Professionell tank för lagring av flytande brandfarliga ämnen

LandPolen

Förlagring av flytande brandfarliga ämnen

Kapacitet50 m3

Intressanta fakta om projekt

Tack våra några årtionden av erfarenhet i branschen låt oss att ge dig ett mycket brett utbud av tankar med mycket olika parametrar, storlekar, formar och användning. Bland dem finns också specialiserade liggande och stående tankar, avsedda för lagring av olika ämnen som används inom industrin. Dessa kan vara t.ex. kemiska frätande ämnen, samt material som kräver lagring vid en viss temperatur eller uppvärmning. I det här fallet är den korrekta utformningen av tanken avgörande för korrekthet av processen där en sådan produkt används. För en av våra kunder från massa- och pappersindustrin, tillverkade vi en dubbelmantlad, cylindrisk, liggande tank för flytande brandfarliga ämnen. Den används för att lagra eldningsolja, som för sin del används för att driva värmeugnar i en av tillverkningspunkt. På grund av det lagrade ämnets karakteristik isolerades tanken med 100 mm tjock mineralull, som också täcktes med paneler av aluminiumplåt. Termisk isolering garanterar att lagrade ämnets fysiska och kemiska egenskaper bibehållas på en rätt nivå. Tack vare detta minskas energiförlusterna och rätt temperatur på tankens innehållet behållas.

Tanken har en kammare med kapacitet av 50 m3. Tankens diameter är 2500 mm och längd är 11 meter. Tillverkade enligt EN 12285-2 standard. Dessutom har vi utrustat den med en plattform med ett säkerhetsräcke och en entréstege, vilket möjliggör enkel service av tanken. Dessa delar installerades efter transport av tanken till tillverkningspunkt där produkten används av vår kund.