Industritanker

I tillegg til de typiske ikke-trykk- og trykktankene for drivstoffindustrien, er vi spesialister på produksjon av prosess- og industritanker. Avhengig av type medium som skal lagres, kan vi tilby en rekke løsninger for å sikre at de fysiske og kjemiske egenskapene og passende temperatur opprettholdes. Vi har full forståelse for at disse parameterne i mange tilfeller er avgjørende for å opprettholde kontinuiteten i prosessene stoffene brukes til.

Vår erfarne designavdeling utfører prosjekter i henhold til individuelle kundebehov. Vår ekspertise gjør at vi kan produsere industrielle ståltanker av enhver størrelse, egnet for alle driftsforhold og medium med forskjellige egenskaper. Vi kan utstyre dem med ekstra beskyttende lag (f.eks. ekstra rustbeskyttelse eller vegg som gir varmeisolasjon), interne varmere eller spoler.

Typer industritanker i Ekonstal-tilbudet

Vi legger vekt på både styrke- og tetthetsparametere, så vel som visuelle parametere for produktene våre.

Vårt tilbud inkluderer ulike tanker for industrien, inkludert:

 • drivstofftanker for fly,
 • oljetanker,
 • reservoar vanntanker,
 • korrosjonsinhibitortanker,
 • oljetanker,
 • masuttanker,
 • ureatanker,
 • retensjonsreservoarer,
 • hydrofortanker,
 • glykoltanker,
 • syretanker,
 • tanker for polyoler og isocyanater,
 • kjemikalietanker,
 • spylervæsketanker.

Teknologiske ståltanker og industritanker- for hvem?

I grove trekk- teknologiske tanker er produsert der, hvor der foregår hvilken som helst teknologisk prosess. Derfor er de passende i alle industribransjer, for eksempel i petrokjemisk, kosmetikk-, drivstoff-, kjemisk, kosmetikkindustrien eller matindustri. De kan ha forskjellig konstruksjon og forskjellig brukbar kapasitet, tilpasset til reelle behov. Vi sluttfører dem på denne måten for å få dem til å møte bestemte standarder for lagring av substanser brukt for behov av industri. Det betyr at de kan være utstyrt i ekstra komponenter, nødvendige sett fra teknologiske prosessens perspektiv, som de deltar i. Teknologiske og industrielle ståltanker gjør det mulig å opprettholde produksjon, fordi de muliggjør en lett og trygg tilgang både til drivstoffer og til halvfabrikater, slike som oljer, urea glykol eller andre kjemiske substanser.

 

Ståltanker er laget for industrielle behov- hva bør man legge merke til?

Enhver ståltanker, uten hensikt til, om den er dedisert til lagring av drivstoff, flytende gass, gjødsel eller om det er tanken produsert for industri, må oppfylte bestemte tekniske krav. Blant dem er blant annet:

 • holdbarhet mot miljøforhold,
 • tetthet,
 • korrosjonsbestandighet,
 • termisk og mekanisk stabilitet

Det har en særlig betydning i tilfelle aggressive substanser, kontakt med dem i tilfelle en ukontrollert lekkasje kunne føre til kontaminering eller brann. Avhengig av formål og bruksmåte, bør en teknologisk tanker være utstyrt med passende elementer, slike som ventiler, pumper, stuss, alarmsystemer og sikkerhetssystemer. I tillegg bør det forsikre slike vilkår for lagring av medium, som ikke har noe innflytelser på dens fysiske og kjemiske egenskaper. Teknologiske prosesser i industri som er gjennomført nå for dagen krever altså kompromissløse, moderne løsninger, som garanterer høyt handlingseffektivitet og fullstendig sikkerhet.