En spesialisert tank for lagring av flytende brennbare stoffer

LandPolen

Bruklagring av flytende brannfarlige stoffer

Kapasitet50 m3

Interessant informasjon om bestillingen

Våre tiår med erfaring i bransjen gjør at vi kan tilby et meget bredt utvalg av tanker med ulike parametere, størrelser, former og bruksområder. Blant dem er det også spesialiserte vertikale og horisontale tanker, beregnet for lagring av ulike medier som brukes i industrien. Disse kan være f.eks. kjemiske etsende stoffer, samt materialer som krever lagring ved en viss temperatur eller oppvarming. I dette tilfellet er riktig utforming av tanken avgjørende for riktig forløp av prosessen der et slikt produkt brukes. For en av våre kunder, som opererer i tremasse- og papirindustrien, laget vi en dobbelvegget, sylindrisk, horisontal tank for flytende brennbare materialer. Den brukes til å lagre fyringsolje, som brukes til å drive oppvarmingsovner i et av produksjonsanleggene. På grunn av spesifisiteten til det lagrede mediet ble tanken isolert med 100 mm tykk mineralull, som i tillegg ble dekket med aluminiumsplater. Termisk isolasjon garanterer at de fysiske og kjemiske egenskapene til det lagrede mediet opprettholdes på et passende nivå. Dette lar deg redusere energitapet og opprettholde riktig temperatur på tankinnholdet.

Tanken har ett kammer med en kapasitet på 50 m3. Diameteren er 2500 mm og lengden er ca. 11 meter. Vi laget den i samsvar med EN 12285-2 standarden. I tillegg har vi utstyrt den med en plattform med sikkerhetsrekkverk og inngangsstige, noe som gir enkel service på produktet. Disse elementene ble installert etter transport av tanken til produksjonsanlegget hvor produktet brukes av vår kunde.