Ståltanker

Ståltanker brukes i mange forskjellige sektorer av økonomien. De brukes f.eks. innen industri og landbruk, i militær- og tjenestesektoren samt i bygg- og drivstoffindustrien. Bruk av hensiktsmessige konstruksjonsløsninger, solid utførelse og god kvalitet på råvarer garanterer langvarig bruk, høy styrke, tetthet og funksjonalitet til denne typen produkter.

 

Typer tilbudte ståltanker

Vertikale og horisontale sylindriske tanker produsert av Ekonstal Gruppe er et bredt spekter av produkter, som kan tilpasses etter kundens behov. Det er viktig, da forventningene til tekniske parametere kan variere avhengig av hvilken type stoffer kunden ønsker å lagre og hvor og hvordan ståltanken skal brukes. Derfor tilbyr Ekonstal Gruppe følgende:

  • overjordiske ståltanker og underjordiske ståltanker (horisontal og vertikal akse) og underjordiske ståltanker,
  • enkeltveggede ståltanker og dobbeltveggede ståltanker,
  • enkeltromstanker ståltanker eller flerroms ståltanker (opptil 8 rom)

På designstadiet er vi i stand til å definere parametere som volumet til ståltanken og dens individuelle rom, tankens lengde og diameter, og utstyret som brukes. Det er også mulig å introdusere ikke-standardiserte løsninger. For eksempel kan ståltanker i tillegg sikres dersom de er plassert i et område med spesielt ugunstige værforhold, eller utstyrt med ekstra tilbehør som passer til måten produktet brukes på, (f.eks. innvendige varmeovner, spoler, varmeisolasjonslag, stiger med beskyttelse mot uautorisert tilgang, landinger, plattformer, rekkverk, brønner, brønnforlengelser og andre).

Ståltanker – estetikk er også viktig

Estetikken til produktene våre er viktig for oss. Bortsett fra tetthet, holdbarhet og sikkerhet når det gjelder miljøpåvirkning, er kundene våre nå oppmerksomme på visuelle kvaliteter. De er spesielt viktige når det gjelder overjordiske tanker, som – på grunn av dimensjonene – ofte blir en betydelig del av landskapet når de er installert på stedet. Parametre som fargen på det ytre veggen, merkeidentifikasjon (f.eks. logoer, informasjonsklistremerker) og estetikken til selve tanken samt tilbehøret kan bidra til å sikre at tanken smelter harmonisk inn i omgivelsene og ikke representerer et visuelt negativt inngrep i landskapet.

Uansett om du er ute etter en 1000 liters LPG-tank, en 100 000 liters drivstofftank eller en industritank for et spesifikt medium – kontakt oss! Vi vil foreslå et riktig produkt og dets parametere, og vi vil utarbeide et transporttilbud slik at tankene du bestiller kommer trygt og i tide til installasjonsstedet.

Du kan også bruke vårt praktiske tilbudsskjema.