rörledning, användning av interna värmare)
 • Möjlighet till isolering med mineralull och aluzinkplåt
 • Tak och plattform för bränsleautomat

Standardmått på ovanjordiska tankar

Nominell kapacitetYttre diameter av inre tankenMantels längdTotal längd av tankenKlass A (S1, S2)Klass B (S1, S2)Transporthållare (min)
[m3][mm][mm][mm][mm][mm][st.]
31 2502 3002 720551
51 2503 9004 320551
31 6001 5002 040552
51 6002 5003 040552
81 6004 0004 540552
101 6005 0005 540552
131 6006 5007 040552
161 6007 9008 440552
102 0003 0003 660662
132 0004 0004 660662
162 0005 0005 660662
19,72 0006 0006 660662
252 0008 0008 660662
302 0009 50010 160662
352 00011 00011 660662
202 5004 0004 800672
252 5005 0005 800672
302 5006 0006 800672
402 5008 0008 800672
502 50010 00010 800672
602 50012 00012 800672
702 50014 00014 800672
302 9004 1004 900792
402 9006 0006 900792
502 9007 5008 400792
602 9009 0009 900792
702 90010 50011 400794
802 90012 00012 900794
1002 90015 00015 900794
1203 00017 00017 960794

S1 – mantelns tjocklek i inre tanken
S2 – gavelns tjocklek i inre tanken

Enligt kundens behov kan vi tillverka tankar med mellanliggande diametrar och kapaciteter.

Ovanjordiska bränsletankar – beskrivning

Ovanjordiska bränsletankar är trycklösa eller med låg tryckhöjd. De används vanligtvis för att lagra olika typer av ämne: brandfarliga vätskor, t.ex. bensin och gasoljor, kemiska ämnen, AdBlue och andra flytande ämnen. Här är några egenskaper av tankar tillverkade av Ekonstal:

 1. Konstruktion: tanks gavlar och mantlar är tillverkade av certifierat kolstål.
 2. Kapacitet: ovanjordiska bränsletankar kan ha olika kapaciteter, från några till två hundra kubikmeter.
 3. Säkerhet: ovanjordiska tankar är prövade genom olika säkerhetstester och uppfyller krävande standarder. Teknisk dokumentation, tillverkningsprocesser och slutliga godkännandet avtalas, accepteras och godkännas av tekniska övervakningsenheter som opererar i det landet där tanken är placerade.
 4. Markkrav: Ovanjordiska bränsletankar måste placeras på en stabil, jämn och ordentligt förberedd mark.
 5. Underhåll: Ovanjordiska bränsletankar, precis som alla andra, kräver regelbundet underhåll och inspektion för att garantera säker och tillförlitlig användning.
 6. Användning: denna typ av bränsletankar används främst inom bränsledistributionssektorn, inom industri, transport, jordbruk, flyg och konstruktion, bl.a. för:
  • bränsleförsörjning till bränslestationer för vägtrafik och vattentrafik,
  • lagring av flytande bränslen av enheter som levererar bränsle till distributionsstationer,
  • lagring av andra brandfarliga, frätande eller giftiga flytande material, till exempel för industri, lantbruket, osv.

Vad borde man tänka på när man väljer ståltank?

Att välja rätt ovanjordisk bränsletank beror på flera faktorer som kapacitet, bränsletyp, installationsplats, säkerhets- och miljökrav och budget. Här finns några viktiga kriterier att tänka på när du väljer en ovanjordisk bränsletank:

 1. Kapacitet: tanken borde ha en rätt kapacitet för att möta användnings behov.
 2. Typ av lagrat ämne: tanken bör ha en struktur anpassad till typen av lagrat bränsle eller annat ämne, t.ex. antal mantlar (enkelmantlade eller dubbelmantlade) eller antal inre kamrar.
 3. Installationsplats: tanken bör vara strukturellt anpassad till de förhållanden som råder på installationsplatsen, såsom klimat eller geologiska förhållanden, och uppfylla lagens krav på grundläggningsområdet.
 4. Tillverkare: det är bra att kolla vilka opinioner han fick och vilket erfarenhet han har när det gäller tillverkning av bränsletankar.
 5. Ytterligare alternativ: tillverkarens erbjudande om ytterligare tillval vad gäller utrustning och tillbehör kommer att möjliggöra en bättre anpassning av den färdiga bränsletanken till kundens behov.