Underjordiske drivstofftanker

Underjordiske drivstofftanker - for hvem?

Underjordiske tanker er designet for å lagre flytende drivstoff og ulike typer giftige og ikke-giftige, kaustiske og giftige flytende stoffer som brukes i:

 • drivstoffdistribusjonspunkter for veitrafikk,
 • industrianlegg og landbruksanlegg,
 • militære enheter og fasiliteter,
 • transportselskaper,
ico

Underjordiske tanker for flytende drivstoff - spesifikasjon

Tankens tekniske spesifikasjon

Antall kamre

fra 1 til 8

Kapasitet [m3]

fra 3 til 200 m3

Arbeidstemperatur
[°C]

fra -20 til +50oC

Diameter  [mm]

fra 1000 til 3600 mm

Antall vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål S235JRG2

Generell informasjon

 • Ytre overflateplater behandlet med abrasiv blåsing – renhetsgrad Sa 2,5 i henhold til PN-EN ISO 8501-1
 • Tanken kan tilpasses til våte eller tørre metoden for overvåking av rommet mellom veggene

Norma

Produsert i henhold til EN 12285-1 eller DIN 6608

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Utvendig
belegg

Med Endopren testet for gjennombrudd på 6000 V

Innvendig
belegg

Innvendig maling – tilleggsmulighet

Bruk

 • Lagring av drivstoff ved drivstoffdistribusjonspunkter.
 • Oppbevaring av andre brennbare, etsende og giftige væsker for eksempel til industri, landbruk, etc.

Antall kamre

fra 1 til 8

Kapasitet [m3]

fra 3 til 200 m3

Arbeidstemperatur
[°C]

fra -20 til +50oC

Diameter  [mm]

fra 1000 til 3600 mm

Antall vegg

enkeltveggede eller dobbeltveggede

Materiale

sertifisert karbonstål S235JRG2

Generell informasjon

 • Ytre overflateplater behandlet med abrasiv blåsing – renhetsgrad Sa 2,5 i henhold til PN-EN ISO 8501-1
 • Tanken kan tilpasses til våte eller tørre metoden for overvåking av rommet mellom veggene

Norma

Produsert i henhold til EN 12285-1 eller DIN 6608

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Utvendig
belegg

Med Endopren testet for gjennombrudd på 6000 V

Innvendig
belegg

Innvendig maling – tilleggsmulighet

Bruk

 • Lagring av drivstoff ved drivstoffdistribusjonspunkter.
 • Oppbevaring av andre brennbare, etsende og giftige væsker for eksempel til industri, landbruk, etc.

Standard tankutstyr

 • Kum DN 600 med pakning – 1 stk. for hvert kammer
 • Sugerør DN 50 eller DN 40 – inntil 7 stk. for hvert kammer
 • Pustekobling DN 50 – 1 stk. for hvert kammer
 • Avløpsrør DN 40 – 1 stk. for hvert kammer
 • Overfyllingsrør DN 100 eller DN 80 med flens eller hurtigkobling med hydraulisk hevert og godkjent overløpsventil – for hvert kammer
 • Rør for manuell måling DN 50 avsluttet med camlock hurtigkobling – for hvert kammer
 • Elektronisk målerør DN 100 med forlenger og camlock lukking

Ytterligere alternativer

 • Trafikksonekum 920×920, H950 mm
 • Trafikksonekum 1400×740, H950 mm
 • Trafikksonedekke med luke 920×920 mm, med betongkant
 • Vanntett trafikksonedekke 1400×740 mm, 400 kN med betongring
 • Grønn sonekum 1200×1400 mm, H1100 mm

Standard dimensjoner på underjordiske tanker

Nominell kapasitetYtre diameter på innvendig tankVegglengdeTotal lengde på tankenKlasse A (S1, S2)Klasse B (S1, S2)Transporthåndtak (min)
[m3][mm][mm][mm][mm][mm][stk.]
31 2502 3002 720551
51 2503 9004 320551
31 6001 5002 040552
51 6002 5003 040552
81 6004 0004 540552
101 6005 0005 540552
131 6006 5007 040552
161 6007 9008 440552
102 0003 0003 660662
132 0004 0004 660662
162 0005 0005 660662
19,72 0006 0006 660662
252 0008 0008 660662
302 0009 50010 160662
352 00011 00011 660662
202 5004 0004 800672
252 5005 0005 800672
302 5006 0006 800672
402 5008 0008 800672
502 50010 00010 800672
602 50012 00012 800672
702 50014 00014 800672
302 9004 1004 900792
402 9006 0006 900792
502 9007 5008 400792
602 9009 0009 900792
702 90010 50011 400794
802 90012 00012 900794
1002 90015 00015 900794
1203 00017 00017 960794

S1 – Tykkelsen på den indre tankbelegget
S2 – Tykkelsen på bunnen av den indre tanken

På kundens forespørsel kan vi lage tanker med mellomdiametre og kapasiteter.

Underjordiske tanker med ett skall eller to skall

Typen av medium, som til slutt skal være lagret, er en betydelig faktor som innvirker på konstruksjonen til drivstofftanken. En av konstruksjonselementene til en underjordisk tanker er antall skall eller tanksvegg. I tilfelle substanser, som forblir nøytrale og som ikke skaper farer ved mulig lekkasje, brukes det som vanlig et skall. Tanker med et skall tilbød av Eknostal er veldig trygge, tette og viser stor bestandighet mot eksterne faktorer.

Lagring av flytende, brennende, etsende, giftige , kjemiske stoffer eller aggressive væsker, krever bruken av ytterligere sikring og forsterkning. I tillegg kan man oppbevare noen av stoffene (slik som dieselolje eller drivstoff til diesel) kun i tanker med to skall, hva er bestemt etter gjeldende lov. Tanker med to skall eller to vegger muliggjør trygg lagring av alle typer av aggressive og farlige for miljøet stoffer. I tilfelle av dem er medium lagret i en innvendig tank (riktig tank) og hvis den andre skall (dvs ytre skall) fungerer som ekstra beskyttelse mot en ukontrollert lekkasje. Det må romme minst 110% av innholdet til substansen fra en innvendig tanker. Denne konstruksjonen garanterer tettheten, og med det samme muliggjør trygg bruk av en underjordisk drivstofftanker.

 

Metoder for å oppdage lekkasjen fra underjordiske tanker.

I tilfelle tankene med to skall tilbød av Ekonstal, kan rom mellom skallene bli overvåket med en tørr eller våt metode. Begge metoder for å oppdage lekkasjen gir mulighet til å sikre miljø mot konsekvenser av oppløsning av tanken på en effektiv og trygg måte. Avhengig av målesystemet, som Kunden har, tilpasser vi underjordiske drivstofftanker til overvåkingsmetoden angitt av ham. Systemer av denne typen gjør det mulig å identifisere fort mulig lekkasje og iverksette umiddelbart tiltak, som begrenser potensielle følger, som for eksempel grunnforurensning eller grunnvannsforurensning. Teknologier av denne typen påvirker altså forbedring av effektiviteten og sikkerheten til lagring av flytende væsker og andre stoffer.