Ståltanke

Tanke af stål bruges i mange forskellige sektorer af økonomien. De bruges f.eks. i industri og landbrug, i militær- og servicesektoren samt i bygge- og brændstofindustrien. Brugen af passende konstruktionsløsninger, solidt håndværk og god kvalitet af råvarer garanterer langvarig brug, høj styrke, tæthed og funktionalitet af denne type produkter.

 

Typer af udbudte ståltanke

Lodrette og vandrette cylindriske tanke produceret af Ekonstal-gruppen er en bred vifte af produkter, hvis fordel er evnen til at tilpasse sig modtagerens behov. Dette er vigtigt, fordi forventningerne til tekniske parametre ændrer sig afhængigt af, hvilken slags stoffer kunden ønsker at opbevare, hvor og hvordan ståltanken skal bruges. Det betyder, at Ekonstal-gruppens tilbud blandt andet omfatter:

  • overjordiske ståltanke (vandret og lodret akse) og underjordiske ståltanke,
  • enkeltvæggede ståltanke og dobbeltvæggede ståltanke,
  • enkeltkammer ståltanke og flerkammer ståltanke (op til 8 kamre),
  • trykbeholdere ståltanke og ikke-trykbeholdere ståltanke

Muligheder for tilpasning af ståltanke

På designstadiet er det muligt at definere f.eks. parametre såsom målvolumen for ståltanken og dens individuelle kamre, tankens længde, tankens diameter eller det anvendte udstyr. Det er også muligt at indføre ikke-standardiserede løsninger. Tanke af stål kan f.eks. være ekstra sikret, hvis deres placering er i et område med særligt ugunstige vejrforhold eller udstyret med ekstra tilbehør, der er nødvendigt på grund af den måde, produktet bruges på. Det kan for eksempel være indvendige varmelegemer, spoler, varmeisoleringslag, stiger med beskyttelse mod uvedkommende, platforme, broer, balustrader, brønde, forlængere til brønde og andre. Læs mere om muligheden for at tilpasse ståltanke til forudsætningerne for din investering.

 

Ståltanke – sikker opbevaring af flydende stoffer

Opbevaring af korroderende, eksplosive, ætsende eller giftige stoffer er en integreret del af forretningsaktiviteter i mange brancher. Ud fra dette synspunkt er det vigtigt at nå frem til pålidelige løsninger, der garanterer sikker opbevaring af disse stoffer. Det handler både om at beskytte miljøet og minimere risikoen for forurening i tilfælde af en ukontrolleret lækage, samt at sikre, at konstante parametre og egenskaber for det lagrede medium opretholdes. Oplagring tanke i stål er ideelle til denne type anvendelse.

Styrke og korrosionsbestandighed

Ståltanke er kendt for styrke og holdbarhed. Fremstillet af højkvalitet stål giver de en solid konstruktion, der kan modstå selv de mest ekstreme forhold. Takket være passende udvendige og indvendige beskyttende belægninger er de modstandsdygtige over for korrosion og de skadelige virkninger af aggressive kemikalier. Disse belægninger skaber en specialiseret barriere mellem det oplagrede stof og tanklag (tankvæg), som forhindrer de potentielle negative virkninger af korrosion.

Specialiserede beskyttelsesløsninger

For at overvåge og detektere mulige lækager kan ståltanke udstyres med avancerede, automatiske detektion systemer. Disse systemer reagerer på for eksempel ændringer i tryk, temperatur eller fugtighed, derfor kan man hurtigt identificere problemet. Takket være akustiske og visuelle signaler er det muligt at reagere med det samme og mindske risikoen for negative økologiske effekter, der kan opstå i tilfælde af, at et farligt stof lækker ned i jorden.

Ventilations- og åndedrætsslanger

Ståltanke er udstyret med åndedrætssystemer og slanger, der tillader kontrolleret ventilation og beskytter tanken mod trykforskelle. De tillader tanken at ånde, hvilket eliminerer risikoen for at overskride de kritiske værdier for det tilladte tryk. Således forhindrer de implosion og eksplosion, der kan beskadige ståltankens struktur. Dette er ekstremt vigtigt for at opretholde sikre arbejdsforhold og minimere miljøpåvirkningen.

Temperaturkontrolsystemer

I tilfælde af stoffer, der kræver specifikke opbevaringstemperaturer, kan ståltanke udstyres med yderligere strukturelle elementer for at sikre temperaturkontrol. Disse er for eksempel yderligere isoleringslag af både selve tanken og rørledningen samt specialiserede varmelegemer i form af varmespiraler eller af et ikke-standard design. Dette giver dig mulighed for at opretholde optimale opbevaringsforhold, minimere risikoen for nedbrydning af stoffer og øge deres holdbarhed.

 

Tanke af stål – æstetik er også vigtigt

Et vigtigt spørgsmål er også æstetikken i det produkt, vi leverer. Ud over tæthed, holdbarhed og sikkerhed ved brug i forhold til miljøpåvirkning, lægger vores kunder oftere og oftere vægt på visuelle kvaliteter. Dette er især vigtigt i tilfælde af overjordiske tanke, som på grund af deres dimensioner efter installation på investeringsstedet ofte bliver et vigtigt element i landskabet. Parametre som farven på den ydre væg, mærkeidentifikation (f.eks. logotyper, informationsmærkater) og æstetikken af selve tanken og tilbehøret dertil kan være med til at sikre, at tanken er harmonisk integreret i miljøet og ikke udgør en visuelt negativ indblanding i landskabet.

—–

Uanset om du er på udkig efter en 1000 liters LPG-tank, en tank til 100.000 liter brændstof eller en industritank til et specifikt medie – kontakt os! Vi vil foreslå det rigtige produkt og dets parametre, og vi udarbejder et transporttilbud, så de tanke du bestiller, kommer sikkert og til tiden til investeringsstedet.

Du kan også bruge den praktiske tilbud forespørgsel formular.