Utstyr, varmespiraler

For hvem?

Kunder som bestemmer seg for å kjøpe tanker produsert av Ekonstal Gruppe har også muligheten til å bruke et omfattende utvalg av beslag, beslag og tilbehør som er nødvendig for installasjon og drift av tanker. De inkluderer både standardelementer og spesiallagde elementer.

ico

Utstyr for ståltanker - spesifikasjon

Varmespiraler

Spiralen er en varmepatron, som er brukt til å varme opp medier lagret i tanken og å beholde dem i riktig temperatur. Spiraler er produsert etter god ingeniørpraksis for varmefaktorer til 100 o C og vanndamp som er i den andre kategorien etter PED Direktivet om trykkutstyr 2014/68/U. Forretningen har modul A2 utdelt av UDT Cert.

Konstruksjon

Varmespiraler er gjennomført av sveisematerialer 1.1, 1.2, 8.1. Vi ruller dem ut fra rør med de følende parametre:

  • Minimal rørdiameter – DN 25,
  • Maksimal rørdiameter- DN 50,
  • Tykkelsen på en rørvegg- maksimal 4 mm.

Vi leverer varmespiraler med minimum innvendig diameter på 600 mm og varmespiraler med spesielle konstruksjoner, tilpasset til dimensjoner og driftsparametere, som er bestemt av Kjøperen.

Produksjon foregår basert på fremlagt dokumentasjon, som inneholder detaljerte tekniske tegninger som ble levert av Kjøperen. Vi tilbyr også ståltanker utstyrt med varmespiraler.

Standard kummer

Denne typen brønner kan monteres på underjordiske tanker, plassert i grønne områder og tanker plassert utenfor løpeutstyret. Spesielt forsterket konstruksjon av brønnen sikrer at den beholder sine parametere selv i tilfelle mekanisk herding av bakken rundt den.

Monteringen er veldig enkel og rask. Plenkummen kan også utstyres med en stige plassert inne i den, som letter tilgangen til beslagene som er installert på tanken.

Tilpassede kummer

Avhengig av kundens behov kan vi klargjøre brønner tilpasset installasjon på underjordiske tanker, med parametere modifisert i forhold til standardvarianter.

Kummer av denne typen er konstruert på en slik måte at det er fri tilgang til tankarmaturer. De kan for eksempel ha to uavhengig åpnede deksler, noe som øker produktets allsidighet og funksjonalitet. Det er også mulighet for ekstra korrosjonsbeskyttelse, kulverter, tilleggssikring, åpningssystemer m.m.

Trafikksonekummer

De er montert på underjordiske tanker plassert i understellet. Kammeret er beregnet for montering under vanntette WADIII rampedeksler med kummer med dimensjoner 920×920 mm og 1400×740 mm.

Ekonstal - Schächte für befahrbare Abdeckungen

Vanntett trafikksonedekker WADIII E 400KN

Sertifisert og laget av materialer av høyeste kvalitet, overfører de belastninger på opptil 400 kN trygt. WADIII E 400 kN-dekslene oppfyller vilkårene for plassering i kjørefelt og parkeringsområder for lastebiler og personbiler i henhold til PN-EN 124-standarden.

Vanntett trafikksonedekker WADIII E 400KN | Ekonstal

Sentrale drivstoffavløpsposisjoner

Laget av høykvalitets rustfritt stål, vaskestasjoner tilbys i versjoner fra 1+1 (1 produkt + 1 damputtak) til 5+2 (5 produkter + 2 damputtak).

Sentrale drivstoffavløpsposisjoner | Ekonstal