Speciální nádrž ke skladování hořlavých kapalin

ZeměPolsko

Účelskladování hořlavých kapalin

Objem50 m3

Zajímavé informace o této zakázce

Naše po několik desetiletí shromažďované zkušenosti v oboru nám umožňují nabízet velmi široké spektrum nádrží různých parametrů, rozměrů, tvarů a účelů. K nim patří také speciální vertikální a horizontální nádrže, které jsou určeny pro skladování různých médií v průmyslu. Může se jednat mj. o chemické žíraviny, látky, které musí být skladovány při určité teplotě nebo vyžadují ohřev. Pro správný průběh procesu, ve kterém se daný produkt používání, je klíčové vhodné konstrukční řešení nádrže. Pro jednoho z našich zákazníků působícího v odvětví zpracování celulózy a výroby papíru jsme vyrobili dvouplášťovou válcovou horizontální nádrž na hořlavé kapaliny. Je využívaná ke skladování topného oleje, který je dodáván do vytápěcího systému v jednom z výrobních závodů. Vzhledem ke specifičnosti skladovaného média je nádrž izolovaná minerální vlnou tloušťky 100 mm, která je kryta hliníkovými plechy. Tepelná izolace zaručuje udržení požadovaných fyzikálně chemických vlastností skladovaného média. To umožňuje omezit ztráty energie a udržet požadovanou teplotu obsahu nádrže.

Nádrž má jednu komoru s objemem 50 m3. Její průměr se rovná 2500 mm, délka je asi 11 m. Je vyrobená v souladu s normou EN 12285-2. Nádrž jsme dále vybavili plošinou se zábradlím a žebříkem usnadňujícím její servis. Tyto prvky byly namontovány po dopravení nádrže do výrobního závodu, kde ji náš zákazník používá.