Právní doložka

  1. Internetové stránky www.ekonstal.pl mají výlučně informativní povahu. Informace, které jsou na nich zveřejněné, nejsou právně závazné a nepředstavují obchodní nabídku, jedná se pouze o výzvu k zahájení obchodního jednání. Specifikace objednaných výrobků jsou uvedené pouze v příslušné smlouvě o jejich dodávce.
  2. Stránky www.ekonstal.pl jsou výlučným vlastnictvím společnosti Ekonstal sp. z o.o. (dále jenom Ekonstal).
  3. Ochranná známka Ekonstal (ve slovní a grafickém verzi) je výlučným vlastnictvím společnosti Ekonstal a je zakázáno její kopírování a používání bez souhlasu vlastníka.
  4. Jednotlivé prvky internetových stránek, jako je rozložení, funkční uspořádání, 3D vizualizace, videa a texty, jsou chráněny autorskými právy společnosti Ekonstal nebo právy, ke kterým má společnost Ekonstal příslušná oprávnění.
  5. Je zakázáno kopírování jakékoliv části nebo celých internetových stránek, včetně fotografií a dalších prvků obsahu, a jejich rozmnožování nebo zveřejňování jakoukoliv formou, včetně neautorizovaného zveřejňování na jiných internetových stránkách. Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení autorských práv. V jeho důsledku se může společnost Ekonstal domáhat svých práv a ušlých zisků souvisejících s takovým porušením.
  6. Ze stránek www.ekonstal.pl je povoleno stahovat pouze takové materiály, u nichž je to jednoznačně uvedeno, tedy produktové listy v pdf souborech. Bez příslušného souhlasu ale nesmí být nijak zpracovávány, zveřejňovány nebo šířeny.