Podzemní nádrže na pohonné hmoty

Podzemní nádrže na pohonné hmoty - pro koho?

Podzemní nádrže na kapalné pohonné hmoty mohou být používány ke skladování pohonných hmot a toxických, netoxických a žíravých kapalin různého typu používaných v:

 • čerpacích stanicích pro automobily,
 • průmyslových a zemědělských podnicích,
 • vojenských jednotkách a zařízeních,
 • dopravních podnicích.
ico

Podzemní nádrže - specifikace

Technická specifikace nádrže

Tvar

Horizontální válcová nádrž

Počet komor

od 1 do 8

Objem [m3]

od 3 do 200 m3

Provozní
teplota [°C]

od -20 do +50oC

Průměr [mm]

od 1000 do 3600 mm

Počet plášťů

jednoplášťové nebo dvouplášťové

Materiál

atestovaná uhlíková ocel S235JR

Obecné informace

 • Vnější plechy jsou obráběny tryskáním – stupeň čistoty Sa 2,5 podle PN-EN ISO 8510-1
 • Dvouplášťové nádrže jsou přizpůsobeny pro mokrou nebo suchou metodu monitorování prostoru mezi plášti

Norma

Provedení podle normy EN 12285-1 nebo DIN 6608

Vnější
ochrana

Vnější povlak Endoprene zkoušený proti probití 6000 V

Vnitřní
ochrana

Vnitřní nátěr – volitelná možnost

Účel

 • Skladování kapalných pohonných hmot v čerpacích stanicích.
 • Skladování jiných hořlavých, žíravých nebo toxických kapalin, např. pro průmysl, zemědělství atp.

Tvar

Horizontální válcová nádrž

Počet komor

od 1 do 8

Objem [m3]

od 3 do 200 m3

Provozní
teplota [°C]

od -20 do +50oC

Průměr [mm]

od 1000 do 3600 mm

Počet plášťů

jednoplášťové nebo dvouplášťové

Materiál

atestovaná uhlíková ocel S235JR

Obecné informace

 • Vnější plechy jsou obráběny tryskáním – stupeň čistoty Sa 2,5 podle PN-EN ISO 8510-1
 • Dvouplášťové nádrže jsou přizpůsobeny pro mokrou nebo suchou metodu monitorování prostoru mezi plášti

Norma

Provedení podle normy EN 12285-1 nebo DIN 6608

Vnější
ochrana

Vnější povlak Endoprene zkoušený proti probití 6000 V

Vnitřní
ochrana

Vnitřní nátěr – volitelná možnost

Účel

 • Skladování kapalných pohonných hmot v čerpacích stanicích.
 • Skladování jiných hořlavých, žíravých nebo toxických kapalin, např. pro průmysl, zemědělství atp.

Podzemní nádrže - standardní vybavení

 • Vlez DN 600 s těsněním – 1 ks pro každou komoru
 • Sací trubka DN 50 nebo DN 40 – do 7 ks na každou komoru
 • Odvzdušňovací hrdlo DN 50 – 1 ks na každou komorou
 • Odvodňovací trubka DN 40 – 1 ks na každou komoru
 • Plnící trubka DN 100 nebo DN 80 ukončená manžetou nebo rychlospojkou s hydraulickým sifonem a ventilem proti přeplnění s atestem – na každou komoru
 • Hrdlo pro ruční měření DN 50 s prodloužením a uzávěrem typu camlock – na každou komoru
 • Trubka pro elektronické měření DN 100 s prodloužením a uzávěrem typu camlock

Další příslušenství pro podzemní nádrže

 • Pojezdová šachta 920 x 920, H950 mm
 • Pojezdová šachta 1400 x 740, H950 mm
 • Pojezdový poklop s vlezem 920 x 920 mm, s betonovým věncem
 • Vodotěsné pojezdový poklop 1400 x 740 mm, 400 kN, s betonovým věncem
 • Zemní (nepojezdová) šachta 1200 x 1400 mm, H1100 mm

Standardní rozměry podzemních nádrží

Jmenovitý objemVnější průměr vnitřní nádržeDélka pláštěCelková délka nádržeTřída A (S1, S2)Třída B (S1, S2)Dopravní oka (min)
[m3][mm][mm][mm][mm][mm][ks]
31 2502 3002 720551
51 2503 9004 320551
31 6001 5002 040552
51 6002 5003 040552
81 6004 0004 540552
101 6005 0005 540552
131 6006 5007 040552
161 6007 9008 440552
102 0003 0003 660662
132 0004 0004 660662
162 0005 0005 660662
19,72 0006 0006 660662
252 0008 0008 660662
302 0009 50010 160662
352 00011 00011 660662
202 5004 0004 800672
252 5005 0005 800672
302 5006 0006 800672
402 5008 0008 800672
502 50010 00010 800672
602 50012 00012 800672
702 50014 00014 800672
302 9004 1004 900792
402 9006 0006 900792
502 9007 5008 400792
602 9009 0009 900792
702 90010 50011 400794
802 90012 00012 900794
1002 90015 00015 900794
1203 00017 00017 960794

S1 – tloušťka vnitřního pláště nádrže
S2 – tloušťka dna vnitřní nádrže

Na přání zákazníka můžeme vyrobit nádrže s průměrem a objemem mezi těmito hodnotami.

Jednoplášťové a dvouplášťové podzemní nádrže

Důležitým faktorem ovlivňujícím konstrukci palivové nádrže je typ média, které má být nakonec skladováno. Jedním z konstrukčních prvků podzemní nádrže je počet plášťů, tj. stěn nádrže. Pro látky, které zůstávají neutrální a nepředstavují nebezpečí v okamžiku možného úniku, se standardně používá jeden plášť. Jednoplášťové nádrže nabízené společností Ekonstal jsou zcela bezpečné, těsné a vykazují vysokou odolnost vůči vnějším vlivům.

Skladování hořlavých, žíravých, jedovatých, chemických nebo agresivních kapalin vyžaduje dodatečnou ochranu a zesílení. Některé látky (jako je například nafta nebo motorová nafta) lze navíc skladovat pouze ve dvouplášťových nádržích, což upravují platné právní předpisy. Dvouplášťové nebo dvoustěnné nádrže umožňují bezpečné skladování všech typů agresivních a ekologicky nebezpečných látek. V jejich případě je médium uloženo ve vnitřní nádrži (vlastní nádrž), přičemž druhý plášť (tzv. vnější plášť) slouží jako dodatečná ochrana proti nekontrolovanému úniku. Musí pojmout alespoň 110 % objemu látky z vnitřní nádrže. Tato konstrukce zajišťuje, že podzemní palivová nádrž je těsná, a umožňuje tak bezpečný provoz.

 

Metody zjišťování úniku z podzemníchnádrží

V případě opláštěných nádrží nabízených společností Ekonstal lze meziprostor monitorovat suchou nebo mokrou metodou. Obě metody detekce úniku nabízejí možnost účinně a  rychle chránit životní prostředí před následky případného úniku z nádrže. V závislost i na měřicím systému,  který má zákazník k dispozici, přizpůsobujeme podzemní nádrže na pohonné hmoty metodě monitorová ní určené zákazníkem. Tyto typy systémů umožňují rych le identifikovat případný únik a přijmout okamžitá opatření k omezení možných následků, jako je kontamin ace půdy nebo podze mních vod. Tyto technologie  proto zvyšují účinnost  a bezpečnost skladování kapalných paliv a  dalších látek.