Tankar för flytande gödsel

Hållbara ståltankar för gödselmedel - för vem?

Mycket effektiva UAN gödselmedel till jordbehandling används ofta i modernt jordbruk. Lösning av ammoniumnitrat-urea (UAN-lösning) är i flytande form. Den bör förvaras i slutna ventilerade tankar vid en temperatur över kristallisation temperaturen.

Även om UAN-gödselmedlet har korrosiva egenskaper, kan det också lagras i korrekt designade och tillverkade ståltankar. Kolståltankar designerade till UAN har speciell inre beläggning som skyddar mot korrosion och garanterar långvarig användning. Alla delar av tankens utrustning är tillverkade på ett sådant sätt att de säkerställer hållbarhet i kontakt med kvävegödselmedel. Ett speciell spillgolv, placerad under hela UAN tankens längd, skyddar miljön mot förorening med kemiska föreningar vid okontrollerade utflöde.

ico

Ståltankar för flytande gödsel - specifikation

Tankens teknisk beskrivning

Form

Cylindrisk horisontell tank

Antal kamrar

1 eller 2

Kapacitet [m3]

Standard kapaciteter 25 m3 och 50 m3 (möjlighet att tillverka en tank med kapacitet i enlighet med kundens krav, upp till 200 m3).

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Diameter [mm]

2000 till 4000 mm

Antal mantlar

enkelmantlad

Material

godkänt kolstål; manteln och gavlar tillverkade av 6 mm plåt

Allmän information

Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1

Standard

WUDT/UC/2003

Yttre skydd

Polyurea beläggning, klass C3, C4 eller C5 enligt PN-EN ISO 12944-2

Inre skydd

Särskild beläggning beständig mot flytande gödsel

För

Lagring av UAN eller lösning av ammoniumnitrat och urea används inom jordbruk som gödsel, oavsett hur stor kväves koncentration är.

Form

Cylindrisk horisontell tank

Antal kamrar

1 eller 2

Kapacitet [m3]

Standard kapaciteter 25 m3 och 50 m3 (möjlighet att tillverka en tank med kapacitet i enlighet med kundens krav, upp till 200 m3).

Arbetes
temperatur [°C]

-20 till +50oC

Diameter [mm]

2000 till 4000 mm

Antal mantlar

enkelmantlad

Material

godkänt kolstål; manteln och gavlar tillverkade av 6 mm plåt

Allmän information

Skivor av ytterytan utsatta för slipblästring – renhet Sa 2,5 enligt PN-EN ISO 8501-1

Standard

WUDT/UC/2003

Yttre skydd

Polyurea beläggning, klass C3, C4 eller C5 enligt PN-EN ISO 12944-2

Inre skydd

Särskild beläggning beständig mot flytande gödsel

För

Lagring av UAN eller lösning av ammoniumnitrat och urea används inom jordbruk som gödsel, oavsett hur stor kväves koncentration är.

Standard tankutrustning

 • Andningsanslutning
 • Avloppsanslutningar med kulventiler
 • Inspektions- och påfyllningslucka DN 500
 • Spillgolv med kapacitet 5% av tanken
 • Arbetsplattform av högkvalitets komposit beständig mot UAN
 • Ett universalräcke som möjliggör bekväm placering av tanken, t.ex. på byggnadens vägg
 • Avtagbar stege
 • Tankens stöd som är permanent fästa på manteln
 • Hållare för lyftning av tanken (transporthållare)
 • Brandslangs koppling 75-T PN-91/M-51038

Kompletterande alternativ

 • Spillgolv