Ståltanker

Ståltanker brukes i mange forskjellige sektorer av økonomien. De brukes f.eks. innen industri og landbruk, i militær- og tjenestesektoren samt i bygg- og drivstoffindustrien. Bruk av hensiktsmessige konstruksjonsløsninger, solid utførelse og god kvalitet på råvarer garanterer langvarig bruk, høy styrke, tetthet og funksjonalitet til denne typen produkter.

 

Typer tilbudte ståltanker

Vertikale og horisontale sylindriske tanker produsert av Ekonstal Gruppe er et bredt spekter av produkter, som kan tilpasses etter kundens behov. Det er viktig, da forventningene til tekniske parametere kan variere avhengig av hvilken type stoffer kunden ønsker å lagre og hvor og hvordan ståltanken skal brukes. Derfor tilbyr Ekonstal Gruppe følgende:

  • overjordiske ståltanker (horisontal og vertikal akse) og underjordiske ståltanker (horisontal akse),
  • enkeltveggede ståltanker og dobbeltveggede ståltanker,
  • enkeltromstanker ståltanker eller flerroms ståltanker (opptil 8 rom),
  • trykktanker og trykkløse tanker

Tilpasningsmuligheter for ståltanker

På designstadiet er vi i stand til å definere parametere som volumet til ståltanken og dens individuelle rom, tankens lengde og diameter, og utstyret som brukes. Det er også mulig å introdusere ikke-standardiserte løsninger. For eksempel kan ståltanker i tillegg sikres dersom de er plassert i et område med spesielt ugunstige værforhold, eller utstyrt med ekstra tilbehør som passer til måten produktet brukes på, (f.eks. innvendige varmeovner, spoler, varmeisolasjonslag, stiger med beskyttelse mot uautorisert tilgang, landinger, plattformer, rekkverk, brønner, brønnforlengelser og andre). Mer om forskjellige opsjoner av tanken som du hadde bestilt til dine behov kan du lese på nettsiden «Skreddersying av tanker av stål».

 

Ståltanker- trygg oppbevaring av flytende substanser

Til den uatskillelige delen av forretningsaktiviteten i mange bransjer tilhører oppbevaring av korrosjon-, eksplosive, etsende eller giftige substanser. Med hensyn til det er det viktig å bruke sikre løsninger, som garanterer en trygg lagring av disse substanser Det dreier seg både om miljøvern og minimering av risiko for forurensning i tilfelle av en ukontrollert lekkasje, og sikkerheten til å oppbevare faste parametere og egenskaper av et lagret medium. Stållagertanker passer perfekt for løsninger av denne typen.

Holdbarhet og korrosjonsbestandighet

Tanker av stål er kjente for sin holdbarhet og varighet. Laget av stål av et høyt kvalitet garanterer de en solid konstruksjon, som er i stand til å tåle til og med de mest ekstreme forholdene Takker tilpassende ytre og indre beskyttende belegg er de bestandige mot korrosjon og destruktive effekten av aggressive kjemikalier. Disse belegg skaper spesialisert barriere mellom lagret stoff og tankerskall (tanksvegg), so forhindrer potensielle, negative virkninger av korrosjon.

Spesialiserte beskyttelsesløsninger

For å overvåke og oppdage mulige lekkasjer, kan ståltanker være utstyrt med avanserte, automatiske deteksjonssystemer. Disse systemene reagerer for eksempel på endringer av trykk, temperatur eller fuktighet og med det samme muliggjør de rask identifisering av problemet. Takket være akustiske og visuelle signaler er det mulig å reagere med en gang og begrense risiko for negative økologiske effekter, som kan dukke opp i tilfellet lekkasje av farlig stoff til grunnen.

Ventilasjon og respirasonsrør

Ståltanker er utstyrt med systemer og respirasjonsrør, som muliggjør kontrollert ventilasjon og beskytter tanken mot trykkforskjeller. De muliggjør at tanken puster, og det eliminerer risikoen for å overstige kritiske verdier for tillatt trykk. Med det samme forhindrer de implosjon og eksplosjon, som kan forårsake brudd av konstruksjonen til ståltanken. Det er veldig viktig for å oppbevare trygge arbeidsforhold og minimere innvirkning på miljøet.

Temperaturstyringsystemer

I tilfelle substanser, som krever å opprettholde bestemte lagringstemperaturer, ståltanker som kan være utstyrt med ytterligere konstruksjonselementer som muliggjør temperaturkontroll. Det er for eksempel ekstra isolasjonslag både til selve tanken og til rørledningen, men også spesialiserte dyppvarmere som varmespiraler eller med en uvanlig konstruksjon. På grunn av det er det mulig å opprettholde optimale lagringsforhold ved å minimere risiko for nedbryting av stoffet og med det samme øke dens holdbarhet.

 

Ståltanker – estetikk er også viktig

Estetikken til produktene våre er viktig for oss. Bortsett fra tetthet, holdbarhet og sikkerhet når det gjelder miljøpåvirkning, er kundene våre nå oppmerksomme på visuelle kvaliteter. De er spesielt viktige når det gjelder overjordiske tanker, som – på grunn av dimensjonene – ofte blir en betydelig del av landskapet når de er installert på stedet. Parametre som fargen på det ytre veggen, merkeidentifikasjon (f.eks. logoer, informasjonsklistremerker) og estetikken til selve tanken samt tilbehøret kan bidra til å sikre at tanken smelter harmonisk inn i omgivelsene og ikke representerer et visuelt negativt inngrep i landskapet.

Uansett om du er ute etter en 1000 liters LPG-tank, en 100 000 liters drivstofftank eller en industritank for et spesifikt medium – kontakt oss! Vi vil foreslå et riktig produkt og dets parametere, og vi vil utarbeide et transporttilbud slik at tankene du bestiller kommer trygt og i tide til installasjonsstedet.

Du kan også bruke vårt praktiske tilbudsskjema.