Ansvarsfraskrivelse

  1. Hjemmesiden www.ekonstal.pl bør kun bruges til informationsformål Oplysningerne offentliggjort heri er ikke juridisk bindende og udgør ikke et kommercielt tilbud, men kun en invitation til at starte forretningssamtaler. Specifikationen af de bestilte produkter forekommer kun i salgskontrakten.
  2. Hjemmesiden www.ekonstal.pl er eneeje af Ekonstal sp. z o.o. (herefter: Ekonstal).
  3. Ekonstal-varemærket (i tekst og grafisk version) er Ekonstals eneste ejendom, og det er forbudt at kopiere og bruge det uden ejerens samtykke.
  4. Elementer af hjemmesiden, såsom dets layout, funktionelle layout, billeder, 3D-visualiseringer, videoer og tekster er beskyttet af ophavsret, der tilhører Ekonstal eller rettigheder, som Ekonstal har passende rettigheder til.
  5. Det er forbudt at kopiere enhver del af eller hele hjemmesiden, herunder billeder og andre indholdselementer, og at reproducere eller offentliggøre dem i nogen form, herunder uautoriseret offentliggørelse på andre hjemmesider. Overtrædelse af forbuddet behandles som krænkelse af ophavsretten. Som følge heraf kan Ekonstal iværksætte procedurer for at hævde sine rettigheder og tabte økonomiske fordele i forbindelse med denne krænkelse.
  6. Det er kun tilladt at downloade fra www.ekonstal.pl hjemmesiden de materialer, for hvilke en sådan tilladelse er tydeligt markeret, dvs. produktkort i form af en pdf-fil. De må dog ikke behandles, offentliggøres eller distribueres på nogen måde uden indhentet passende samtykke.