Ocelové nádrže

Ocelové nádrže nacházejí uplatnění v mnoha různých odvětvích hospodářství. Jsou používány mj. v průmyslu a zemědělství, v armádním sektoru, ve službách, stavebnictví a odvětví pohonných hmot. Použití vhodných konstrukčních řešení, kvalitní zpracování a kvalitní materiály jsou zárukou dlouhé životnosti, vysoké odolnosti, těsnosti a funkčnosti výrobků tohoto typu.

 

Druhy nabízených ocelových nádrží

Skupina Ekonstal vyrábí široké spektrum vertikálních a horizontálních válcových nádrží, jejichž předností je možnost přizpůsobení potřebám odběratele. To je velmi důležité, neboť podle druhu skladované látky a způsobu používání se mění požadované technické parametry ocelové nádrže. Proto skupina Ekonstal nabízí mj.:

  • nadzemní ocelové nádrže (horizontální a vertikální) a podzemní ocelové nádrže,
  • jednoplášťové ocelové nádrže a dvouplášťové ocelové nádrže,
  • tlakové nádoby a netlakové nádoby,
  • jednokomorové ocelové nádrže a vícekomorové ocelové nádrže (max. 8 komor).

 

Možnosti přizpůsobení pro ocelové nádrže

Ve fázi přípravy projektu je možné stanovit parametry, jako je cílový objem ocelové nádrže a jejich jednotlivých komor, délka nádrže, průměr nádrže a použité příslušenství. Také je možné použít atypická řešení. U ocelových nádrží je možné provést např. doplňkový ochranný nátěr, pokud bude stát v oblasti s nepříznivými povětrnostními podmínkami, nebo je možné použít další příslušenství, které je nezbytné s ohledem na způsob používání nádrže (např. vnitřní topné prvky, spirály, tepelná izolace, žebříky s ochranou proti vstupu neautorizovaných osob, plošiny, lávky, zábradlí, šachty, nástavce šachet a další). Více informací o různých možnostech přizpůsobení objednané nádrže najdete na stránce „Přizpůsobení ocelových nádrží„.

 

Ocelové nádrže – bezpečné skladování kapalných látek

Nedílnou součástí obchodních operací mnoha průmyslových odvětví je skladování korozivních, výbušných, žíravých nebo toxických látek. Z tohoto hlediska je důležité sáhnout po spolehlivých řešeních, která zaručují bezpečné skladování těchto látek. Jde jak o ochranu životního prostředí a minimalizaci rizika kontaminace v případě nekontrolovaného úniku, tak o zajištění konstantních parametrů a vlastností skladovaného média. Ocelové skladovací nádrže jsou pro tento typ použití ideální.

Trvanlivost a odolnost proti korozi

Nádrže vyrobené z oceli jsou známé svou pevností a odolností. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a mají robustní konstrukci, která odolá i těm nejextrémnějším podmínkám. Díky vhodným vnějším a vnitřním ochranným nátěrům jsou odolné proti korozi a škodlivým účinkům agresivních chemikálií. Tyto povlaky vytvářejí mezi skladovanou látkou a pláštěm nádrže (stěnou nádrže) specializovanou bariéru, která zabraňuje možným negativním účinkům koroze.

Specializovaná řešení ochrany

Pro sledování a detekci případných úniků mohou být ocelové nádrže vybaveny pokročilými automatickými detekčními systémy. Tyto systémy reagují například na změny tlaku, teploty nebo vlhkosti a umožňují rychlou identifikaci problému. Díky akustickým a vizuálním signálům je možné okamžitě zasáhnout a snížit riziko negativních ekologických dopadů, které by mohly nastat v případě úniku nebezpečné látky do půdy.

Ventilace a dýchací potrubí

Ocelové nádrže jsou vybaveny systémy a dýchacími potrubími, které umožňují řízenou ventilaci a chrání nádrž před tlakovými rozdíly. Umožňují nádrži dýchat, což eliminuje riziko překročení kritických mezních hodnot tlaku. Zabraňují tak implozím a explozím, které by mohly způsobit poškození ocelové konstrukce nádrže. To má zásadní význam pro zachování bezpečných pracovních podmínek a minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Systémy regulace teploty

Pro látky, které je třeba udržovat při určitých skladovacích teplotách, mohou být ocelové nádrže vybaveny dalšími konstrukčními prvky, které umožňují regulaci teploty. Patří mezi ně například dodatečné tepelně izolační vrstvy jak samotné nádrže, tak potrubí, a také specializovaná topná tělesa v podobě spirálových topných spirál nebo neobvyklé konstrukce. To umožňuje zachovat optimální skladovací podmínky, minimalizovat riziko degradace látky a prodloužit její skladovatelnost.

 

Ocelové nádrže – důležitý je také vzhled

Důležitým parametrem je také vzhled námi dodávaných výrobků. Kromě těsnosti, odolnosti a bezpečnosti vůči životnímu prostředí naši odběratelé stále častěji věnují pozornost vzhledu nádrží. To je obzvlášť důležité u nadzemních nádrží, které se po instalaci na daném místě mnohdy stávají kvůli své velikosti důležitou součástí krajiny. Parametry, jako je barevné provedení vnějšího opláštění, identifikace značky (např. loga, informační nálepky), estetické zpracování vlastní nádrže a použité vybavení, mohou pomoci v tom, aby nádrž harmonicky ladila s okolím a svým vzhledem nenarušovala krajinu.

—–

Bez ohledu na to, zda hledáte 1000litrovou nádrž na LPG, nádrž na 100 000 litrů pohonných hmot nebo průmyslovou nádrž na specifickou látku – můžete se na nás obrátit! Navrhneme výrobek s vhodnými parametry a nabídneme zajištění dopravy tak, aby nádrže, které si objednáte, dorazily bezpečně a včas na místo.

Můžete také použít jednoduchý poptávkový formulář..