Underjordiske tanke til LPG eller DME

Underjordiske tanke til flydende naturgas - for hvem?

Underjordiske tanke til flydende naturgas kan bruges bl.a.:

 • på tankstationer og i autogas distribution (LPG)
 • på produktionsanlæg fra forskellige brancher, (LPG / DME)
 • i anlæg relateret til landbrugsaktivitet, fx tankinstallationer, der betjener husdyrbrug, korntørrere, samt til midlertidig beskyttelse af afgrøder i drivhuse og polytunneler mod pludselige frost osv. (LPG)
 • på individuelle brugeres ejendom og på området for investeringer udarbejdet af udviklingsselskaber til slutkunder (f.eks. boligområder drevet af underjordiske LPG-tanke)

Kravene til afstand fra bygninger eller veje er mindre restriktive end dem, der gælder for overjordiske LPG og DME tanke. Af denne grund kan underjordiske F-gas tanke placeres på grunde med et mindre areal end ved overjordiske tanke. Ved at vælge en underjordisk DME- eller LPG-tank opnår modtageren desuden muligheden for et hvilket som helst arrangement af grunden. LPG- eller DME-tanke kan placeres i grønne områder. De kan ikke bære byrder fra vej- og kommunikationsveje.

ico

Underjordiske tanke til flydende naturgas - specifikation

Teknisk beskrivelse af tanken til F-gas

Form

Vandret cylindrisk tank

Antal kamre

1

Kapacitet [m3]

6 til 120 m3

Arbejdstemperatur [°C]

-20 til +40oC

Diameter [mm]

1250 til 3800 mm

Antal væg

enkeltvægget

Generelle oplysninger

 • Ekonstal har H1-modulet til tanke fra 5 m3 til 33 m3 med en diameter på 1600 mm eller 2000 mm
 • underjordiske tanke til LPG/DME må kun nedgraves i grønne områder

Standard

Fremstillet i overensstemmelse med standarden AD 2000 eller og direktivet PED/2014/68/EU

Ekstern
beskyttelse

 • Plader af den ydre overflade udsat for slibeblæsning – renhedsgrad Sa 2,5 ifølge PN-EN ISO 8501-1
 • Malersystem i klasse Im3 ifølge EN ISO 12944-4

Intern
beskyttelse

Ru

Betegnelse

 • Underjordisk opbevaring af flydende naturgas på tankstationer
 • Underjordisk opbevaring af LPG i fyldeanlæg til F-gas
 • Forsyning af flydende naturgas til varmeinstallationer, der bruges af offentlige bygninger, enkelte huse, gårde og industribygninger
 • Forsyning af flydende naturgas til industri- og landbrugsudstyr
 • Underjordisk DME-opbevaring i virksomheder, der bruger denne gas til fremstilling af husholdningskemikalier, kosmetik og byggevarer

Form

Vandret cylindrisk tank

Antal kamre

1

Kapacitet [m3]

6 til 120 m3

Arbejdstemperatur [°C]

-20 til +40oC

Diameter [mm]

1250 til 3800 mm

Antal væg

enkeltvægget

Generelle oplysninger

 • Ekonstal har H1-modulet til tanke fra 5 m3 til 33 m3 med en diameter på 1600 mm eller 2000 mm
 • underjordiske tanke til LPG/DME må kun nedgraves i grønne områder

Standard

Fremstillet i overensstemmelse med standarden AD 2000 eller og direktivet PED/2014/68/EU

Ekstern
beskyttelse

 • Plader af den ydre overflade udsat for slibeblæsning – renhedsgrad Sa 2,5 ifølge PN-EN ISO 8501-1
 • Malersystem i klasse Im3 ifølge EN ISO 12944-4

Intern
beskyttelse

Ru

Betegnelse

 • Underjordisk opbevaring af flydende naturgas på tankstationer
 • Underjordisk opbevaring af LPG i fyldeanlæg til F-gas
 • Forsyning af flydende naturgas til varmeinstallationer, der bruges af offentlige bygninger, enkelte huse, gårde og industribygninger
 • Forsyning af flydende naturgas til industri- og landbrugsudstyr
 • Underjordisk DME-opbevaring i virksomheder, der bruger denne gas til fremstilling af husholdningskemikalier, kosmetik og byggevarer

Standard tankudstyr

 • Luge DN 600
 • Tilslutninger udstyret med ventiler
 • Sugeport DN50
 • Sikkerhedsport placeret på lugen – 2 stk.
 • Tank drænport DN32
 • Flydende niveaumåler
 • Automatisk måleport DN50
 • Væskefase port DN25
 • Gasfase port DN25
 • Max påfyldning kontrolport
 • Tankbrønd (fremstillet af: sort stål eller INOX)
 • Transporthåndtag
 • Fundamentfødder

Yderligere muligheder

 • Sondelomme med en svømmer til OPW eller Veeder Root, samt en sonde hoveddæksel

Underjordisk tank til flydende naturgas

Ekonstal-gruppen tilbyder underjordiske tanke til LPG, fuldt tilpasset miljø- og energipolitikken i den branche, som kunden opererer i. Takket være mange års erfaring leverer vi holdbare og pålidelige industrielle og kommercielle tanke til opbevaring af flydende autogas, fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder med hensyn til kvalitet og sikkerhed. De bruges i vid udstrækning på kommercielle autogas distributionsstationer. LPG er blyfrit brændstof, og er derfor et mere økologisk alternativ til benzin eller diesel. Det indtager en førende position med hensyn til tilgængelighed på listen over alternative brændstoffer, hvilket afspejles i det voksende antal tankstationer, der giver mulighed for at fylde denne gas op hvert år.

Underjordiske LPG- og DME-tanke kan også anvendes til industrielle formål, fx til produktion af teknologisk varme eller sikring af kontinuiteten i teknologiske processer, herunder opbevaring af gas, der er nødvendig til fremstilling af fx aerosoler, maling og lak, emballering eller montering af skum.

 

LPG jordtanke – placering

Flere faktorer kan påvirke investors beslutning om valget af en underjordisk naturgas tank. De omfatter f.eks. begrænset område af grunden eller retningslinjerne for lokale udviklingsplaner, hvilke kan begrænse muligheder, såsom for eksempel samling af overjordiske stålkonstruktioner. Ved planlægning af installation af en underjordisk LPG-tank bør der også tages hensyn til jordforholdene, f.eks. grundvandsstanden.