EU-midler

EU-midler

Ekonstal sp. z o.o. sp.k. iverksetter et prosjekt samfinansiert fra europeiske fond «Introduksjon til markedet for innovative normobare kamre».

Mål

Økt konkurranseevne til Ekonstal sp. z o.o. sp.k. gjennom effektiv implementering av innovative normobare kamre på markedet.

Prosjektbeskrivelse

Emnet for prosjektet er kjøp av moderne anleggsmidler – maskiner med spesialisert programvare som er nødvendig for å introdusere forbedrede og innovative normobare kamre til markedet. Følgende anleggsmidler og immaterielle eiendeler vil bli kjøpt som en del av prosjektet:

 1. Bøyemaskin for metallplater – kantpress,
 2. Rullemaskin for stålprofiler,
 3. Programvare – 3CD CAD.

Prosjektet svarer på markedets etterspørsel etter moderne og innovative normobare kamre som vil gjøre det mulig for søkeren å diversifisere katalogen over tilbudte produkter og utvide salget til nye markeder, både når det gjelder emne og område. Takket være gjennomføringen av prosjektet har EKONSTAL sp. z o.o. sp. k. vil utvide sitt salgstilbud til markedet for hotell-, SPA-, sport-, rekreasjons- og medisinske tjenester. Selskapet har til hensikt å produsere enhetene sine for innenlandske og utenlandske markeder. Takket være erfaringen med produksjon av trykktanker, vil selskapet oppnå passende gjentakelsesevne av produksjonen.

Prosjektet vil oppnå følgende indikatorer

 1. Produktindikatorer
  • Antall enheter som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi – 1 stk.
  • Antall foretak som mottar støtte (CI1) – 1 foretak.
  • Antall foretak som mottar tilskudd (CI2) – 1 foretak.
  • Antall foretak støttet innen øko-innovasjon – 1 stk.
  • Private investeringer som supplerer offentlig støtte til bedrifter (tilskudd) (CI 6) – PLN 223 900,00
  • Antall virksomheter som er omfattet av støtte for å introdusere nye produkter på markedet (CI 28) – 1 virksomhet.
 2. Resultatindikatorer
  • Antall introduserte produktinnovasjoner – 1 stk.
  • Økning i sysselsetting i støttede virksomheter (CI 8) – 1,00 FTE.

Prosjektverdi: 723 900,00 zł
Bidrag fra europeiske: 500 000,00 zł