Skreddersying av tanker av stål

Ståltanker er en spesiell type av konstruksjonen, som er vanligvis brukt for industrielle løsninger. De er produsert på etterspørselen av den bestemte kunde, altså de er preget av bestemte egenskaper, som kan være forskjellig fra hverandre avhengig av formålet med tanken. Blant over hundre av tanker som hadde vært produsert av Ekonstal gruppen er det også enheter med gjentatte parametre. Likevel krever oftest enhver av oppdragene som vi gjennomfører bruken av andre konstruksjonsløsninger. Under presenterer vi noen av områdene, der skreddersying av den bestilte tanken er mulig.

 

Tankers form og type

Vi leverer tanker av stål med forskjellige former og typer, slik at de kunne passe perfekt til spesifisitet til stedet hvor de blir brukt. Vi tilbyr både overjordiske og underjordiske tanker, men også vertikale og horisontale tanker. Vi spesialiserer oss i produksjon av kalandertanker (sylindriske), likevel produserer vi også tanker i kube-formen og tanker i tankerskonstruksjon. Takket det kan være tanker tilpasses til forskjellige rom og vilkår, som de er brukt i.

 

Antall kammer i tanken

Vi produserer tankere med et kammer, som er tilegnet til å oppbevare medium av en type, men også tankere med mange kamre. Avhengig behov kan det være maksimal åtte kamre, enhver av dem kan brukes til å lagre annet medium (for eksempel drivstoff, adblue, forskjellige typer av diesel osv). I tillegg (med hensyn til krav angående for eksempel typen av brønnen) kan enhver av kamre ha en annen kapasitet.

 

Antall tankskall

Et skall, det vil si en tanksvegg er samtidig et beskyttende lag, som forhindrer kontakt av den oppbevare substansen med miljøet. Som en regel for oppbevaring av substanser med en nøytral karakter (for eksempel noen typer av gjødsel, vann, noen typer oljer) og med lavt aggressivitet er det brukt tanker med et skall.

Brannfarlige, etsende, giftige stoffer må oppbevares i tankene med to skall. Konstruksjon med to skall, eller to vegg garanterer ekstra beskyttelse i tilfelle tap av tetthet. Hvis indre skall blir skadet, er substansen oppbevart i en indre tank og kommer ikke til å unnslippe, bare fyller inn rom mellom skallene, som befinner seg mellom veggen til indre tank ytre tank. Avhengig av dine behov, kan vi levere til deg en tank som er enten et skall og to skall.

 

Tanks kapasitet

Enhver kunde har sine egne krav angående tanks kapasitet. Av denne grunnen tilbyr vi muligheten til å tilpasse kapasiteten til tanken av stål slik at den møter perfekt dine behov. Vi kan produsere tankene med minimums kapasitet 3m3 og maksimal kapasitet opp til 200 m3. I tilfelle tanker som er veldig store, kan sluttmontering foregå etter å ha levert dens deler på stedet av mållokaliseringen.

 

Eksempler på tankene: (1) en stor, horisontal tank med mange kamre (2) en stor, horisontal tank med en kammer, (3) en liten tank på grunnoverflaten med en kammer, (4) en liten underjordisk, horisontal kammer

En stor flerkammertank med et isolert AdBlue-kammer En stor, horisontal tank med en kammer, En liten tank på grunnoverflaten med en kammerEn liten underjordisk, horisontal kammer

 

Finisharbeid med tanken- beskyttende belegg, varmeisolasjon

Vi tilpasser tanker til dine behov både når det gjelder funksjonalitet og estetikk. Tanker kan være beskyttet med ekstra beskyttende og antikorrosjon belegg, for eksempel i situasjoner, hvis du kommer til å bruke dem i stedet med særlig ugunstige værforhold. Det øker tankers varighet og forlenger dens levetid.

Hvis tanken skal oppbevare substanser, som må ha bestemt temperatur for å oppbevare fysiske og kjemiske egenskaper, er det en mulighet å bruke ekstra isolasjonslag. Hele tanken, valgt kammer eller stuss kan være oppvarmet. Det er mulig å utstyre en tanker med en spesiell dyppvarmer som gjør at det er mulig å oppnå termiske parametere spesifisert av kjøperen.

 

Eksempler på tanker som er termisk isolerte: (1) hele tanken ble dekket av et isolasjonslag, (2) en av kamre ble oppvarmet i en tank med mange kamre, som er brukt for oppbevaring av AdBlue

Tank med termisk isolasjon Overjordisk flerkammertank med isolert del på Adblue

 

Tanks ytre utsende og estetikk

Vi tar hensyn også til forventninger angående en generelt utseende til ytre tanker. Ved bestilling av overjordisk tanker kan du bruke mulighet og velge fargen fra RAL fargesystemet. Det muliggjør mer harmonisk integrering av konstruksjonen i omgivelsene. Det kan ha en betydning i tilfelle overjordiske tanker, som på grunn av sine dimensjoner er et stort inngrep i landskapet.

 

Eksempler på tankene med fargen utvalgt av kunden fra RAL fargesystemet

Overjordisk ståltank i beige Overjordisk ståltank i grønt Overjordisk ståltank i hvitt

Hvis du ønsker deg det, så kan vi lime tanken eller containeren med ekstra grafiske elementer, for eksempel lime logotypen, firmaets slogan eller en annet grafisk visualiseringselement. Vi bruker folier med en økt holdbarhet mot skiftende værforhold. Pålimte elementer kan være produsert av fluorescerende folie, som speiler lyset som kommer for eksempel fra billykter. På grunn av det er tanken mer synlig i mørket, og det forbedrer sikkerheten.

 

Tankers fundament

Blant oppdragene, som ble gjennomført av oss, er det også de som krevde bruken av ikke-standard konstruksjonsløsninger. I alle tilfeller er det viktig å sikre kompatibilitet med gulvtypen i stedet hvor tanken er plassert. Blant elementene, som man bør hensynta, er blant annet en fundamenthøyde. Hvis prosjektet krever det, kan vi lage en tank for deg for eksempel med betydelig hevet fundament, som muliggjør å lage en klaring på en bestemt høyde (for eksempel 500 mm). Det kan være obligatorisk for eksempel, når det er nødvendig å lage ekstra isolasjon på en tanker i stedet for en mållokalisering. En annen mulighet er så kalte null fundamenter, som er brukt, når det er nødvendig å stabilisere tankene på fundamentplaten, likevel uten å løfte dem over dens overflaten. I noen tilfeller produserer vi tanker uten noe fundamenter og leverer dem alene til stedet.

 

Eksempler på overjordiske tankene: (1) med hevet fundament, (2) med en standard fundament, (3) uten fundament.

Overjordisk tank med opphøyet fundament Overjordisk tank med standard fundament Jordtank uten fundament

 

Ytterligere alternativer og tilbehør

Vi tilbyr mange ekstra muligheter, som muliggjør videre personalisering av tanker av stål. Vi utstyrer tanker med tilbehør, som avsatser, broer, stiger, balustrader, standard og ikke-standard gressplens brønner, brønnsgulv, men også plattformer for dispenser og taktekking. Det er mulig å skreddersy bare en plattform. Vi kan for eksempel:

  • gjøre en åpen tilgang til den fra begge sider,
  • å bygge det tett fra begge sider med paneler av sandwichpaneler, stål eller herdet glass,
  • gjennomføre den i formen av et dryppkar,
  • å lukke den med en utvendig rullesjalusi.

 

Eksempler på tankene: (1) med et tak og med en plattform tettbygd på begge sider, (2) i bebyggelsen for en tank dekket med en spesiell rullegardin, (3) med et tak og med en plattform med tilgangen åpnet fra tre sider

En tank med tak og en plattform bygget på to sider med stålpaneler   Tanken er bygget i en container med rulleskodder Bensinstasjon med et tak og med en plattform med tilgangen åpnet fra tre sider

 

Vi tilbyr installasjon av ekstra belysning, for eksempel sidebelysning eller toppbelysning. Blant ekstra muligheter for tanker er det også blant annet mulighet til å utstyre med et sikringsskap og/eller IKT sentralbord, montering av et deteksjonssystem i rom mellom skallene, montering av en betalingsterminal på en distribusjonsplattform eller tanks vegg, montering av en drivstoffsdispenser.

 

Tanken tilpasset til dine krav

Som en produsent til ståltanker for oppbevaring av flytende substanser, er vi stolte av muligheten for personalisering, som du kan bruke. Alle oppdrag er gjennomført slik at det oppstår en tanker som passer perfekt til dine behov og som møter de høyeste kvalitetsstandarder. Uavhengig det om du trenger en overjordisk eller underjordisk tanker, vertikal eller horisontal, liten eller enorm, er vi i stand til å levere en løsning til deg, som møter dine forventninger.

 

Ring og spør våre eksperter om detaljer: +48 690 810 304.