Finanční prostředky EU

Fundusze Unijne

Společnost „Ekonstal” Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů s názvem „Uvedení inovativních normobarických komor na trh“.

Cíl

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Ekonstal sp. z o.o. sp. k. prostřednictvím efektivního uvedení inovativních normobarických komor na trh.

Popis projektu

Předmětem projektu je pořízení moderních strojů a speciálního softwaru, které jsou nezbytné k uvedení inovovaných normobarických komor na trh. V rámci projektu budou pořízena následující hmotná a nehmotná stálá aktiva:

 1. Ohýbačka plechu – ohraňovací lis,
 2. Zakružovačka ocelových profilů,
 3. Software – 3D CAD.

Projekt reaguje na tržní poptávku po moderních, inovativních normobarických komorách, která žadateli umožní diverzifikovat nabízené výrobky a rozšířit prodej na nové trhy z věcného i územního hlediska. Díky realizaci projektu společnost EKONSTAL sp. z o. o. sp. k. rozšíří svou nabídku pro trh ubytovacích služeb, wellness center, sportovních, rekreačních a zdravotních služeb. Společnost hodlá vyrábět svá zařízení pro polský i zahraniční trh. Díky zkušenostem s výrobou tlakových nádrží dosáhne potřebnou opakovatelnost své výroby.

Projekt dosáhne následující ukazatele

 1. Ukazatele výstupu
  • Počet podniků používajících IT technologie – 1 ks.
  • Počet podpořených podniků (CI1) – 1 podnik.
  • Počet dotovaných podniků (CI2) – 1 podnik.
  • Počet podniků podpořených v oblasti ekologických inovací – 1 ks.
  • Soukromé investice doplňující veřejnou podporu pro podniky (dotace) (CI 6) – 223 900,00 PLN
  • Počet podpořených podniků za účelem uvedení nových výrobků na trh (CI 28) – 1 podnik.
 2. Ukazatele výstupu
  • Počet produktových inovací – 1 ks.
  • Zvýšení počtu pracovních míst v podpořených podnicích (CI8) – 1,00 ETF.

Náklady projektu: 723 900,00 zł
Dotace EU: 500 000,00 zł