Rättsligt meddelande

  1. Webbsidan www.ekonstal.pl har endast ett informationssyfte. Informationer publicerades här är inte rättsligt bindande och utgör inte ett kommersiellt erbjudande, utan endast en inbjudan att starta affärssamtal. Specifikationen av de beställda produkterna förekommer endast i köpeavtalet.
  2. Webbsidan www.ekonstal.pl uteslutande tillhör Ekonstal sp. z o.o. (nedan kallat: Ekonstal).
  3. Ekonstal varumärke (både i ord och grafisk form) uteslutande tillhör Ekonstal och det är förbjudet att kopiera och använda det utan samtycke från ägaren.
  4. Delar av webbsidan, såsom dess layout, funktionella layout, foton, 3D-visualiseringar, filmer och texter är skyddade av upphovsrätt som tillhör Ekonstal eller rättigheter som Ekonstal har lämpliga rättigheter till.
  5. Det är förbjudet att kopiera webbsidan som helhet eller i delar, samt med bilder och annat innehåll, och att reproducera eller publicera den i någon form, inklusive obehörig publicering på andra webbsidor. Överträdelse av förbudet behandlas som upphovsrättsintrång. Som ett resultat kan Ekonstal vidta förfaranden för att hävda rättigheterna och förlorade ekonomiska fördelar relaterade till detta intrång.
  6. Endast material för vilket sådant tillstånd uttryckligen har beviljats, dvs. informationsblad i form av en pdf-fil, får laddas ner från www.ekonstal.pl. De får dock inte vara bearbetade, publicerade eller distribuerade på något sätt utan en lämplig medgivande.